На головну

Тема 7. Управління кредитним портфелем банку

  1. I. ЕТИКА І СУЧАСНЕ УПРАВЛІННЯ
  2. I. Примітки до розкриття облікової політики та загальні відо­мості щодо банку
  3. VI. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
  4. VII. ДЕРЖАВНЕ Й САМОВРЯДНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ СЕЛА І СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
  5. Автоматизована система управління
  6. Автоматизована система управління
  7. Автоматизована система управління

Кількість годин: 2.

За виконання завдання студенти отримують 0-3 бали:

у т.ч.

0 балів - завдання не виконано;

1,5 бали - обчислення наведені при виконанні завдання здійснені правильно; виявлено взаємозв'язок між економічними явищами і процесами;

1,5 бали - складено повні та обґрунтовані висновки та рекомендації, виявлено творчий підхід до виконання завдання.

Завдання:

На підставі даних банку оцініть ефективність управління кредитним портфелем. Проаналізуйте вплив на ефективність управління кредитним портфелем рівня ризиковості і дохідності кредитних операцій. Оцініть методи роботи вказаної банківської установи з проблемною заборгованістю на сучасному етапі.

На підставі проведених розрахунків студентам необхідно вказати висновки та рекомендації щодо вдосконалення управління кредитними операціями банку.

Методичні рекомендації:

Ефективність управління кредитним портфелем банку визначається за співвідношенням між такими параметрами, як рівень дохідності та величина кредитного ризику портфеля.

Ризик кредитного портфеля найадекватніше оцінюється через розрахункове значення резерву під нестандартну заборгованість за кредитними операціями банку, тобто частини резерву, розрахованої за кредитами категорій: під контролем, субстандартні, сумнівні, безнадійні. Фактично цей показник відображає суму коштів, які з високою ймовірністю банк недоотримає. Інформаційною базою таких розрахунків служать дані аналітичного обліку.

Показник ризику кредитного портфеля банку знаходять як відношення розрахункового значення резерву під нестандартну заборгованість за кредитними операціями банку до вартості всього кредитного портфеля (у відсотках):

(4.1)

де IR - показник ризику кредитного портфеля;

R - розрахункове значення резерву під нестандартну заборгованість за кредитними операціями банку;

V - обсяг кредитного портфеля банку.

Коефіцієнт ефективності управління кредитним портфелем банку визначається за формулою:

(4.2)

де kC - коефіцієнт ефективності управління кредитним портфелем;

d - дохідність портфеля;

r0 - ставка без ризику;

IR - показник ризику кредитного портфеля.

Аналіз впливу на ефективність управління кредитним портфелем рівня ризикованості і дохідності кредитних операцій конкретного банку рекомендовано здійснити відповідно до табл.4.1

Таблиця 4.1Тема 6. Управління зобов'язаннями банку | Аналіз ефективності управління кредитним портфелем банку

Завдання індивідуальної роботи та методичні рекомендації до їх виконання | Завдання 1 | Дослідження стану зовнішнього середовища діяльності банку | Аналіз економічної складової зовнішнього середовища діяльності банку | Аналіз конкурентної складової безпосереднього середовища діяльності банку | Дослідження стану внутрішнього середовища діяльності банку | Аналіз внурішнього середовища діяльності банку | Тема 5. Управління капіталом банку | Нормативи капіталу | Показники ефективності використання капіталу та мультиплікатор капіталу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати