На головну

ВСТУП | Тема 2. Основні тенденції в розвитку теорії і практики управління персоналом | Тема 12. Управління персоналом: стилі і методи ефективної діяльності менеджерів | Тема 2. Основні тенденції в еволюції управління персоналом | Тема 6. Соціально - психологічні аспекти управління персоналом | Тема 7. Системи стимулювання персоналу | Тема 8. Мотивація діяльності персоналу підприємства | Тема 10. Переміщення персоналу, звільнення | Тема 11. Стратегії управління персоналом і основи прийняття управлінських рішень |

Методичні вказівки з написання письмової роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Лабораторні роботи
  5. I. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
  6. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  7. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Письмова робота студента оформляється на аркушах формату А4, зброшурованих у вигляді окремому зошиті.

По кожній темі курсу студент повинен виконати пошукові та письмові завдання. Відповідати бажано стисло, по суті проблеми, викладати свою власну точку зору, своє бачення вирішення проблем.

Текст роботи виконується розбірливим почерком або набирається накомпьютере. Відповідь на завдання по темі не повинен п ревишать 2-х листів (1 аркуш - 40 рядків комп'ютерного набору).

Вказуйте літературу, яку можна використовувати при відповідях на питання. Список рекомендованої літератури є до кожної теми.

Додаткову консультацію з написання роботи студент може отримати у викладача або в деканаті.



Тема 12. Управління персоналом: стилі і методи ефективної діяльності менеджерів | Підвищення ефективності оцінки персоналу в організації.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати