загрузка...
загрузка...
На головну

Фактори, що впливають на розмір виручки від реалізації продукції, що залежать і не залежать від діяльності підприємства.

  1. D - сегмент (середній клас, сімейний автомобіль, середньорозмірний автомобіль)
  2. I клас, розмір СЗЗ 1000 м
  3. I. Аналіз діяльності школярів
  4. I. Ознайомлення дітей з навколишнім в активній діяльності
  5. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації
  6. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації (Редькіна, Філонов, Виноградів, Богак, Коваленко)
  7. II. Максимально можливі бали за види контрольованої діяльності студента, що враховуються в рейтингу

На величину виручки від реалізації продукції, робіт і послуг впливають такі чинники, безпосередньо залежні від діяльності:
 1) у сфері виробництва: обсяг виробництва, його структура, асортимент продукції, що випускається, якість і конкурентоспроможність продукції, ритмічність виробництва;
 2) у сфері обігу: рівень застосовуваних цін, ритмічність відвантаження, своєчасне оформлення платіжних документів, дотримання договірних умов, що застосовуються форми розрахунків.

До числа факторів, що не залежать від діяльності підприємства, можна віднести порушення договірних умов постачання підприємству матеріально технічних ресурсів, перебої в роботі транспорту, несвоєчасну оплату продукції внаслідок неплатоспроможності покупця.

У ринковій економіці провідне місце займає величина відпускних цін. Якщо в ціну продукції не закладений певний рівень рентабельності, то на кожній наступній стадії кругообігу капіталу підприємство буде мати все меншими коштами, що в кінцевому підсумку позначиться і на обсягах виробництва, і на фінансовий стан підприємства. У той же час в умовах конкуренції іноді припустимо застосовувати збиткові ціни для завоювання нових ринків збуту, витіснення конкуруючих фірм і залучення нових споживачів. Підприємство, впроваджувати на нові ринки, іноді свідомо йде на зниження виручки від реалізації продукції з тим, щоб в подальшому компенсувати втрати за рахунок переорієнтації попиту на свою продукцію.

Після проведення в Україні ринкових реформ підприємства застосовують вільні ціни, величина яких визначається попитом і пропозицією. Відповідно зросло значення маркетингових і рекламних служб підприємства.

Разом з тим для вузького кола товарів, вироблених так званими природними монополіями, використовується державне регулювання цін. Регульовані ціни на продукцію базових галузей (енергоносії, транспорт і т.п.) покликані надавати стримуючий вплив на зростання витрат інших галузей, а також дають можливість управління інфляційними процесами на макрорівні.

Вільні ціни встановлюються в залежності від попиту на продукцію на ринку безпосередньо самим підприємством. Вони можуть змінюватися на одну і ту ж продукцію в залежності від обсягу продажів або від умов оплати.

Як правило, відпускна ціна знижується при реалізації більшої партії продукції. Нижчі ціни дозволяють підприємству зацікавити "вигідного" споживача у своїй продукції та за рахунок більшого обсягу виручки вирішувати свої виробничі та фінансові питання. Істотне значення мають і умови продажів. Чим швидше настає оплата відповідно до укладених договорів, тим швидше підприємство здатне залучити кошти в господарський оборот і отримати додаткові переваги, а також знизити ймовірність неплатежів. Тому реалізація за зниженими цінами за умови передоплати або оплати за фактом відвантаження для підприємства часто виглядає краще, ніж, наприклад, відвантаження продукції за вищими цінами, але на умовах її оплати в міру її реалізації.

Крім того, якщо підприємство не має пільги у вигляді повного звільнення від сплати непрямих податків, то ця група податків закладається в ціну товарів і відповідно надходить на грошові рахунки підприємства разом з виручкою за реалізовану продукцію. Непрямі податки не входять до складу виручки від реалізації продукції і враховуються окремо. Разом з тим для визначення бази оподаткування по деяких податках такий непрямий податок як акциз, включається до складу виручки, тобто для податкового обліку допустимо різне тлумачення складу виручки, оскільки це передбачено чинним законодавством і служить практичним цілям для правильного обчислення окремих податків.

В умовах стабільного розвитку економіки, коли можна з достатньою достовірністю передбачити поведінку економічних суб'єктів в планованому періоді, застосовуються аналітичні методи прогнозування оптимальної виручки.

 4. Використання виручки від реалізації продукції

Якщо надходження виручки на грошові рахунки підприємства являє собою завершення кругообігу коштів, то її використання представляє як початок нового кругообігу, так і стадію розподільних процесів. На цій стадії формується дохідна база бюджетів різних рівнів і забезпечує тим самим загальнодержавні інтереси, а також утворюються власні фінансові ресурси підприємства.

Виручка від реалізації ділиться на матеріальні витрати і валовий дохід.

Виручка, що надійшла на рахунки підприємства, використовується в першу чергу на оплату рахунків постачальників сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатів, комплектуючих виробів, запасних частин для ремонту, палива, енергії. З виручки виплачується заробітна плата, відшкодовується знос основних фондів, формується прибуток підприємства. Також з виручки виплачуються податки, зараховують на фінансові результати.

висновок

На закінчення курсової роботи, слід підвести підсумки:
 Виручка від реалізації- найважливіша економічна категорія, що виражає грошові відносини між постачальниками і споживачами продукції, робіт, послуг. Очікувана виручка і прибуток є основними компонентами фінансового планування.
 На величину виручки від реалізації продукції впливають безліч залежних і не залежних від діяльності підприємства факторів

Для розрахунку планової виручки від реалізації використовуються методи прямого розрахунку, товарного балансу з урахуванням перехідних залишків продукції, пофакторний метод і метод сумарного розрахунку

Виручка від реалізації продукції відображає результати фінансово-господарської діяльності підприємства і є джерелом формування валового доходу підприємства

 Список літератури


 1. Цивільний кодекс РФ частина. М .: ТОВ "Видавництво нова хвиля" - тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ять.
 2. Методичні рекомендації щодо реформи підприємств (організацій). Затверджено наказом Мінекономіки РФ від 01.10.1997 р № 118.
 3. Вахрушина М. А. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для вузів. - М .: ЗАТ "Финстатинформ", 2000. - 553 с.
 4. Ковальов В. В. Введення у фінансовий менеджмент, Фінанси і статистика - 2001, 768 стор.
 5. Ковальова А. М. Фінанси-М., 2000.-385с.
 6. Кошкіна Г. М. Фінанси підприємств - Новосибірськ, 1999.-184с.
 7. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. проф. Е. Ш. Шохіна. - М .: ІД ФБК-ПРЕС, 2002. - 408 с.
 8. Фінанси підприємств: Підручник / Н. В. Колчина, Г. Б. Поляк, Л. П. Павлова та ін., За ред. проф. Н. В. Колчин. - М .: Фінанси, Юніті, 2001. - 426 с.
 9. Фінанси: Підручник для вузів / Під ред. проф. Л. А. Дробозиной .: Фінанси, ЮНИТИ, 2001. - 524 с.
 10. Фінанси: Підручник для вузів / Під ред. проф. М. В. Романовського, проф. О. В. Врублевської, проф. Б. М. Сабата. - М .: Юрайт-М, 2002.-504с.
 11. Хруцький В. Є., Сизова Т. В., Гамаюнов В. В. Внутрифирменное Бюджетування: Настільна книга з постановки фінансового планування. - М .: Фінанси і статистика, 2002 г.

 Сутність і значення виручки від реалізації готової продукції для господарської діяльності підприємства. | Фірмовий стиль: його функції і основні елементи
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати