На головну

Навчально-методичне забезпечення дисципліни

  1. I загальноекономічні дисципліни
  2. I загальноекономічні дисципліни
  3. I. Забезпечення умов для формування максимально можливих фінансових ресурсів, необхідних для соціально-економічного розвитку Республіки Дагестан
  4. I. Загальнопрофесійні дисципліни
  5. I. Загальнопрофесійні дисципліни
  6. I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  7. I. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основна література

1. Гайдамакин А. А. Концепції сучасного природознавства / курс лекцій. - Омськ, 2004.

2. Гайдамакин А. А. Фізичні основи спеціальної та криміналістичної техніки. - Омськ, 2004.

3. Горєлов А. А. Концепції сучасного природознавства. - М., 1999..

4. Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П. Концепції сучасного природознавства. - М., 1998..

5. Данилова В. С., Кожевников Н. Н. Основні концепції сучасного природознавства. - М., 2000..

6. Дубніщева Т. Я. Концепції сучасного природознавства: основний курс в питаннях і відповідях. - Новосибірськ, 2005.

7. Канке В. А. Концепції сучасного природознавства. - М., 2001..

8. Карпенків С. Х. Концепції сучасного природознавства. - М., 2007..

9. Концепції сучасного природознавства / Под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. - М., 1997..

10. Концепції сучасного природознавства / Под ред. С. І. Самигіна. - Ростов-на-Дону, 1999..

11. Лобачов О. І. Концепції сучасного природознавства. - М., 2001..

12. Найдиш В. М. Концепції сучасного природознавства. - М., 2006.

13. Основи природничо-наукових знань для юристів / Под ред. Е. Р. Россинською. - М., 1999..

14. Рузавин Г. І. Концепції сучасного природознавства. - М., 2007..

15. Садохин А. П. Концепції сучасного природознавства: курс лекцій. - М., 2007..

додаткова література

Тема 1

1. Адабаш І. В. Світові загадки сьогодні. - М., 1986.

2. Гайденко П. П. Еволюція поняття науки. - М., 1980.

3. Гейзенберг В. Фізика і філософія. Частина і ціле. - М., 1989.

4. Ільїн В. В., Калінкін А. Т. Природа науки. - М., 1985.

5. Капра Ф. Дао фізики. - СПб., 1994..

6. Кузнєцов В. І., Ідліс Г. М., Гутіна В. Н. Природознавство. - М., 1996.

7. Петров Ю. А., Нікіфоров А. Л. Логіка та методологія наукового пізнання. - М., 1982.

8. Поппер К. Логіка і зростання наукового знання. - М., 1983.

9. Рассел Б. Людське пізнання. - М., 1997..

10. Роджерс Е. Фізика для допитливих. - Т.2. Наука про Землю і Всесвіт. Молекули і енергія. - М., 1971.

11. Сноу Ч. Дві культури. - М., 1975.

12. Філософія і методологія науки. - М., 1996.

13. Фролов І. Т. Життя і пізнання: про діалектику в сучасній біології. - М., 1981.

14. Шкловський І. С. Всесвіт, життя, розум. - М., 1987.

Тема 2

1. Вернадський В. І. Праці з загальної історії науки. - М., 1988.

2. Вернадський В. І. Філософські думки натураліста. - М., 1988.

3. Виргинский В. С., Хотеенков В. Ф. Нариси історії науки і техніки до середини XV ст. - М., 1993.

4. Гайденко П. П. Еволюція поняття науки. - М., 1980.

5. Готт В. С. Філософські питання сучасної фізики. - М., 1988.

6. Добров Г. М. Наука про науку. - Київ, 1989.

7. Кириллин В. А. Сторінки історії науки і техніки. - М., 1986.

8. Кун Т. Структура наукових революцій. - М., 1977.

9. Петров Ю. А., Нікіфоров А. Л. Логіка та методологія наукового пізнання. - М., 1982.

10. Рассел Б. Людське пізнання. - М., 1997..

11. Стьопін В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Філософія науки і техніки. - М., 1995.

Тема 3

1. Виргинский В. С. Нариси історії науки і техніки XVI-XIX ст. - М., 1984.

2. Виргинский В. С., Хотеенков В. Ф. Нариси історії науки і техніки до середини XV ст. - М., 1993.

3. Гайдамакин А. А. Фізичні основи спеціальної та криміналістичної техніки. - Омськ, 2004.

4. Гайденко П. П. Біля витоків класичної механіки // Питання філософії. - 1991. - №6.

5. Кириллин В. А. Сторінки історії науки і техніки. - М., 1986.

6. Криміналістика / За ред. Бєлкіна Р. С. - М., 2001..

7. Мякишев Г. Я. Динамічні і статистичні закономірності в фізиці. - М., 1973.

8. Роджерс Е. Фізика для допитливих. - Т.1. Матерія, рух, сила. - М., 1971.

9. Роджерс Е. Фізика для допитливих. - Т.2. Наука про Землю і Всесвіт. Молекули і енергія. - М., 1971.

10. Свечников Г. А. Причинність і зв'язок станів у фізиці. - М., 1971.

11. Фейнман Р., Лейтон Р., Сендс М. Фейнмановские лекції з фізики. - М., 1997..

Тема 4

1. "Шпигунські штучки" і пристрої для захисту об'єктів та інформації: Довідковий посібник. - СПб., 1996..

2. Гайдамакин А. А. Хвильові процеси в природі і техніці. Лекція. - Омськ, 1999.

3. Галяшіна Є.І., Фомічова М. І. Ідентифікація особистості на основі автоматизованого робочого місця експерта-фоноскопісти: метод. річок. - М., 1994..

4. Женіло В. Р. Комп'ютерна фоноскопія. - М., 1995.

5. Роджерс Е. Фізика для допитливих. - Т.1. Матерія, рух, сила. - М., 1971.

6. Фейнман Р., Лейтон Р., Сендс М. Фейнмановские лекції з фізики. - М., 1997..

7. Хорев А. А. Технічні канали витоку акустичної (мовної) інформації // Спеціальна техніка. - 1999. - №1.

Тема 5

1. "Шпигунські штучки" і пристрої для захисту об'єктів та інформації: Довідковий посібник. - СПб., 1996..

2. Азімов А. Коротка історія хімії. Розвиток ідей і уявлень в хімії. - М., 1983.

3. Васильєва Т. С., Орлов В. В. Хімічна форма матерії. - М., 1983.

4. Гайдамакин А. А. Фізичні основи спеціальної та криміналістичної техніки. - Омськ, 2004.

5. Грушевицкая Т. Г., Садохин А. П. Концепції сучасного природознавства. - М., 1998..

6. Данцев А. А. Філософія і хімія. - Ростов-на-Дону, 1991.

7. Изюмов ??Н. М., Лінде Д. П. Основи радіотехніки. - М., 1983.

8. Кузьменко Н. В., Єрьомін В. В. Хімія. Відповіді на запитання. - М., 1997..

9. Лейстнер Л., Буйташ П. Хімія в криміналістиці. - М., 1990.

10. Поляков В. Т. Посвячення в радіоелектроніку. - М., 1988.

11. Роджерс Е. Фізика для допитливих. - Т.3. Електрика і магнетизм. Атоми і ядра. - М., 1971.

12. Соловйов Ю. І., Курашов В. І. Хімія на перехресті наук, історичний процес розвитку взаємодії природничо-наукових знань. - М., 1989.

13. Фейнман Р., Лейтон Р., Сендс М. Фейнмановские лекції з фізики. - М., 1997..

14. Хорев А. А. Технічні канали витоку акустичної (мовної) інформації // Спеціальна техніка. - 1999. - №1.

Тема 6

1. Ахиезер А. І., Рекало М. П. Сучасна фізична картина світу. - М., 1980.

2. Вайнберг С. Відкриття субатомних частинок. - М., 1986.

3. Гайдамакин А. А. Матерія і енергія. Лекція. - Омськ, 1999.

4. Гайдамакин А. А. Фізичні основи спеціальної та криміналістичної техніки. - Омськ, 2004.

5. Гейзенберг В. Фізика і філософія. Частина і ціле. - М., 1989.

6. Готт В. С. Філософські питання сучасної фізики. - М., 1988.

7. Девіс П. Суперсила. - М., 1989.

8. Капра Ф. Дао фізики. - СПб., 1994..

9. Мякишев Г. Я. Динамічні і статистичні закономірності в фізиці. - М., 1973.

10. Наумов. А. І. Фізика атомного ядра і елементарних частинок. - М., 1984.

11. Основи природничо-наукових знань для юристів / Под ред. Е. Р. Россинською. - М., 1999..

12. Роджерс Е. Фізика для допитливих. - Т.2. Науки про Землю та Всесвіту. Молекули і енергія. - М., 1972.

13. Роджерс Е. Фізика для допитливих. - Т.3. Електрика і магнетизм. Атоми і ядра. - М., 1971.

14. Свечников Г. А. Причинність і зв'язок станів у фізиці. - М., 1971.

15. Черногорова В. А. Загадки мікросвіту. - М., 1978.

Тема 7

1. Бобирєв В. Г., Кузьмін Н. М. Фізичні та хімічні методи дослідження. - Волгоград, 1979.

2. Ваганов П. А., Лукницкий В. А. Нейтрони і криміналістика. - Л., 1981.

3. Криміналістика / За ред. Е. П. Іщенко. - М., 2000..

4. Криміналістика / За ред. Н. П. Яблокова. - М., 1999..

5. Криміналістична експертиза. Вип.2, разд.2 .: Основи фізичних і хімічних методів дослідження речових доказів у криміналістичній експертизі. - М., 1966.

6. Лейстнер Л., Буйташ П. Хімія в криміналістиці. - М., 1990.

7. Митричев В. С. Криміналістична експертиза матеріалів, речовин і виробів. - Саратов, 1980.

8. Торвальд Ю. Век криміналістики. - М., 1991.

Тема 8

1. "Шпигунські штучки" і пристрої для захисту об'єктів та інформації: Довідковий посібник. - СПб., 1996..

2. Алексашин В. І. Мислення і кібернетика. - М., 1971.

3. Арнольд А. І. Теорія катастроф. - М., 1990.

4. Бріллюен Л. Наука і теорія інформації. - М., 1960.

5. Вінер Н. Кібернетика. - М., 1968.

6. Гайдамакин А. А. Фізичні основи спеціальної та криміналістичної техніки. - Омськ, 2004.

7. Женіло В. Р. Комп'ютерна фоноскопія. - М., 1995.

8. Изюмов ??Н. М., Лінде Д. П. Основи радіотехніки. - М., 1983.

9. Капіца С. П., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г. Синергетика і прогнози майбутнього. - М., 1997..

10. Клименко Н. І., Біленчук П. Д. Логіко-математичний та кібернетичний методи в криміналістиці. - Київ, 1980.

11. Климонтович Н. Ю. Без формул про синергетики. - Мінськ, 1986.

12. Кондратов А. М. Електронний розум: Нариси досліджень з проблем штучного інтелекту. - М., 1987.

13. Левін Р. та ін. Практичне введення в технологію штучного інтелекту та експертних систем з ілюстраціями на Бейсике. - М., 1990.

14. Парин В. В. та ін. Кібернетика, мислення, життя. - М., 1970.

15. Пригожин І., Стенгерс І. Порядок з хаосу. - М., 1986.

16. Спеціальна техніка та інформаційна безпека. - Т.1. - М., 2000..

17. Турчин В. Ф. Феномен науки: Кібернетичний підхід до еволюції. - М., 2000..

18. Хакен Г. Синергетика. - М., 1985.

19. Хорев А. А. Технічні канали витоку акустичної (мовної) інформації // Спеціальна техніка. - 1999. - №1.

20. Ейген М. Самоорганізація матерії і еволюція біологічних макромолекул. - М., 1979.

Тема 9

1. Кауфман У. Космічні рубежі теорії відносності. - М., 1981.

2. Ніколсон І. Тяжіння, чорні діри і Всесвіт. - М., 1983.

3. Основи природничо-наукових знань для юристів / під ред. Е. Р. Россинською. - М., 1999..

4. Анфілов Г. Б. Втеча від здивувань. - М., 1974.

5. Ахиезер А. І., Рекало М. П. Сучасна фізична картина світу. - М., 1980.

6. Ахундов М. Д. Простір і час у фізичному пізнанні. - М., 1982.

7. Делокаров К. Х. Філософія і прогрес фізики. - М., 1986.

8. Девіс П. Суперсила. - М., 1989.

9. Молчанов Ю. Б. Чотири концепції часу у філософії фізики. -М., 1977.

10. Свечников Г. А. Причинність і зв'язок станів у фізиці. - М., 1971.
Тема 11. Основні біологічні концепції | Тема 10

Організаційно-методичний розділ | основний розділ | Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ | Рекомендації з вивчення теми | Рекомендації з вивчення теми | BIAGFIAFCIHDAF. | КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 1 сторінка | КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 2 сторінка | КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 3 сторінка | КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 4 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати