Головна

Зразок оформлення ПУБЛІКАЦІЇ

  1. Cтруктура і правила оформлення курсових і дипломних проектів
  2. II. Монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті та публікації
  3. III. Правила виконання і оформлення контрольної роботи
  4. IV Правила оформлення тексту курсової роботи
  5. А ТАКОЖ ОФОРМЛЕННЯ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЦЬОГО ДОКУМЕНТІВ
  6. Алгоритм оформлення контрольних робіт
  7. Б) Приклад оформлення малюнка
 УДК 345.67
 Іванов І. І. - студент
 ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОПТІМІЗАЦІІЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНІЯ
Науковий керівник - Васнецов С. С. - доктор с.-г. наук, професор
 <Порожній рядок> 10 pt
 Вступ. Текст статті, текст статті, текст статті ... Мета роботи. Текст ... Матеріали і методика досліджень. Текст ... Результати дослідження та їх обговорення. Текст ... Висновок. Текст ... <порожній рядок> 10 ptСПІСОК ДЖЕРЕЛ 8 pt <порожній рядок> 8 pt
 Характерістікаісточніка  приклад оформлення
 Один, два або три автори  Чікатуева, Л. А. Маркетинг: навч. посібник / Л. А. Чікатуева, Н. В. Третьякова; під ред. В. П. Федько. - Ростов н / Д: Фенікс, 2004. - 413 с.Шейко І. П. Основні проблеми та шляхи розвитку тваринництва / І. П. Шейко // Весці НАН Беларусі - 2006. - № 1. - С. 70-76.
 Чотири і більше авторів  Культурологія: навч. посібник для вузів / С. В. Лапіна [и др.]; під заг. ред. С. В. Лапіної. - 2-е вид. - Мінськ: ТетраСистемс, 2004. - 495 с.
 багатотомне видання  Гістория Беларусі: у 6 т. / Редкал .: М. Касцюк (гал. Ред.) [І інш.]. - Мінск: Екаперспектива, 2000-2005. - 6 т.
 Окремий том в багатотомному виданні  Гістория Беларусі: у 6 т. / Редкал .: М. Касцюк (гал. Ред.) [І інш.]. - Мінск: Екаперспектива, 2000-2005. - Т. 3: Білорусь у годинник Речи Паспалітай (XVII-XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. - 2004. - 343 с.
 Закони та законодавчі матеріали  Конституція Республіки Білорусь 1994 року (зі змінами та доповненнями, прийнятими на республіканських референдумі 24 листопада 1996 року і 17 жовтня 2004 р.) - Мінськ: Амалфея, 2005. - 48 с.Не допускається наявність відсканованих фрагментів (малюнків, формул і т.д.), громіздких таблиць, кольорових графіків. Всі таблиці повинні розміщуватися в книжковому форматі. | Розривів сторінок - не робити!
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати