На головну

Великий Новгород - 2011

  1. I. Великий Князь Володимир Кирилович 1 сторінка
  2. I. Великий Князь Володимир Кирилович 2 сторінка
  3. I. Великий Князь Володимир Кирилович 3 сторінка
  4. I. Великий Князь Володимир Кирилович 4 сторінка
  5. I. Великий Князь Володимир Кирилович 5 сторінка
  6. I. Великий Князь Володимир Кирилович 6 сторінка
  7. I. Великий Князь Володимир Кирилович 7 сторінка

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

До практичного заняття для викладачів і студентів

спеціальність:060101 - "Лікувальна справа".

дисципліна:хірургічні хвороби

Тема: «Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки»

 Погоджено: Начальник УМО ІМО новго _____________ І. В. БОГДАШОВА "___" _______________ 2011 р  РОЗРОБИВ: проф. кафедри загальної та факультетської хірургії ________________ В. П. Байди "___" _______________ 2011 р
   ПРИЙНЯТО на засіданні кафедри загальної та факультетської хірургії _______ Зав.каф.проф. В. П. Байди "____" _____________ 2011 р

Великий Новгород - 2011


1. ЗАГАЛЬНА МЕТА ЗАНЯТТЯ. Освоєння студентами діагностики виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, їх ускладнень, з урахуванням індивідуальних особливостей хворого, перебігу хвороби, побудови клінічного діагнозу, диференціальної діагностики, комплексного консервативного та хірургічного методів лікування цього захворювання.

2. ОСНАЩЕННЯ ЗАНЯТТЯ:таблиці, слайди, обладнання перев'язочній і операційній, відеозапису операцій.

3. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ:

Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки спостерігається у 4 - 12% дорослого населення, найбільш часто хворіють люди у віці 30 - 40 років. Чоловіки страждають на виразкову хворобу в 4 рази частіше, ніж жінки. При неефективному консервативному лікуванні можуть виникати грізні ускладнення: перфорація, пенетрація, стеноз, кровотеча, малігнізація. Досить сказати, що за рівнем летальності виразкова хвороба ускладнена перфорацією знаходиться в перших рядах з гострою кишковою непрохідністю. Не буде перебільшенням сказати, що життя хворого з хірургічними ускладненнями виразкової хвороби цілком залежить від своєчасної діагностики цих ускладнень, інтенсивної передопераційної терапії, точних показань до нагальних або планових оперативних втручань.

4. ВИХІДНИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ. За програмою 4 курсу вивчаються типові і найбільш часто зустрічаються варіанти виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, їх етіопатогенез, клініка, діагностика і лікування. Слід повторити цей матеріал для більш поглибленого вивчення цих захворювань, з урахуванням їх індивідуальних особливостей, атипии, ускладнень і обгрунтованого вибору лікувальної тактики.

5. ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ:ОСОБЛИВА ЧАСТИНА | За хірургічним ускладнень виразкової хвороби.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати