Головна

II. Загальні поняття оцінки

  1. Common Facilities - спільні кошти
  2. I розділ. Загальні характеристики організації
  3. I. Загальні положення
  4. I. Загальні положення
  5. I. Загальні положення
  6. I. Загальні положення
  7. I. Загальні положення З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

I. Загальні положення

1. Цей федеральний стандарт оцінки розроблений з урахуванням міжнародних стандартів оцінки і визначає загальні поняття оцінки, підходи до оцінки і вимоги до проведення оцінки, що застосовуються при здійсненні оціночної діяльності.

2. Цей федеральний стандарт оцінки є обов'язковим до застосування при здійсненні оціночної діяльності.

II. Загальні поняття оцінки

3. До об'єктів оцінки відносяться об'єкти цивільних прав, щодо яких законодавством Російської Федерації встановлена ??можливість їх участі в цивільному обороті.

4. При визначенні ціни об'єкта оцінки визначається грошова сума, пропонована, запитувана або сплачена за об'єкт оцінки учасниками досконалої або планованої угоди.

5. При визначенні вартості об'єкта оцінки визначається розрахункова величина вартості об'єкта оцінки, визначена на дату оцінки відповідно до обраним видом вартості. Здійснення угоди з об'єктом оцінки не є необхідною умовою для встановлення його вартості.

6. Підсумкова вартість об'єкта оцінки визначається шляхом розрахунку вартості об'єкта оцінки при використанні підходів до оцінки і обгрунтованого оцінювачем узгодження (узагальнення) результатів, отриманих в рамках застосування різних підходів до оцінки.

7. Підхід до оцінки являє собою сукупність методів оцінки, об'єднаних загальною методологією. Методом оцінки є послідовність процедур, що дозволяє на основі суттєвої для даного методу інформації визначити вартість об'єкта оцінки в рамках одного з підходів до оцінки.

8. Датою оцінки (датою проведення оцінки, датою визначення вартості) є дата, за станом на яку визначається вартість об'єкта оцінки. Якщо відповідно до законодавства Російської Федерації проведення оцінки є обов'язковим, то з дати оцінки до дати складання звіту про оцінку має пройти не більше трьох місяців, за винятком випадків, коли законодавством Російської Федерації встановлено інше.

9. При встановленні витрат визначається грошове вираження величини ресурсів, необхідних для створення або виробництва об'єкта оцінки, або ціну, сплачену покупцем за об'єкт оцінки.

10. При визначенні найбільш ефективного використання об'єкта оцінки визначається використання об'єкта оцінки, при якому його вартість буде найбільшою.

11. При проведенні експертизи звіту про оцінку здійснюється сукупність заходів з перевірки дотримання оцінювачем при проведенні оцінки об'єкта оцінки вимог законодавства Російської Федерації про оціночну діяльність і договору про оцінку, а також достатності і достовірності використовуваної інформації, обгрунтованості зроблених оцінювачем припущень, використання або відмови від використання підходів до оцінки, узгодження (узагальнення) результатів розрахунків вартості об'єкта оцінки при використанні різних підходів до оцінки і методів оцінки.

12. Термін експозиції об'єкта оцінки розраховується з дати подання на відкритий ринок (публічна оферта) об'єкта оцінки до дати здійснення операції з ним.Місцева адміністрація має права юридичної особи. | IV. Вимоги до проведення оцінки
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати