Головна

Найменування розділів даного курсу

  1. I. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ КУРСУ
  2. I. Навчально-педагогічна практика студентів 3 курсу (2 тижні)
  3. II. Порядок організації та проведення конкурсу
  4. II. Учасники, умови та терміни проведення конкурсу
  5. II. Мета та завдання КОНКУРСУ
  6. III курсу лікувального факультету
  7. III НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

1. Поняття інформації. Види, вимір, етапи обробки інформації.

2. Апаратне забезпечення ПК (АТ).

3. Програмне забезпечення ПК (ПО).

3.1. Робота з Microsoft Windows.

3.2. Робота з пакетом Microsoft Office.

4. Локальні і глобальні мережі ЕОМ.

5. Захист інформації.

Зміст розділів даного курсу за видами навчальних занять:

Зміст курсу лекцій

 Номерраздела  Зміст лекційного курсу
 1,2  Поняття інформації. Види інформації. Роль інформації в економічній системі. Поняття апаратного та програмного забезпечення інформаційної системи. Коротка історія створення та вдосконалення персональних комп'ютерів (ПК) фірми IBM. Пристрої, що входять до складу сучасного ПК. Основні технічні характеристики пристроїв ПК.
 Поняття програмного забезпечення ПК. Класифікація програмного забезпечення, способи поширення ПО. Призначення операційної системи (ОС) персонального комп'ютера, основні функції ОС.
 3.2  Склад пакету Microsoft Office. Робота з текстовим редактором, табличним процесором, СУБД.
 Локальні і глобальні обчислювальні мережі. Огляд основних понять. Класифікація. Мережеве програмне забезпечення. Сервіси Інтернет.
 Основні поняття в області захисту інформації. Методи захисту інформації. Огляд програмного забезпечення.

Лабораторний практикум:

 Номерраздела  Зміст курсу практичних занять
 Робота з файлами і папками в Microsoft Windows
 Робота з текстовим редактором. Копіювання фрагмента, форматування символів, абзаців, сторінок. Створення формул, структурних схем, складених документів.
 Економічні розрахунки в електронних таблицях.
 Вбудовані функції. Побудова діаграм.
 Генерація таблиці, запитів, форм, звітів
 створення презентацій
 4,5  Робота в глобальній мережі.


Інформатика | Список тем теоретичної частини

Завдання до виконання в текстовому редакторі Microsoft Word | Робота з базами даних | Ви вибираєте будь-які квіти | Без перерв. Без вихідних. | За результатами розрахунку побудувати діаграммипо таблиці 1 і таблиці 2. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати