На головну

Без перерв. Без вихідних.

  1. Час перерв (Т пер.) - Це час, протягом якого робітник не працює. Його ділять на час регламентованих і нерегламентованих перерв.

додаток В

Завдання для створення листа формул

 №варіанта  формули
 
 Закінчення дод. В


 додаток Г

 
 

 додаток Е


       
   
 
 


 додаток З


додаток З

Завдання по розрахункам в електронних таблицях

Варіант 1

У таблиці представлені тарифні ставки працівників бюджетної сфери (дані на 01.10.2006).

 розряд  тарифний коефіцієнт  Тарифна ставка (оклад), руб.
 1 221,00
 1,04  1 269,84
 1,09  1 330,89
 1,142  1 394,38
 1,268  1 548,23
 1,407  1 717,95
 1,546  1 887,67
 1,699  2 074,48
 1,866  2 278,39
 2,047  2 499,39
 2,242  2 737,48
 2,423  2 958,48
 2,618  3 196,58
 2,813  3 434,67
 3,036  3 706,96
 3,259  3 979,24
 3,51  4 285,71
 4,5  5 494,50

Підготувати розрахунково-платіжну відомість на січень для 15 працівників, приклад якої представлений в таблиці.

 Табельний номер  Ф. і. о.  розряд  Таріфнийкоеффіціент  нараховано  пільга  Налогооблагаемаябаза  ПДФО  До видачі
 оклад  р. к.  премія  ітогоначіслено
           15%  57%        13%  
 всього                      

Стовпці «Табельний номер», «Ф. і. о. »,« Розряд »заповнюються студентом самостійно. У решти шпальтах - містяться формули для розрахунку. Сума в стовпці «Р. к. »(районний коефіцієнт) розраховується як 15% від суми стовпчика« Оклад ». Сума премії визначається у відсотках від окладу (в нашому прикладі - 57%). У стовпці «Разом нараховано» необхідно підсумувати дані стовпців «оклад», «р. к. »,« премія ».

При розрахунку ПДФО необхідно визначити базу оподаткування. Вона утворюється шляхом вирахування з нарахованої заробітної плати стандартного податкового відрахування, що покладається самому працівнику (400 рублів) і на кожну дитину до 18 років - по 600 рублів (наприклад, на двох дітей відрахування складе 1 200 рублів). Стовпець «Пільга» заповнюється довільно і може містити, наприклад, у такому значенні: 400, 1 000, 1 600 рублів. Дані стовпчика «Оподатковуваний база» розраховуються, як різниця між даними шпальт «Разом нараховано» і «Пільга». Щоб отримати значення стовпця «ПДФО», необхідно взяти 13% від значення стовпця «Оподатковуваний база».

Значення стовпця «До видачі» визначаються як різниця між даними шпальт «Разом нараховано» і «ПДФО».

За результатами розрахунку побудувати діаграми:

· Гістограму звичайну (за тарифним к-ту);

· Гістограму з накопиченням (по нарахуваннях);

· Лінійчата (по оподатковуваного базі)

· Кругову або кільцеву діаграму (за сумою до видачі).

Варіант 2

На підприємстві для певної групи працівників встановлена ??годинна тарифна ставка в розмірі 30 руб. / Год. Заповнити розрахунково-платіжну відомість виходячи з того, що працівник в місяць відпрацює від 161 до 184 годин. Розрахунок провести для 15 працівників.

Стовпці «Табельний номер», «Ф. і. о. »,« Годинна тарифна ставка »заповнюються студентом самостійно. У решти шпальтах - містяться формули для розрахунку. Сума в стовпці «р. к. »розраховується, як 15% від суми стовпчика« погодинна частина ». Сума премії визначається в розмірі 57% від «погодинної частини». У стовпці «Разом нараховано» необхідно підсумувати дані стовпців «погодинна частина», «понаднормово», «р. к. »,« премія ».

 Табельний номер  ПІБ  Годинна тарифна ставка  Кількість відпрацьованих годин  Кількість понаднормових годин  нараховано  пільга  оподатковуваний база  ПДФО  До видачі
 погодинна частина  понаднормово  р. к.  премія  Ітогоначіслено
               15%  57%        13%  
 всього                          

При розрахунку прибуткового податку необхідно визначити базу оподаткування. Вона утворюється шляхом вирахування з нарахованої заробітної плати стандартного податкового відрахування, що покладається самому працівнику (400 рублів) і на кожну дитину до 18 років - по 600 рублів (наприклад, на двох дітей відрахування складе 1 200 рублів). Стовпець «Пільга» заповнюється довільно і може містити, наприклад, у такому значенні: 400, 1 000, 1 600 рублів. Дані стовпчика «Оподатковуваний база» розраховуються, як різниця між даними шпальт «Разом нараховано» і «Пільга». Щоб отримати значення стовпця «ПДФО», необхідно взяти 13% від значення стовпця «Оподатковуваний база».

Значення стовпця «До видачі» визначаються, як різниця між даними шпальт «Разом нараховано» і «ПДФО».

За результатами розрахунку побудувати діаграми:

· Гістограму звичайну (за годинної тарифної ставки);

· Гістограму з накопиченням (по нарахуваннях);

· Лінійчата (за кількістю відпрацьованих годин за графіком і понаднормових годин);

· Кругову або кільцеву діаграму (за сумою до видачі).

варіант 3

На підприємстві використовується відрядна оплата праці. Заповнити розрахунково-платіжну відомість виходячи з того, що в місяць працівник виробляє від 800 до 910 деталей. Оплата здійснюється в розмірі 3 250 руб. плюс деталь понад 800 по 25 руб. за кожну.

 Табельний номер  ПІБ  Кількість вироблених деталей  нараховано  пільга  Налогооблагаемаябаза  ПДФО  До видачі
 відрядна частина  р. к.  премія  разом нараховано
         15%  57%        13%  
 всього                    

Стовпці «Табельний номер», «Ф. і. о. »,« Кількість вироблених деталей »заповнюються студентом самостійно. У решти шпальтах - містяться формули для розрахунку. При розрахунку стовпчика «відрядна частина» використовується вбудована логічна функція Якщо (). Сума в стовпці «р. к. »розраховується, як 15% від суми стовпчика« відрядна частина ». Сума премії визначається у відсотках від окладу. У стовпці «Разом нараховано» необхідно підсумувати дані стовпців «відрядна частина», «р. к. »,« премія ».

При розрахунку прибуткового податку необхідно визначити базу оподаткування. Вона утворюється шляхом вирахування з нарахованої заробітної плати стандартного податкового відрахування, що покладається самому працівнику (400 рублів) і на кожну дитину до 18 років - по 600 рублів (наприклад, на двох дітей відрахування складе 1 200 рублів). Стовпець «Пільга» заповнюється довільно і може містити, наприклад, у такому значенні: 400, 1 000, 1 600 рублів. Дані стовпчика «Оподатковуваний база» розраховуються, як різниця між даними шпальт «Разом нараховано» і «Пільга». Щоб отримати значення стовпця «ПДФО», необхідно взяти 13% від значення стовпця «Оподатковуваний база».

Значення стовпця «До видачі» визначаються як різниця між даними шпальт «Разом нараховано» і «ПДФО».

За результатами розрахунку побудувати діаграми двох типів (гістограма, кругова або кільцева діаграма).

варіант 4

Встановлений термін подачі податкової декларації - 1 квітня поточного року. Провести розрахунок податку на прибуток. Ввести дані по 25 організаціям.

Стовпці «Назва організації», «Дата здачі податкової декларації», «Оподатковуваний база» заповнюються студентом самостійно, за допомогою прогресії.

Щоб отримати значення стовпця «Податок на прибуток», необхідно взяти 24% від значення стовпця «Оподатковуваний база».

У стовпці «Відмітка про оплату» має стояти одне з двох можливих значень: якщо фактична дата здачі податкової декларації не перевищує 01.04.08, то в осередку повинен бути виведений текст - «Сплачено», в іншому випадку - «Відкладено»

За результатами розрахунку побудувати діаграми двох типів (гістограма, кругова або кільцева діаграма).

 Термін подання декларації  01.04.08      
 Ставка податку на прибуток  24%      
 Назва організації  Дата здачі податкової декларації  оподатковуваний база  Податок на прибуток  Відмітка про оплату
           
           
           
           
           
 Кількість організацій, які оплатили податок вчасно    

варіант 5

Салони стільникового зв'язку реалізують продукцію, як в роздріб, так і в кредит. Крім того, вони підключають абонентів до різних операторам стільникового зв'язку і приймають платежі за послуги стільникового зв'язку. Заповнити звіт по продажах і касі за один місяць.

Таблиця 1

 Дата  Залишок в касі на ранок  Продаж товару за готівковий розрахунок  готівкові платежі  Разом т / о  підключення  Разом підключень  Сума в касі на вечір  інкасація  Залишок в касі на вечір
 МТС  Білайн  Мегафон  Теле2 + МКС КТВ + SKYLINK  МТС  Білайн  Мегафон  Теле2 + МКС КТВ + SKYLINK
                             
                               
 Разом                              

Стовпці «Дата», «Продаж товару за готівковий розрахунок» і група стовпців «Готівкові платежі» та «Підключення» заповнюються самостійно, за допомогою прогресії. У решти шпальтах - містяться формули для розрахунку. Значення стовпця «Залишок в касі на ранок» беруться з шпальти «Залишок в касі на вечір» попереднього дня. Стовпець «Разом т / о» розраховується, як сума стовпців «Продаж товару за готівковий розрахунок» і суми групи стовпців «Готівкові платежі». Значення стовпця «Сума в касі на вечір» розраховується, як сума стовпців «Залишок в касі на ранок», «Продаж товару за готівковий розрахунок», і сумі по групі «Готівкові платежі». Стовпець «Інкасація» дорівнює 90% від стовпчика «Сума в касі на вечір». Стовпець «Залишок в касі на вечір» дорівнює «Сумі в касі на вечір» за вирахуванням «інкасації».

Після заповнення основної таблиці необхідно розрахувати таблицю 2 «Відсоток підключень за місяць» (дані беруться на основі таблиці №1)

Таблиця 2

   підключення
 МТС  Білайн  Мегафон  Теле2 + МКС КТВ + SKYLINK  Разом
 відсоток підключень          


Ви вибираєте будь-які квіти | За результатами розрахунку побудувати діаграммипо таблиці 1 і таблиці 2.

Інформатика | Найменування розділів даного курсу | Список тем теоретичної частини | Завдання до виконання в текстовому редакторі Microsoft Word | Робота з базами даних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати