На головну

ВСТУП | Тема 6. Соціально - психологічні аспекти управління персоналом | Тема 7. Системи стимулювання персоналу | Тема 8. Мотивація діяльності персоналу підприємства | Тема 10. Переміщення персоналу, звільнення | Тема 11. Стратегії управління персоналом і основи прийняття управлінських рішень | Тема 12. Управління персоналом: стилі і методи ефективної діяльності менеджерів | Методичні вказівки з написання письмової роботи |

Тема 12. Управління персоналом: стилі і методи ефективної діяльності менеджерів

  1. CRM (Customer Relationship Management) - управління взаємовідносинами з клієнтами
  2. I. Аналіз діяльності школярів
  3. I. Методи суворо регламентованого вправи.
  4. I. Ознайомлення дітей з навколишнім в активній діяльності
  5. I. Управління підприємством
  6. II Общепедагогические методи.
  7. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації

Управління персоналом в системі ринкових відносин. Особливості входження керівника в нову вищу посаду: сутність, проблеми та шляхи їх вирішення. Основні напрямки підвищення ефективності праці керівників усіх рівнів. Час керівника і ефективність його використання. Нарада як засіб навчання і активізації трудової діяльності персоналу.

Керівник і підлеглі: методи і способи ефективної діяльності. Мистецтво делегування. Конфлікти в колективі: мотиваційні, комунікації, влади і безвладдя, конфлікти - фантоми. Шляхи і способи їх запобігання та вирішення.

Управління персоналом: установка правил і процедур. Основні правила поведінки і дисциплінарна процедура. Процедура подачі скарг. Спілкування з персоналом. Представлення інтересів персоналу. Рішення виникаючих проблем - запорука успіху діяльності фірми.

Amp; ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Виханский О. С., Наумов А. І. Менеджмент: Людина, стратегія, організація, процес: Підручник. 2-е изд. М .: Гардарика, 1996.

2. Кричевський Р. Л. Якщо Ви керівник ... Елементи психології менеджменту в повседневнойр абот. М .: Справа, 1998..

3. Кузнєцова Т. В. Діловодство (документаційне забезпечення управління). М .: Інтел-Синтез, 1999..

4. Мельничук А. П. Ділове адміністрування. М .: ЕКМОС, 1998..

5. Мейланд Я. Керівництво з управління персоналом в малому бізнесі / Пер. з анл. М .: Аудит, ЮНИТИ, 1996..

6. Нессон Г. Г. Управління персоналом комерційної організації: Учеб.пособие. М .: Тріада, 1997..

7. Основи управління персоналом: Підручник для вузів. М .: Висш.шк., 1996..

8. Соціальний менеджмент: Підручник. М .: Інтел-Синтез, 1999..

9. Управління персоналом: Навчальний / Под ред. А. Я. Кибанова. М .: ИНФРА-М., 1997..

10. Управління персоналом / Под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Єрьоміна. М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1998..

11. Управління персоналом в умовах соціальної ринкової економіки. М .: МГУ, 1997..

додаткова література

12. Адамчук В. В. та ін. Економіка і соціологія праці. М .: ЮНИТИ, 1999..

13. Гудушаурі Г. В., Литвак Б. Г. Управління сучасним підприємством. М .: ЕКМОС, 1998..

14. Загальний менеджмент: Учеб.пособие / Под ред. А. І. Казанцева. М .: ИНФРА-М, 1999.

15. Раицкий К. А. Економіка підприємства: Підручник для вузів. М .: Маркетинг, 1999..

16. Уткін Е. А. Курс менеджменту: Підручник дляв узов. М .: Зерцало, 1998.

17. Уткін Е. А. Етика бізнесу. М .: Зерцало, 1998..

18. Хорібе У., Теммі Б., Уолл С. Економіка для менеджерів: Учеб.пособие для вузів. М .: ЮНИТИ, 1999..Тема 2. Основні тенденції в розвитку теорії і практики управління персоналом | Тема 2. Основні тенденції в еволюції управління персоналом
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати