На головну

II. Загальносуднову організація і підготовка одиночного судна до переходу в умовах воєнного часу.

  1. I. Організація заняття і вступне слово викладача - 5 хвилин
  2. I. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
  3. I. Організація практики та порядок її проходження.
  4. I. Підготовка поверхні
  5. II. Організація виконання курсової роботи
  6. II. Організація самостійної роботи студентів

IV. Плавання і оборона одиночного судна на переході морем. | V. Плавання судна в складі конвою. | VI. Організація впізнання і зорової зв'язку на судах. | А. Ядерна зброя. | Б. Хімічна зброя | В. Біологічне (бактеріологічне) зброю. | Д. Організація захисту судна від ЗМУ. | Е. Прийоми надання само і взаємодопомоги. | З. Стаціонарні і переносні прилади радіаційного та хімічного спостереження і розвідки, контролю радіоактивного зараження і опромінення на судні. | І. Технічні засоби запобігання зараження і спеціальної обробки судна. |

 №№п / п  Питання, що підлягають вивченню  відповідь
 1.  На відпрацювання, яких питань спрямована загальносуднову організація, що вводиться на морських судах у воєнний час?  1. Сключеніе можливості раптового нападу противника і зниження ефективності застосовувана-го їм зброї; 2. Забезпечення безперервного і надійного управ- ління судном і його підрозділами в умовах воєнного часу; 3. Підвищення бойової стійкості судна; 4. Підвищення відповідальності екіпажу судна при обслуговуванні ввіреного зброї і технічних засобів; 5. Відпрацювання і вдосконалення взаємодії між підрозділами, командними пунктами і судновими постами;
 2.  Який документ, визначає організацію служби екіпажу на період воєнного часу?  Статут служби на суднах Міністерства морського флоту.
 3.  Для яких цілей встановлюється «Бойова (загальносуднову) тривога?  1. Для введення в дію розкладу по БГ №-1; 2. Для фактичного підвищення бойової готовності; 3. Для ведення бою (ухилення від атак супротивника)
 4.  Сигнал «Бойова (загальносуднову) тривога».  ____________________________, (25-30 сек);
 5.  Для яких цілей оголошується сигнал «Навчальна тривога»?  1. Для відпрацювання дій екіпажу за сигналом «бойова тривога»; 2. Для виконання суднових бойових вправ і вправ щодо практичного застосування зброї; 3. Для проведення суднових навчань за участю всього екіпажу судна; 4. Для виходу (входу) судна з порту (в порт), проходу вузькості, плавання в складних метео та навігаційних умовах; 5. Для екстреного приготування судна до бою та походу; 6. При плаванні в льодах і поблизу навігаційних небезпек.
 6.  Сигнал «Навчальна тривога».  . . . ____, Повторюється 1 раз.
 7.  Яким сигналом встановлюється готовність № 2  ____ ____ ____, «Відбій навчальної тривоги»
 8.  Для яких цілей оголошується «Аварійна тривога»?  1. При фактичне надходження води всередину судна; 2. При фактичному виникненні пожежі, вибухи; 3. При небезпечних концентраціях газів (шкідливих речовин);
 9.  Сигнал «Аварійна тривога».  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (25-30 коротких дзвінків);
 10.  Для яких цілей оголошується «Хімічна тривога»?  При загрозі або виявленні хімічного або бактеріологічного зараження судна;
 11.  Сигнал «Хімічна тривога».  . . . . ____, Повторюється 3 рази, з проміжком 2 сек.
 12.  Для яких цілей оголошується «Радіаційна небезпека»?  При безпосередній загрозі або виявленні радіоактивного зараження судна
 13.  Сигнал «Радіаційна небезпека».  . ____ ____, Повторюється 3 рази, з проміжком в 2 сек.
 14.  Які заходи проводяться на судні з отриманням сигналів «Хімічна тривога» або «Радіаційна небезпека»?  1. Повна герметизація судна; 2. Отдраіваніе закриттів з маркуванням «Х» на ФВУ і на кожухах з протидимного коробками і на повітряних трубках цистерн прісної води;
     3. отдраіваніе закриттів з маркуванням «З-1» на вентиляційних заборник МКО з ФГС; 4. Задраювання закриттів з маркуванням «З-2»; 5. Включення системи СВЗ, при її наявності, при відсутності постійне змочування верхньої палуби і надбудов пожежними шлангами; 6. Приведення індивідуальних засобів захисту в положення «Бойове».
 15.  Для яких цілей оголошується сигнал «Людина за бортом»?  1. Для введення в дію розкладу по тривозі «Людина за бортом»; 2. Для порятунку людини, що впала за борт і надання йому медичної допомоги.
 16.  Сигнал «Людина за бортом».  ____ ____ ____, Повторюється 3 рази, в проміжках між повторами оголошується голосом по судновий трансляції
 17.  Для яких цілей оголошується сигнал «шлюпкову тривога»?  Для введення в дію розкладу по сигналу «шлюпкову тривога», загрозу загибелі і виникненні необхідності залишення судна екіпажем і пасажирами судна.
 18.  Сигнал «шлюпкову тривога».  . . . . . . . ____, Повторюється 3 рази, в проміжках між повторами оголошується голосом по судновий трансляції
 19.  Судновий номер, його смислове навантаження.  Для позначення в суднових розкладах і для зовнішнього відмінності - до жоднійслужбу (групі), судновому посту і зміні приписаний член суднової команди.
 20.  Перша частина суднового номера (одна або дві букви).  Вказує, в якій службі (групі) відноситься член суднової команди. ( «Е» - експлуатаційна, «РА» - ракетно-артилерійська, «МТ» - мінно-торпедний, «ЕМ» електромеханічний, «Р» -радіотехніческая, «С» -постачання, «Х» -хімічна, «М» - медична.
 21.  Друга частина (одна або дві цифри) судвого номера?  Вказує, номер судового поста.
 22.  Третя частина (одна або дві цифри) суднового номера?  Вказує, приналежність членів суднової команди до бойової зміні, перша цифра позначає номер бої- виття зміни, друга цифра порядковий номер у зміні.
 23.  Приміщення на судні є «спеціальними» для захисту особового складу?  1. Пост колективного захисту (ПКЗ); 2. Пост спеціальної обробки (ПСО); 3. Пост медичної допомоги (ПМД); 4. Центральний пост управління (ЦПУ);
 24.  З якого розрахунку знаходження в ньому особового складу проектується ПКЗ?  2/3 екіпажу судна, 2,5 - 3 м3 об'єму приміщення;
 25.  Яка кількість протигазових коробок, встановлюється на цистерні прісної води в залежності від її витрати на годину?  При витраті до 6 м3 / Ч - 1; При витраті до 10 м3 / Ч - 2; При витраті до 15 м3 / Ч - 3.
 26.  Виходячи, їх чого вибирається маршрут руху судна у воєнний брешемо?  1. За найбільш безпечним в навігаційному і протимінної відношенні районів; 2. З урахуванням географічних умов; 3. По районам плавання ускладнюють дії надводних кораблів і підводних човнів, 4. При плаванні поблизу свого узбережжя маршрут повинен пролягати в зоні прикриття сил ППО;
 27.  Що означає маркування запірних пристроїв, з буквою «Б» в синьому колі?
 Б


 Маркування люків і дверей, льохів боєзапасу, горловин в приміщеннях для зберігання легкозай- мінливого палива. Маркування закриттів, вен- тиляцію погребів боєприпасів. Завжди задраєно і закриті на замок. Віддраювати з дозволу капітан для виконання робіт.
 28.  Що означає маркування запірних пристроїв, з буквою «Т» в подвійному синьому колі?
Т  

 Маркування дверей тамбура-шлюзу вхід в ПСО с на-ружной боку, вхідний і вихідний двері контуру ПКЗ та інші закриття, які задраюються по тривогам, але можуть короткочасно відкриватися для проходу особового складу.
 29.  Що означає маркування запірних пристроїв, з буквою «Х» в подвійному синьому колі?
Х

 Маркування закриттів вентиляції мають поглиначі (фільтри тонкого очищення) Це повітряні трубки цистерн прісної води, зовнішні закриття прийому повітря ФВУ. Повинні бути віддраїла за всіма видами тривог.
 30.
С  
 Що означає маркування запірних пристроїв, з буквою «С» в подвійному чорному колі?

 Маркування запірних пристроїв вентиляцій машин- них і котельних відділень, що мають фільтри грубої очистки повітря. Повинні бути віддраїла за всіма видами тривог, задраюються за особливим розпорядженням
 31.  Що означає маркування запірних пристроїв, з буквою «З» в синьому колі?
 З

 Маркування горловин і кришок, провідних в між- донні і бортові відсік, в Кінгстоні ежектор- ні вигородки в баластні, Креновая і диффе- рентні відсіки, в форпік і ахтерпик, шахту лага і ехолота, в цистерни прісної води. У сегда задра- єни, віддраювати тільки з дозволу капітана.
 32.  Що означає маркування запірних пристроїв, з буквою «Т» в червоному квадраті?
 Т

 Маркування закриттів зовнішнього контуру судна, виходи на відкриті палуби, в житлові приміщення, в провізійні комори, МО, зовнішні закриття вентиляцій і продовольчих комор. Задра- іваются по тривогам і раніше всіх інших.
 33.
 Т
 Що означає маркування запірних пристроїв, з буквою «Т» в синьому колі?

 Маркування дверей і закриттів вентиляції наруж ного контуру деяких приміщень надбудов, МО, провізіонних і рефрижераторних вантажних трюмів і т. Д. Задраюють по всім тривогам, які не откривают- ся під час тривог.
 34.  Виходячи, їх чого вибирається маршрут руху судна у воєнний час?  1. За найбільш безпечним в навігаційному і протимінної відношенні районів; 2. З урахуванням географічних умов; 3. По районам плавання ускладнюють дії надводних кораблів і підводних човнів, 4. При плаванні поблизу свого узбережжя маршрутдолжен пролягати в зоні прикриття сил ППО;
 35.  Які заходи світломаскування на судні?  1. Установка на ілюмінатори, вікна та світлові люки «броняшек»; 2. Установка автоматичних електровимикачі на закритті дверях через які може спостерігатися світло; 3. Централізоване вимикання зовнішнього освіт- лення, вогнів і прожекторів; 4. Маскувальне освітлення відкритих ділянок палуб; 5. Виключення можливості іскроутворення і світіння вихлопних труб; 6. Використання штатної інфрачервоної аппара- тури і спеціально вузько сигнальних прожекторів; 7. Виняток застосування на верхній палубі і зовнішніх постах переносних джерел світла, відкритого вогню;
 36.  Що повинна забезпечувати дислокація судів при знаходженні в пунктах постійного і маневрен- ного базування?  1. Вигоди стоянки, навігаційну безпеку і можливість екстреного виходу судна з рейду; 2. Розосереджену стоянку суден для зниження ефективності застосування противника ОМП; 3. Необхідний огляд водної акваторії і повітряного простору, маскування судна; 4. Зручності і надійність управління і зв'язку з судами стоять на рейді;
 37.  Що зобов'язаний уточнити капітан на інструктажі у військово-морського командування або судновласника у воєнний час?  1. Час виходу, порядок зйомки і виходу з порту, швидкість на переході рекомендації по маршруту і обстановку в районах переходу; 2. Пункт призначення, проміжні пункти заходу, укриття і порядок входу (виходу) в них, порядок руху на переході; 3. Організацію і порядок використання зв'язку, зорового, технічного спостереження і розпізнавання порядок донесень про виявлені силах і засобах противника; 4. Дії судна при зустрічі з противником, організацію оборони і захисту судна, заходи маскування в умовах малої видимості при отриманні бойових ушкоджень і аваріях;
 38.  Обов'язки капітана при стоянці в районі розосередження?  1. Виконувати всі вказівки і розпорядження старшого на рейді і правила рейдової служби, точно соблю- дати своє місце стоянки, зміна місця робити тільки з дозволу або за нака- пізнання старшого на рейді; 2. Організувати всі види оборони і захисту судна, при оголошенні тривог в районі стоянки готувати
     судно до негайної зйомки з якоря, дотримуватися всіх заходів маскування; 3. Мати на судні цілодобову сигнально-наглядову вахту, про всі зміни обстановки негайно доповідати старшому на рейді; 4. У встановлений час доносити старшому на рейді наявність суднових запасів, подавати заявки на їх поповнення;
 39.  Що означає перша буква (цифра) суднового номера?
 Е - 1 - 12

 Перша частина (одна, дві букви або одна цифра) вказує, в якій службі (групі) знаходиться член суднової команди відповідно до розкладу по бойовій тривозі.
 40.  Що означає друга цифра суднового номера?
 Е - 1 - 12

 Друга частина (одна або дві цифри) вказує номер судового поста?
 41.  Що означає третя цифра суднового номера?
 Е - 1 - 12

 Третя частина (перша цифра) вказує номер зміни?
 42.  Що означає четверта цифра суднового номера?
 Е - 1 - 12I. Основні керівні документи і їх вимоги | III. Організація захисту судна від ПДСС, піратства і морського тероризму.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати