На головну

За результатами розрахунку побудувати діаграммипо таблиці 1 і таблиці 2.

  1. ЦД. 08 Робочі процеси, конструкція і основи розрахунку автомобільних двигунів
  2. I. Як побудувати розповідь про залізницях Великобританії англійською мовою.
  3. I. Як побудувати розповідь про залізницях світу англійською мовою.
  4. II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти
  5. II. Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми основної загальної освіти
  6. IV.1. Особливості розрахунку рами
  7. V. ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЄННЯ програми бакалаврату ПО НАПРЯМКУ ПІДГОТОВКИ документознавства та архівознавства

варіант 6

Підприємство реалізує продукцію зі знижкою. Необхідно провести розрахунок 25 угод з урахуванням знижки.

Стовпці «Найменування товару», «Обсяг купівлі товару», «Обсяг купівлі товару» заповнюються самостійно, за допомогою прогресії. У решти шпальтах - містяться формули для розрахунку.

Значення стовпця «Знижка» визначаються за допомогою вбудованої логічної функції Якщо (): якщо сума менше 50 000 рублів, то знижка - 0%, знижка 5% від стовпчика «Сума покупки в рублях», якщо його значення перебувають у діапазоні від 50 000 до 150 000 і 10%, якщо значення стовпця «Сума покупки в рублях» більше 150 000. значення стовпця «Сума знижки, руб.» знаходяться шляхом множення значень стовпчика «%» на значення колонки «Сума покупки, руб.»

Стовпець «Сума покупки зі знижкою» визначається різницею стовпців «Сума покупки, руб.» І «Сума знижки, руб.».

За результатами розрахунку побудувати діаграми двох типів (гістограма, кругова або кільцева діаграма).

   відсоток знижки  сума покупки  
   0%  Менше 50 000    
   5%  50 000 - 150 000    
 10%  Понад 150 000  
 №  Найменування товару  Обсяг купівлі, шт.  Ціна за одиницю, крб.  Сума покупки, руб.  знижка  Суммапокупкі зі знижкою
 величина%  Сума знижки, руб.
               
   Разом            

варіант 7

Потрібно розрахувати суму повернення кредиту для 15 організацій.

Стовпці «Назва організації», «Сума кредиту», «Дата отримання кредиту», «Дата закінчення терміну повернення кредиту», «Дата погашення кредиту» заповнюються студентом самостійно. У решти шпальтах - містяться формули для розрахунку.

Значення стовпця «Відсоткова ставка кредиту» дорівнює 14%. «Сума повернення» виходить шляхом підсумовуванням «Суми відсотків» і «Суми кредиту». «Пеня» дорівнює 0,2% за кожен день прострочення платежу від суми кредиту. «Загальний розмір виплати» розраховується, як сума «Сума повернення» і «Пеня».

За результатами розрахунку побудувати діаграми двох типів (гістограма, кругова або кільцева діаграма).

 Процентнаяставкакредіта  14%                  
 пеня  0,2%                  
 №, п / п  Назва. організації  Сума кредиту, тис. руб.  Дата отримання кредиту  Термін кредиту (міс.)  Дата погашення кредиту  Число днів прострочення  Сума відсотків, тис. руб.  Сума повернення, тис. руб.  Пеня, тис. Руб.  Загальний размервиплати, тис. Руб.
                     
                     
             Разом      

варіант 8

У банку по зарплатних проектах клієнтам видається овердрафт на пільгових умовах терміном до 30 днів. По закінченні цього періоду нараховується пеня. Розрахувати таблицю для 20 клієнтів.

 Поточна дата          
 пеня  5%  7%        
 Прізвище  Датаполученіяовердрафта  сума овердрафту  днів пройшло  31 - 60 днів  61 - 90 днів  Всегозадолженності
             
             
     Разом    Разом  Разом  Разом

Стовпці «Прізвище», «Дата укладення угоди» і «Сума угоди» заповнюються студентом самостійно за допомогою прогресії. У решти шпальтах - містяться формули для розрахунку. Для перевірки правильності розрахунків рекомендується проставити дати укладення угод в діапазоні трьох місяців перед поточною датою. У стовпці «Днів пройшло», «31 - 60 днів», «61 - 90 днів» студенти вводять відповідні формули. Дані в шпальтах «31 - 60 днів» і «61 - 90 днів» повинні бути розраховані за допомогою функції Якщо (). Якщо йде другий місяць з моменту отримання овердрафту - штраф 5% від суми угоди, якщо йде третій місяць, то штраф - 7%.

Знайти середню суму заборгованості.

За результатами розрахунку побудувати діаграми двох типів (гістограма, кругова або кільцева діаграма).

варіант 9

На підприємстві розрахунок заробітної плати проводиться в залежності від кількості відпрацьованих днів. Облік відпрацьованого часу ведеться в таблиці «Графік змінності», де представлені дані про відпрацьовані робочі дні 20 працівників бригади № 3. Дані заповнюються студентом самостійно. У решти шпальтах - містяться формули для розрахунку. Якщо день робочий, то в клітинку заноситься буква «р», якщо вихідний - «в».

Таблиця 1

Графік змінності бригади № 3

 Ф. і. о.  Робочі дні  Кількість вихідних днів  Кількість робочих днів
 01.01  02.01  03.01  04.01  05.01  06.01  07.01  ...  31.01
                       
                       

Стовпці «Кількість вихідних днів» і «Кількість робочих днів» розраховуються за допомогою функції СЧЕТЕСЛІ ().

Заповнити таблицю 2, вказавши кількість відпрацьованих годин за кожен день.

Таблиця 2

Графік змінності бригади № 3

 Ф. і. о.  Робочий час  Відпрацьований час
 01.01  02.01  03.01  04.01  05.01  06.01  07.01  ...  31.01
                     
                     

Дані стовпчика «Відпрацьований час» розраховуються за допомогою функції СУММЕСЛІ ().

За результатами розрахунку побудувати діаграми двох типів (гістограма, кругова або кільцева діаграма).

варіант 10

Салони стільникового зв'язку реалізують продукцію, як в роздріб, так і в кредит. Також вони приймають платежі для різних операторів стільникового зв'язку.

Заповнити звіт по продажах і касі за один місяць (за допомогою прогресії).

 Дата  Залишок в касі на ранок  товар  готівкові платежі  Разом т / о  Сума в касі на вечір  інкасація  Залишок в касі на вечір
 Продаж товараза готівковий розрахунок  кредити  Разом т / о товарів  МТС  Білайн  Мегафон  Теле2 + МКС КТВ + SKYLINK
 Рус. стандарт  термінал  Альфа  Інвест  Нome кредит
                               
                                 
 Разом                                

Таблиця 1

Стовпці «Дата», «Продаж товару за готівковий розрахунок» і група стовпців «Кредити» і «Готівкові платежі» заповнюються самостійно. У решти шпальтах - містяться формули для розрахунку. Значення стовпця «Залишок в касі на ранок» беруться з шпальти «Залишок в касі на вечір» попереднього дня. Стовпець «Разом т / о товарів» вважається як сума стовпців «Продаж товару за готівковий розрахунок» і групи стовпців «Кредит». Стовпець «Разом т / о» розраховується як сума стовпців «Разом т / о товарів» і суми групи стовпців «Готівкові платежі». Значення стовпця «Сума в касі на вечір» розраховується як сума стовпців «Залишок в касі на ранок», «Продаж товару за готівковий розрахунок» і групи стовпців «Готівкові платежі». Стовпець «Інкасація» дорівнює 90% від стовпчика «Сума в касі на вечір». Стовпець «Залишок в касі на вечір» дорівнює різниці стовпців «Сума в касі на вечір» і «Інкасація».

Після заповнення основної таблиці необхідно розрахувати таблицю 2 «Відсоток кредиту від товарообігу». Дані для її розрахунку беруться з таблиці № 1.

Таблиця № 2

   кредити
 Російський Стандарт  термінал  Альфа  Інвест  Нome кредит
 Проценткредітов          
 Разом          

Приклад виконання завдання по БД

лист проектування

1. предметна область: магазин, що торгує ноутбуками;

2. суті предметної області: постачальники, виробники, співробітники, товари, клієнти і т. Д;

3. вибрати з перерахованих одну сутність і вказати її атрибути;

Сутність: товари. Атрибути (основні властивості сутності, що виділяються для вирішення поставлених завдань): скопіювати з таблиці;

4. вказати структуру таблиці «Товари»;

 Таблиця «Товари»
 Назва поля  Ім'я поля в Access  Тип даних  Примітка
 Код товару  код  Лічильник  
 Найменування товару  Найменування товару  текстовий  
 модель товару  модель товару  текстовий  
 Наявність у продажу  Наявність у продажу  числовий  
 Наявність на складі  Наявність на складі  числовий  
 Ціна продажу  Ціна продажу  грошовий  
 новинка  Опис товару  логічний  

5. ключове поле таблиці: код товару;

6. створити таблицю в режимі Конструктора, занести в неї 15 записів. Роздрукувати таблицю з вихідними даними;

7. Створити на основі таблиці 2 запити:

Запит 1: вивести найменування, ціну і марки товарів фірми ASUS;

Мал. 3. Приклад запиту в табличному вигляді.

Мал. 4. Приклад запиту в конструкторі.

Запит 2: вивести найменування і марки нових товарів вартістю від 1 250 до 25 000 руб .;

Мал. 5. Приклад запиту в табличному вигляді.

Мал. 6. Приклад запиту в конструкторі.

8. приклад форми;

Мал. 7. Приклад форми.

9. приклад звіту.

Мал. 8. Приклад звіту.

 Без перерв. Без вихідних. | Вступ

Інформатика | Найменування розділів даного курсу | Список тем теоретичної частини | Завдання до виконання в текстовому редакторі Microsoft Word | Робота з базами даних | Ви вибираєте будь-які квіти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати