На головну

Для студентів усіх спеціальностей

  1. I. Навчально-педагогічна практика студентів 3 курсу (2 тижні)
  2. II. Організація самостійної роботи студентів
  3. II. Керівництво НДР студентів магістратури.
  4. IV. Контроль і оцінка роботи студентів. Підведення підсумків педагогічної практики.
  5. IV. Соціальна підтримка з коштів Фонду соціального захисту студентів і аспірантів (ФСЗСіА)
  6. Quot; Експресивно-емоційні конфлікти в управлінні людськими ресурсами за курсом "Управління персоналом" для студентів 3 курсу денного відділення
  7. V. Оцінка навчальної практики студентів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 
 


Санкт-Петербурзька державна академія сервісу і економіки

 
 


Кафедра «Менеджмент і комерція»

І. Ф. Феклістов

Г. А. Павлова

Управління персоналом

Методичні вказівки

За виконання контрольної роботи

для студентів усіх спеціальностей

Санкт-Петербург


Схвалено на засіданні кафедри «Менеджмент і комерція»,
 протокол №6 від 10 лютого 2004 р

Затверджено Методичною Радою ІЕУПС, протокол №5
 від 24 лютого 2004 р

"Управління персоналом". Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів усіх спеціальностей. - СПб .:
 Вид-во СПбГАСЕ, 2004. - 23 с.

Методичні матеріали розроблені на основі вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти до змісту і рівня підготовки випускника за всіма спеціальностями денної та заочної форми навчання, на основі вимог робочої програми з курсу «Управління персоналом».

Укладач: канд. екон. наук, проф. І. Ф. Феклістов

ст. преп. Г. А. Павлова

Рецензент: канд. екон. наук, доц. каф. ЕУПС Н. Ф. Миронова

O Санкт-Петербурзька державна академія сервісу і економіки

2004 р
ЗмістДодаток А | Введення .. 4
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати