На головну

ВСТУП | Тема 2. Основні тенденції в розвитку теорії і практики управління персоналом | Тема 12. Управління персоналом: стилі і методи ефективної діяльності менеджерів | Тема 2. Основні тенденції в еволюції управління персоналом | Тема 10. Переміщення персоналу, звільнення | Тема 11. Стратегії управління персоналом і основи прийняття управлінських рішень | Тема 12. Управління персоналом: стилі і методи ефективної діяльності менеджерів | Методичні вказівки з написання письмової роботи |

Тема 7. Системи стимулювання персоналу

  1. CAD-системи
  2. D.3. Системи економетричних рівнянь
  3. Grid-системи
  4. I'a-чштіе школи і становлення шкільної системи
  5. II. Базові принципи побудови та основні завдання загальнонаціональної системи виявлення та розвитку молодих талантів
  6. II. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
  7. II.2. Локальні геосистеми - морфологічні одиниці ландшафту

Використання грошей в якості стимулу сходить до моменту виникнення самих грошей. Їх як стимул використав і Ф. Тейлор, якого можна назвати піонером в області проектування, розробки та впровадження наукових систем стимулювання.

Такі системи стимулювання, як відрядна або поштучна оплата, комбінована оплата, і інші набули широкого поширення до кінця 40-х років XX століття.

Починаючи з 50-х років в розвинутих країнах особливе визнання отримують системи групового стимулювання і участі персоналу в прибутку (системи «Імпрошейр» Мітчелла Файна, Скенлона, Раккера).

1. Як Ви вважаєте, чому відбувся зсув акценту в стимулюванні персоналу підприємств і фірм розвинених країн світу? Чим це викликано? Ваші відповіді обґрунтуйте з урахуванням уроків зарубіжного досвіду.

2. Які системи стимулювання Ви б рекомендували менеджерам використовувати в процесі управління персоналом на підприємствах і фірмах? Які системи стимулювання Ви вважаєте найбільш ефективними на державних і приватних підприємствах?

3. Для стимулювання персоналу фірми використовуються: відрядна і погодинна оплата, зароблені відгули, просування по службі, премія за раціоналізаторство, гнучкі робочі графіки, плата за відсутність невиходів, плата за навчання, доплата за стаж, компенсація витрат на харчування та ін. Оцініть привабливість кожного з перерахованих стимулів по відношенню до різних категорій персоналу.

Аргументуйте свої відповіді.

& Література: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11.Тема 6. Соціально - психологічні аспекти управління персоналом | Тема 8. Мотивація діяльності персоналу підприємства
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати