загрузка...
загрузка...
На головну

Облік розрахункових операцій | Основні форми безготівкових розрахунків і розрахункові документи | Д) інкасові доручення. | Розрахунки за акредитивами | Облік заготовляння та придбання матеріальних цінностей | Розрахунки по ПДВ з постачальниками | облік авансів | Облік розрахунків по податках і зборах | Облік розрахунків зі страхування |

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

  1. I БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРИ I ВИКОРИСТАННЯ акредитивної форми розрахунків
  2. I ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ
  3. II. Приклад розрахунків оцінки ефективності роботи лікаря педіатра дільничного
  4. А. Облік розрахунків з філіями
  5. Акредитивна форма розрахунків
  6. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості: цілі, джерела інформації, оцінка структури і динаміки. оптимізація розрахунків
  7. Аналітичний і синтетичний облік розрахунків по заробітній платі.

Зміст рахунку 60

Розрахунки з постачальниками та підрядниками за придбані товари, виконані роботи і надані послуги сільськогосподарські підприємства враховують на рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". Рахунок є пасивним і має кредитове сальдо. Оскільки в чинному плані рахунків рахунок 61 "Розрахунки за авансами виданими" відсутній, його дані враховуються на рахунку 60, внаслідок чого останній практично перетворився в активно-пасивний рахунок. На рахунку 60 враховують, зокрема, розрахунки з постачальниками та підрядниками за: отримані товарно-матеріальні цінності, прийняті виконані роботи та спожиті послуги, включаючи надання електроенергії, газу, пари, води і т.п., а також з доставки або переробки матеріальних цінностей, розрахункові документи за якими акцептовані і підлягають оплаті через банк;

товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, на які розрахункові документи від постачальників або підрядчиків не надійшли (невідфактуровані поставки);

лишки товарно-матеріальних цінностей, виявлені при їх прийманні;

отримані послуги з перевезень, у тому числі розрахунки по недоборів і перебір тарифу (фрахту), а також за всі види послуг зв'язку та ін.

Організації, які здійснюють при виконанні договору будівельного підряду, договору на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт і іншого договору функції генерального підрядника, розрахунки зі своїми субпідрядниками також враховують на рахунку 60.

Рахунок 60 кредитується на вартість фактично надійшли або прийнятих до оплати товарно-матеріальних цінностей, спожитих послуг і робіт в кореспонденції з дебетом відповідних рахунків товарно-матеріальних цінностей або витрат. Незалежно від оцінки товарно-матеріальних цінностей, зазначеної на матеріальних рахунках, рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", кредитується на суму розрахункових документів постачальників (рахунків-фактур, платіжних вимог і т.п.).

На невідфактуровані поставки (при відсутності рахунків-фактур або інших розрахункових документів) рахунок 60 кредитується на вартість надійшли цінностей за планово-обліковими цінами.

На рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" враховують також розрахунки з підрядними організаціями за виконані ними роботи та за іншими платежами.

За дебетом рахунку 60 враховують сплачені суми в погашення заборгованості постачальникам і підрядникам, внесені господарством відповідно до умов договору, попередні та інші платежі постачальникам.

Слід мати на увазі, що розрахунки з постачальниками, підрядниками за виконані послуги і роботи відображають на рахунку 60 у всіх випадках, навіть якщо пред'явлений рахунок сплачено одночасно з отриманням матеріальних цінностей або сума перерахована попередньо. Якщо рахунок постачальника був акцептований і оплачений до надходження вантажу, а при прийманні матеріальних цінностей (або перевірці рахунку) виявлено розбіжності, відповідну суму списують з кредиту рахунку 60 і відносять на дебет рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок 2 "Розрахунки за претензіями ".

Рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" за дебетом, на якому відображаються суми виконання зобов'язань (оплату рахунків), включаючи аванси і попередню оплату, кореспондує з рахунками обліку грошових коштів та ін. При цьому суми виданих авансів і попередньої оплати враховуються відокремлено. Суми заборгованості постачальникам і підрядникам, забезпечені виданими організацією векселями, не списуються з рахунку 60, а враховуються окремо в аналітичному обліку.

відображення операцій

Розглянемо порядок записів на рахунках основних господарських операцій за розрахунками з постачальниками при різних їх формах.

Якщо господарство розраховується з постачальниками за що надходять матеріальні цінності з застосуванням акцептной форми, порядок запису на рахунках буде наступним:

1. На підставі рахунку і приймального акту оприбутковано матеріальні цінності з нарахуванням боргу постачальнику:

дебет відповідного рахунку з обліку матеріальних цінностей (рахунки 10, 41 та ін.)1

кредит рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

2. Після оплати з відповідного платіжного документа, отриманого від постачальника, на підставі виписки банку роблять запис на списання боргу:

дебет рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

кредит рахунку 51 "Розрахункові рахунки" (або відповідний позичковий рахунок).

При акредитивній формі розрахунків складається наступна кореспонденція рахунків:

1. Виставлено з розрахункового рахунку або за рахунок кредиту банку
 акредитив постачальнику:

дебет рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках", субрахунок 1 "Акредитиви"

кредит рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" (або відповідний позичковий рахунок).

2. На підставі документів банку про використання по чальником акредитива сума його списана і нарахований борг з постачальника:

дебет рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

кредит рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках", субрахунок 1 "Акредитиви".

3. Оприбутковано надходять матеріальні цінності і списаний борг з постачальника:

дебет відповідного рахунку з обліку матеріальних цінностей (рахунки 10, 41 та ін.);

кредит рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

Якщо частина акредитива залишилася невикористаною, то залишок повертається і зараховується відповідно на розрахунковий або позичковий рахунок.

Облік розрахунків за допомогою розрахункових чеків ведеться приблизно так само, як і за акредитивами. При отриманні чекової книжки дебетують рахунок 55 "Спеціальні рахунки в банках", субрахунок 2, і кредитують рахунок 51 "Розрахункові рахунки" або відповідний позичковий рахунок банку. При оплаті чеками на вартість матеріалів або послуг дебетують рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" і кредитують рахунок 55 "Спеціальні рахунки в банках".

Рахунки-фактури

Основним документом по розрахунковим взаємин із постачальниками є Рахунок-фактура, який служить підставою для оформлення відповідних банківських платіжних документів на перерахування заборгованості: платіжних вимог, акредитивів, платіжних доручень, розрахункових чеків.

Рахунок-фактуру виписує постачальник на відпускаються (відвантажуються) товарно-матеріальні цінності. У документі заповнюють такі реквізити: найменування постачальника і його адресу, номер розрахункового рахунку в банку за його місцезнаходженням, станція відправлення і станція призначення вантажу, дата і спосіб відвантаження та ін. В ньому вказується назва, кількість, ціну і суму, а також загальну суму , на яку відпущено товарів. У документі обов'язково роблять посилання на договір-замовлення, згідно з яким відпущені матеріальні цінності, вказують номери квитанцій і накладних по відпускаються (відвантажуються) матеріальних цінностей.

Рахунки-фактури постачальників ретельно перевіряють з точки зору правильності заповнення всіх реквізитів, застосовуваних цін, таксування і після перевірки відповідності кількості вантажів, що надійшли кількості, зазначеній в рахунку-фактурі, їх приймають до записів у бухгалтерському обліку. У разі невідповідності отриманого вантажу з даними рахунку-фактури складають комерційний акт і пред'являють претензію постачальнику.

Рахунки-фактури з ПДВ,

Крім звичайних рахунків-фактур за розрахунками з постачальниками за поставлену продукцію, товари, послуги застосовуються також спеціалізовані рахунки-фактури для обліку ПДВ, запроваджені постановою Уряду РФ від 29.07.96 р № 914 "Про порядок ведення журналу обліку рахунків-фактур при розрахунках по податку на додану вартість "із змінами, внесеними згідно з постановою Уряду РФ від 02.12.2000 р № 46" Про затвердження правил ведення журналів обліку отриманих і виставлених рахунків-фактур при розрахунках з податку на додану вартість ".

Згідно з цими постановами організації одночасно зі спеціалізованими рахунками-фактурами ведуть також журнали обліку отриманих і виставлених рахунків-фактур, книг покупок і книг продажів з податку на додану вартість.

Спеціалізована форма рахунки-фактури виписується постачальником на покупця в двох примірниках. Перший примірник протягом 10 днів з дати відвантаження видається покупцю; він дає право на облік сум ПДВ після оплати товару. Другий примірник рахунку-фактури залишається у постачальника для відображення в книзі продажу та нарахування ПДВ з реалізованої продукції.

У рахунку-фактурі обов'язково повинні бути вказані такі реквізити: порядковий номер рахунку-фактури; найменування та ідентифікаційний номер постачальника товару (роботи, послуги); найменування одержувача товару (роботи, послуги); найменування товару (роботи, послуги); Країна походження товару; номер вантажної митної декларації (по товарах іноземного виробництва, за вітчизняними ставиться прочерк); вартість (ціна) товару (роботи, послуги); сума податку на додану вартість; дата складання рахунку-фактури.

Рахунок-фактура підписується посадовими особами постачальника, в тому числі керівником і головним бухгалтером, скріплюється печаткою постачальника. При отриманні товарів рахунок-фактура підписується покупцем або його уповноваженим. У рахунку-фактурі не допускаються помарки і виправлення, виправлення завіряються підписом керівника і печаткою постачальника із зазначенням дати виправлення.

Отримані і видані рахунки-фактури записуються роздільно в журнали обліку рахунків-фактур і зберігаються протягом повних 5 років з дати їх отримання або видачі. Рахунки-фактури в журналі повинні бути підшиті і пронумеровані.

Рахунки-фактури складаються російською мовою з використанням комп'ютера, друкарської машинки або від руки. При відвантаженні товарів, які не обкладаються ПДВ, в рахунку-фактурі сума податку не вказується і робиться напис або ставиться штамп "без податку (ПДВ)". При реалізації товарів за готівку в роздрібній торгівлі рахунок-фактуру замінює касовий чек з обов'язковими реквізитами: найменування продавця, номер касового апарату, номер і дата видачі чека, вартість товару з ПДВ.

Постачальники крім журналу обліку виданих рахунків-фактур ведуть також спеціальну книгу продажів, яка призначена для реєстрації рахунків-фактур, а також стрічок контрольно-касових апаратів, постачальників (продавців). Метою ведення книги є визначення суми ПДВ по відвантажених товарах, виконаних роботах і послугах. Облік рахунків-фактур у книзі ведеться в хронологічному порядку в міру відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг або отримання передоплати. Записи робляться не пізніше 10 днів після здійснення операції.

У книзі продажів відображаються всі реквізити, що містяться в рахунках-фактурах, причому суми ПДВ фіксуються роздільно по товарах зі ставкою оподаткування податком в 20 і 10 %, окремо показуються продажу, не обкладаються податком, з них на експорт.

Книга продаж зберігається на підприємстві і є основним регістром позасистемного обліку у постачальника про суми нарахованого ПДВ з покупців.

У свою чергу у покупців товарів, робіт, послуг крім журналу обліку одержуваних від постачальників рахунків-фактур ведеться спеціальна книга покупок, в якій реєструються рахунки-фактури, що подаються постачальниками. Мета ведення книги покупок полягає у визначенні сум ПДВ, що підлягає заліку (відшкодуванню) у відповідності з законом про ПДВ.

Сума ПДВ по придбаних (оприбуткованих) і оплачених товарах, роботах і послугах приймаються до заліку (відшкодуванню) у покупця тільки при наявності рахунку-фактури, що підтверджує вартість придбаних товарів і запис про це в книзі покупок.

Рахунки-фактури в книзі покупок реєструються в хронологічному порядку в міру оплати і оприбуткування придбаних товарів, робіт і послуг. У разі використання в невиробничій сфері товару, за яким зроблено залік ПДВ, в книзі покупок робиться запис, коригуюча цю суму ПДВ, т. Е. Зменшується ПДВ, що приймається до заліку.

Книга покупок повинна бути прошнурована, сторінки пронумеровані і скріплені печаткою. Контроль за веденням книги покупок здійснює керівник підприємства або уповноважена ним особа (гл. Бухгалтер).

Книга покупок включає всі реквізити вступників рахунків-фактур постачальників, причому суми ПДВ фіксуються роздільно по товарах зі ставкою оподаткування податком в 20 і 10%, окремо показуються покупки, не обкладаються за чинним положенням ПДВ.

За кожний звітний період (місяць, квартал) у книгах покупок і книгах продажів виводяться підсумки, які використовуються для складання розрахунку (декларації) за платежами ПДВ для податкової служби.

У рахунку-фактурі з ПДВ передбачені такі реквізити, які переносяться в книги покупок і книги продажів: продавець, адресу, ідентифікаційний номер продажів (ІНП), вантажовідправник і його адреса, вантажоодержувач і його адреса, до платіжного документа номер, покупець, адреса, ідентифікаційний номер (ІПН), найменування товару (робіт), одиниця виміру, кількість, ціна (тариф) за одиницю виміру, вартість товарів (робіт, послуг), в тому числі акциз, рівень податкової ставки, сума податку, вартість товарів (робіт) за все з урахуванням податку, сума податку з продажів, вартість товарів (робіт) з урахуванням податку, країна походження, номер вантажної митної декларації.

Як бачимо, з рахунку-фактури виключені зайві показники (різні коди), але додані показники по ПДВ і по введеному податку з продажів.

 | Облік розрахунків з підрядними організаціями
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати