ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ | Керівництво практики від вищого навчального закладу | Керівництво практики від підприємства - об'єкта практики | ЗМІСТ ПРАКТИКИ | Стисла організаційно-економічна та управлінська характеристика підприємства - бази практики. | Аналіз складу і структури виробничих витрат в рослинництві в динаміці | Економіка підприємства | Визначення чистої продукції | Склад і структура земельного фонду та рівень землезабезпеченості |

загрузка...
загрузка...
На головну

Розрахунок індексу Альтмана

  1. IV. Світлотехнічний розрахунок.
  2. Акціонерні товариства, поняття акцій, облігацій. Розрахунок курсу акцій.
  3. Вибір та розрахунок муфти
  4. Гідравлічний розрахунок зовнішньої мережі водоводу
  5. Для точіння такий розрахунок виконується за наведеними нижче формулами.
  6. Економічна ефективність проектних рішень та розрахунок основних техніко-економічних показників
  7. Економічний розрахунок вартості проекту
№ п/п Показники Величина показника Питома вага окремих коефіцієнтів, %
Авансований капітал, тис. грн.   Х
Прибуток до оподаткування, тис. грн.   Х
Вартість товарної продукції , тис. грн.   Х
Залучений капитал, тис. грн.   Х
Власний капітал, тис. грн.   Х
Вартість власних оборотних засобів, тис. грн.   Х
Реінвестований капітал, тис. грн.   Х
К1 = 2/1X3,3   8/13Х100
К2 = 3/1Х1   9/13Х100
К3 = 5/4Х0,6   10/13Х100
К4 = 7/1Х1,4   11/13Х100
К5 = 6/1Х1,2   12/13Х100
Індекс Альтмана (8+9+10+11+12)   100%
Критичний рівень індексу Альтмана 2,675 Х
Співвідношення фактичного рівня індексу з критичним рівнем індексу Альтмана (13/14)   Х

Таблиця 8

Основні показники рівня інтенсивності та ефективності інтенсифікації

Показники Роки Відхилення 20__ від 20__, %
20__ 20__ 20__
Сума авансованого капіталу, тис. грн.        
Площа сільгоспугідь, га       -«»-
Середньорічна чисельність працівників, чол.       -«»-
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.       -«»-
Витрати праці, тис. люд.-год.       -«»-
Виробничі витрати, тис. грн.       -«»-
Вартість валової продукції, тис. грн. - в співставних цінах       -«»-
- в поточних цінах реалізації       -«»-
Сума виручки від реалізації, тис. грн.       -«»-
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.       -«»-
Чиста продукція, тис. грн.       -«»-
Прибуток від реалізації, тис. грн.       -«»-
Показники рівня інтенсифікації Сума авансованого капіталу в розрахунку на 1 га с/г угідь, тис. грн.       -«»-
Фондозабезпеченість, тис. грн./га       -«»-
Виробничі витрати в розрахунку на 100 га сільхозугідь, грн.       -«»-
Фондоозброєність, тис. грн./чол.       -«»-
Фондовіддача       -«»-
Фондоємкість       -«»-
I. Отримані результати інтенсифікації Окупність авансованого капіталу валовою продукцією, грн.       -«»-
1. Припадає на 100 га сільгоспугідь, тис. грн.: а) валової продукції       -«»-
б) чистої продукції       -«»-
в) прибутку       -«»-
ІІ. Ефективність інтенсифікації 1. Припадає на 100 грн. поточних витрат, грн.: а) валової продукції       -«»-
б) чистої продукції       -«»-
в) прибутку       -«»-
2. Припадає на 100 грн. основних виробничих фондів, грн.: а) валової продукції       -«»-
б) чистої продукції       -«»-
в) прибуток       -«»-
3. Припадає на 1 середньорічного працівника, тис. грн.: а) валової продукції       -«»-
б) чистої продукції       -«»-
в) прибуток       -«»-
4. Рівень рентабельності товарної продукції, %        

 Аналіз структури виробничих витрат в тваринництві в динаміці | Показники діяльності підприємства за 20__ рік
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати