Головна

Платники акцизного податку. | Об'єкти оподаткування акцизним податком. | База оподаткування акцизним податком, підакцизні товари та ставки податку. | Дата виникнення зобов'язань та порядок обчислення податку. | Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. | Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів. | Порядок і строки сплати податку, складання і подання податкової звітності з акцизного податку. | II. Складення Декларації акцизного податку | III. Подання Декларації акцизного податку до органів ДПС |

V. Додатки до Декларації акцизного податку

  1. II. Звітні (податкові) періоди та строки подання декларації
  2. II. Складення Декларації акцизного податку
  3. III. Подання Декларації акцизного податку до органів ДПС
  4. IV. Порядок заповнення Декларації акцизного податку
  5. V. Порядок заповнення податкової декларації
  6. База оподаткування

1. Додаток 1 "Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку" заповнюється в такому порядку:

1.1. У графі 2 "Код товару (продукції) за УКТ ЗЕД" вказується код товарів (продукції), на які статтею 215 Кодексу встановлено специфічні ставки акцизного податку.

1.2. У графі 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" вказується назва підакцизних товарів (продукції), передбачена Кодексом, за відповідним кодом УКТ ЗЕД.

1.3. У графі 4 "Власна назва товарів (продукції) (марка автомобіля, інші особливості)" вказується власна назва підакцизних товарів (продукції) залежно від конкретної характеристики, властивої для кожного товару.

1.4. У графі 5 "Фізичні характеристики товарів (продукції) (місткість, міцність, об'єм циліндра, вміст сірки та інші показники)" вказується характеристика товару (продукції) залежно від його виду, групи або підгрупи (фактична місткість спирту, об'єм циліндра, вміст сірки в дизпаливі та інше), необхідна для обчислення акцизного податку.

1.5. У графі 6 "Одиниця виміру товару (продукції) для обчислення акцизного податку (шт., л, кг, куб. см)" вказується одиниця виміру, передбачена Кодексом, яка використовується для обчислення акцизного податку (пачки, кузови, причепи - шт., алкогольні напої - л, бензини - кг, автомобілі - куб. см).

1.6. У графі 7 "Одиниця виміру товару (продукції) для визначення оподатковуваного обороту (шт., л, кг)" проставляється кількісна одиниця виміру, за якою ведеться облік товару (продукції) у платника (автомобілі, причепи - шт., алкогольні напої - л, бензини - кг).

1.7. У графах 8, 9 "Обороти з реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції), оподатковувані та неоподатковувані" проставляються оподатковувані та/чи неоподатковувані обороти реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) у відповідних одиницях виміру, за якими у платника ведеться окремий облік реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції) для обчислення акцизного податку за специфічними ставками.

1.8. У графі 10 "Специфічна ставка акцизного податку з одиниці виміру (євро, грн.)" проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції), встановлені статтею 215 розділу VI Кодексу.

1.9. У графі 11 "Специфічна ставка акцизного податку у перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (євро, грн)" проставляється ставка акцизного податку в євро, гривнях (графа 10), розмір якої перераховано відповідно до фізичної характеристики товару (продукції) (графа 5) (наприклад: на 1 кг - для нафтопродуктів, на 1 двигун - для транспортних засобів, на 1 л - для алкогольних напоїв).

1.10. У графі 12 "Сума акцизного податку, несплачена через отримання пільг, грн" проставляється сума акцизного податку в гривнях, яка обчислюється виходячи із неоподатковуваних оборотів (графа 9) та встановленої ставки в перерахунку на одиницю виміру (графа 11) і офіційного курсу гривні до євро (якщо ставка встановлена в євро), встановленого Національним банком України станом на перший день кварталу, в якому здійснюються реалізація (передача), ввезення цього товару (продукції).

1.11. У графі 13 "Сума акцизного податку, яка підлягає сплаті до бюджету, грн" вказується сума акцизного податку, обчислена виходячи із фактичних обсягів реалізації продукції (графа 8) та встановленої ставки акцизного податку у перерахунку на одиницю виміру (графа 11) і офіційного курсу гривні до євро (якщо ставка встановлена в євро), встановленого Національним банком України станом на перший день кварталу, в якому здійснюються реалізація (передача), ввезення цього товару (продукції).

2. Додаток 2 "Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно" заповнюється в такому порядку:

2.1. У графі 2 "Код товару за УКТ ЗЕД" вказуються коди товарів за УКТ ЗЕД, на які Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

2.2. У графі 3 "Опис товару згідно з УКТ ЗЕД" вказується назва товару відповідно до зазначеного у графі 2 коду товару за УКТ ЗЕД.

2.3. У графі 4 "Власна назва товару з додатковою інформацією щодо характеристик (у разі наявності)" вказується перелік підакцизних товарів за власною назвою, на які встановлено максимальні роздрібні ціни, відповідно до декларацій про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари.

2.4. У графі 5 "Максимальна роздрібна ціна (далі - МРЦ) без ПДВ та з урахуванням акцизного податку" вказуються максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари в гривнях, задекларовані виробником в установленому порядку, що набрали чинності у звітному періоді, за вирахуванням податку на додану вартість.

2.5. У графі 6 "Вміст продукції в одиниці товару, на яку встановлено МРЦ" вказуються кількість штук сигарет (цигарок), сигар тощо у пачці та вміст тютюну, в кг, у пачці, коробці за кожною власною назвою, на яку встановлено максимальну роздрібну ціну.

2.6. У графі 7 "Кількість реалізованого (переданого), ввезеного товару в одиницях виміру, на які встановлено МРЦ" вказуються обсяги реалізованого (переданого), ввезеного товару за кожною власною назвою, на яку встановлено максимальну роздрібну ціну.

2.7. У графі 8 "Оборот з реалізації (передачі), ввезення товару для обчислення за адвалорними ставками" проставляються обороти з реалізації (передачі), ввезення в гривнях, обчислені виходячи з кількості товару за кожною власною назвою та максимальної роздрібної ціни без ПДВ та з урахуванням акцизного податку.

2.8. У графі 9 "Кількість реалізованого (переданого), ввезеного товару для обчислення за специфічними ставками податку" вказуються фактичні обсяги реалізованого (переданого), ввезеного в одиницях виміру товару, на які встановлено специфічні ставки податку для обчислення суми акцизного податку.

2.9. У графі 10 "Ставки акцизного податку, встановлені Кодексом, адвалорні" проставляються розміри адвалорних ставок акцизного податку у відсотках, встановлені статтею 215 розділу VI Кодексу.

2.10. У графі 11 "Ставки акцизного податку, встановлені Кодексом, специфічні" проставляються специфічні ставки акцизного податку у гривнях, встановлені статтею 215 розділу VI Кодексу.

2.11. У графах 12, 13 та 14 "Сума акцизного податку, обчислена за адвалорними ставками, за специфічними ставками, загальна сума податку" проставляються суми акцизного податку у гривнях, обчислені окремо за адвалорною ставкою, за специфічною ставкою, та загальна сума акцизного податку, обчислена за двома ставками одночасно.

2.12. У графі 15 "Мінімальне податкове зобов'язання, встановлене Кодексом" проставляється у гривнях розмір податкового зобов'язання, встановлений пунктом 215.2 статті 215 розділу VI Кодексу.

2.13. У графі 16 "Мінімальне податкове зобов'язання з обсягів товару" проставляється у гривнях мінімальне податкове зобов'язання, обчислене виходячи з обсягів товару.

2.14. У графі 17 "Сума акцизного податку з обсягів товару" проставляються у гривнях суми податкового зобов'язання, які визначаються шляхом порівняння обчислених сум податку за двома ставками у графі 14 та мінімального податкового зобов'язання з обсягів товару у графі 16 і до нарахування приймається та сума, яка має більше значення (відповідно до порядку, визначеного у пункті 221.2 статті 221 розділу VI Кодексу).

3. Додаток 3 "Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками акцизного податку" заповнюється в такому порядку:

3.1. У графі 2 "Код товару (продукції) за УКТ ЗЕД" указується код алкогольних напоїв, на які Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

3.2. У графі 3 "Опис товару (продукції) за УКТ ЗЕД" вказується назва алкогольних напоїв згідно з УКТ ЗЕД.

3.3. У графі 4 "Місткість спирту" вказується місткість спирту в конкретному виді алкогольних напоїв (40 %, 30 % тощо).

3.4. У графі 5 "Ємність пляшки" вказується ємність пляшки алкогольних напоїв у літрах (0,5 л, 0,7 л тощо).

3.5. У графі 6 "Кількість пляшок" вказується кількість пляшок за кожною назвою алкогольних напоїв (100, 500 тощо).

3.6. У графі 7 "Оподатковуваний оборот, усього" вказується оподатковуваний оборот алкогольних напоїв у літрах (гр. 5 х гр. 6).

3.7. У графі 8 "Оподатковуваний оборот у перерахунку на 100-відсотковий спирт" зазначається оподатковуваний оборот алкогольних напоїв, перерахований на 100-відсотковий спирт (гр. 4 х гр. 7 : 100).

3.8. У графі 9 "Ставки акцизного податку у гривнях за 1 л 100-відсоткового спирту" проставляється ставка акцизного податку в гривнях, встановлена у підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу.

3.9. У графах 10 - 16 визначається сума податкового зобов'язання, яка підлягає сплаті за векселями, термін оплати яких настав у звітному місяці, або у разі попередньої сплати при отриманні спирту етилового грошовими коштами:

у графі 10 вказується сума акцизного збору за векселями, виданими відповідно до порядку, встановленого у статті 225 розділу VI Кодексу, термін оплати яких настав у звітному місяці, незалежно від дати видачі векселя, або проставляється сума, попередньо сплачена грошовими коштами без оформлення податкового векселя;

графи 11 - 14 додатка заповнюються на основі таких документів, що складаються платником податку:

акта про фактично отриману кількість спирту та розрахунок акцизного податку виходячи з фактично отриманої кількості спирту, який складається на акцизному складі лікеро-горілчаного підприємства за участю представника органу ДПС;

розрахунку суми зменшення акцизного податку на суму податку, розраховану виходячи з фактично втраченої кількості спирту етилового при транспортуванні, зберіганні та у процесі виробництва готової продукції, а також з фактично повернутого невиправного браку;

у графі 11 вказується сума акцизного податку, розрахована виходячи з фактичних втрат спирту при транспортуванні, зберіганні та у процесі виробництва готової продукції в межах норм, затверджених в установленому порядку, на яку зменшується сума податкового зобов'язання;

у графі 12 вказується сума акцизного податку, обчислена у зв'язку із зміною ставок акцизного податку, на яку зменшується або збільшується сума акцизного податку;

у графі 13 вказується сума акцизного податку, нарахована з експортних операцій, на яку зменшується сума акцизного податку, зазначена у векселі або попередньо сплачена грошовими коштами, у разі підтвердження експорту належно оформленою митною декларацією;

у графі 14 вказується сума акцизного податку, розрахована на обсяги фактично повернутого невиправного браку, на яку зменшується сума акцизного податку;

у графі 15 вказується сума податку, визначена внаслідок інших нарахувань, які підлягають сплаті в звітному місяці і не підтверджуються попередньою сплатою або виданим податковим векселем;

у графі 16 "Сума податкового зобов'язання підлягає сплаті до бюджету, грн" вказується сума акцизного податку, що визначається в підсумку (гр. 10 - гр. 11 (+ або -) гр. 12 - гр. 13 - гр. 14 + гр. 15) та яка вноситься до розділу А Декларації акцизного податку.

4. Додаток 4 "Розшифровка оборотів, які не підлягають або звільняються від оподаткування акцизним податком" заповнюється в такому порядку:

4.1. У графі 2 "Код товару (продукції) за УКТ ЗЕД" указується код підакцизних товарів (продукції).

4.2. У графі 3 "Опис товару (продукції) за УКТ ЗЕД" вказується назва підакцизних товарів (продукції).

4.3. У графі 4 "Кількість товару (продукції) (л, кг, куб. см, штук), грн" вказується кількість підакцизних товарів (продукції).

4.4. У графі 5 "Місткість спирту ( %) в алкогольних напоях" вказується місткість спирту в конкретному виді алкогольних напоїв.

4.5. У графі 6 "Кількість у перерахунку на 100-відсотковий спирт (л)" вказується кількість алкогольних напоїв у перерахунку на 100-відсотковий спирт.

4.6. У графі 7 "Сума акцизного податку, не сплачена з операцій, що звільняються від оподаткування, грн" вказується нарахована сума пільг акцизного податку, обчислена виходячи з неоподатковуваних оборотів підакцизних товарів (продукції), що звільняються від оподаткування.

4.7. У графі 8 "Сума акцизного податку, не сплачена з операцій, які не підлягають оподаткуванню, грн" вказується нарахована сума пільг акцизного податку з операцій з підакцизними товарами (продукцією), що не підлягають оподаткуванню.

4.8. У графах 9 та 10 "Реквізити отримувача товару (продукції) без сплати акцизного податку, найменування (прізвище, ім'я та по батькові), код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків" вказуються реквізити отримувача підакцизного товару (продукції) зі звільненням від оподаткування акцизним податком.

4.9. У графах 11 та 12 "Підтвердження операцій, що не підлягають оподаткуванню (митна декларація (аркуш 3/8), номер та дата складання, дата перетину митного кордону" зазначаються реквізити митної декларації, що підтверджують операції з вивезення (експорту) та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера.

4.10. У графі 13 "Підпункт, пункт та стаття Кодексу, якими звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню" вказується законодавча підстава, що надає право на пільги.

5. Додаток 5 "Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів з урахуванням планових щомісячних обсягів реалізації продукції" заповнюється в такому порядку:

5.1. У графі 2 "Код товару (продукції) за УКТ ЗЕД" вказується код тютюнових виробів, для яких придбавались втрачені марки акцизного податку.

5.2. У графі 3 "Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД" вказується власна назва тютюнових виробів, для яких придбавались втрачені марки акцизного податку.

5.3. У графі 4 "Оборот з реалізації (передачі), ввезення тютюнових виробів за звітний період, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку, шт." вказується оборот з реалізації (передачі), ввезення тютюнових виробів за кожною власною назвою товару (продукції) в кількісних одиницях виміру (шт., кг).

5.4. У графі 5 "Сума податкового зобов'язання, нарахована за звітний період, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку, грн" вказується сума податкового зобов'язання, нарахована та сплачена платником податку за попередній звітний період з реалізації тютюнових виробів за кожною власною назвою товару (продукції).

5.5. У графі 6 "Середньозважена сума податкового зобов'язання на одиницю реалізованих тютюнових виробів у звітний період, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку, грн" зазначається середньозважена сума податкового зобов'язання на одиницю реалізованих тютюнових виробів за кожною власною назвою товару (продукції) за попередній звітний період.

5.6. У графі 7 "Кількість втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів, шт." вказується кількість втрачених марок акцизного податку, придбаних під планові обсяги для маркування тютюнових виробів за кожною власною назвою товару (продукції).

5.7. У графі 8 "Сума акцизного податку, обчислена з обсягу втрачених марок акцизного податку, що підлягає сплаті, грн" зазначається сума акцизного податку, обчислена виходячи із середньозваженої суми податкового зобов'язання на одиницю реалізованих тютюнових виробів за попередній звітний період та обсягів втрачених марок акцизного податку.

6. Додаток 6 "Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах" (далі - розрахунок) подається до уточнюючої Декларації акцизного податку, заповнюється в такому порядку:

у верхньому куті першої сторінки обов'язково зазначається розділ Декларації акцизного податку, код операції та звітний період, у якому подається уточнююча Декларація акцизного податку, в спеціально відведених полях зазначаються реквізити платника, код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків та вказується місцезнаходження (місце проживання);

розрахунок містить чотири розділи: А, Б, В, Г, що розділені на колонки, до яких заносяться дані про суму податку відповідних рядків розділів А, Б, В, Г Декларації акцизного податку з нарахованими сумами податку окремо.

Наприклад, по розділу А до чотирьох окремих колонок розрахунку заносяться суми податку відповідно до кодів бюджетної класифікації: із спирту етилового, лікеро-горілчаної продукції, виноробної продукції, інших спиртових дистилятів та пива, зазначені у колонках А15.1, А15.2, А15.3 і А15.4.

6.1. У рядку 1 розрахунку зазначаються суми податку, зазначені у Декларації акцизного податку, показники якої уточнюються, залежно від виду підакцизної продукції за кодами бюджетної класифікації, з якої обчислено та сплачено акцизний податок.

6.2. У рядку 2 розрахунку зазначаються виправлені суми податку, що зазначені в уточнюючій Декларації акцизного податку у звітному періоді, що заповнюється в такому самому порядку, що й рядок 1.

6.3. У рядку 3 розрахунку визначаються суми податку, які збільшують суму податкового зобов'язання, що уточнюється.

6.4. У рядку 4 розрахунку визначаються суми податку, які зменшують суму податкового зобов'язання, що уточнюється.

6.5. У рядках 5 та 6 розрахунку зазначаються нараховані суми штрафу у розмірі 3 відсотків відповідно до підпункту "а" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 розділу II Кодексу та пені у порядку, встановленому згідно з підпунктом 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Кодексу, у разі якщо у рядку 3 розрахунку зазначається збільшення податкових зобов'язань за рахунок уточнення.

7. Додаток 7 заповнюється платниками, які видають податкові векселі до отримання спирту етилового, що використовуються як сировина для виробництва алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу) або спирту етилового, спирту етилового денатурованого (технічного) та біоетанолу як сировини для виготовлення окремих видів продукції (пункт 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу).

8. Додаток 8 заповнюється платниками, які видають податкові векселі до отримання або ввезення нафтопродуктів,що використовуються як сировина для виробництва етилену (пункти 229.2, 229.3 статті 229 розділу VI Кодексу).


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПРОДАЖ МАРОК АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ТА МАРКУВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України

від 27 грудня 2010 р. N 1251

Виробництво та зберігання марок акцизного податку

Марки акцизного податку для алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - марки) виготовляються з паперу вагою 70 ± 3 г/кв. метр і мають такі розміри:

для алкогольних напоїв: довжина - 160 міліметрів ± 0,25 міліметра, ширина - 20 міліметрів ± 0,25 міліметра;

для тютюнових виробів: довжина - 44 міліметри ± 0,25 міліметра, ширина - 20 міліметрів ± 0,25 міліметра.

2. Зразки марок розробляються Мінфіном разом з Державною податковою службою, СБУ, МВС, Мін'юстом та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3. Марки встановленого зразка виготовляються на замовлення Державної податкової служби державним спеціалізованим підприємством Мінфіну (далі - підприємство-виробник).

Замовлення оформляється відповідно до правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених Мінфіном, СБУ та МВС.

Державна податкова служба щомісяця подає підприємству-виробнику зведену заявку-розрахунок на виготовлення необхідної кількості марок та оплачує витрати, пов'язані з їх виробництвом.

Підприємства-виробники та імпортери алкогольних напоїв і тютюнових виробів (далі - покупці марок) щомісяця подають органу державної податкової служби, уповноваженому Державною податковою службою (далі - продавець марок), попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами, платіжний документ на перерахування плати за марки з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення та звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці.

У разі відмови підприємств-виробників та імпортерів алкогольних напоїв та тютюнових виробів від одержання замовлених ними марок, які виготовлено згідно з поданою попередньою заявкою-розрахунком, вартість таких марок не відшкодовується.

4. Марки виготовляються блоками, що упаковуються в пачки. Формат блоків, кількість марок у блоці та кількість блоків у пачці можуть змінюватися за погодженням з Державною податковою службою.

Марки за поданням Державної податкової служби поставляються в примірниках або в блоках.

5. Марки для вироблених в Україні алкогольних напоїв і тютюнових виробів відрізняються від марок для ввезених на митну територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів дизайном та кольором.

Розмір плати за одну марку акцизного податку для алкогольних напоїв становить 0,103 гривні, для тютюнових виробів - 0,055 гривні.

Марки для алкогольних напоїв та тютюнових виробів імпортного виробництва мають фіолетовий колір, вітчизняного - зелений.

Наскрізна нумерація на марках складається з двох цифр індексу регіону України за місцезнаходженням виробника продукції (для маркування вітчизняної продукції), серії та окремого для кожної марки номера. Така нумерація наноситься паралельно довшій стороні марки. Індекси регіонів наведено у додатку.

Крім того, на кожну марку наносяться такі реквізити:

для тютюнових виробів - напис, що складається з початкових літер слів "тютюн імпортний" ("тютюн вітчизняний") - "ТІ" ("ТВ"), двозначного та однозначного числа (рік і квартал, у якому вироблено марки), розділених скісними лініями;

для алкогольних напоїв - напис, що складається з початкових літер слів "алкоголь імпортний" ("алкоголь вітчизняний") - "АІ" ("АВ"), двох двозначних чисел (місяць і рік, у якому вироблено марки), розділених скісними лініями, та зазначення суми акцизного податку, сплаченої за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака.

Маркуванню підлягають усі алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць.

Маркування вироблених в Україні алкогольних напоїв з вмістом спирту від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць не здійснюється.

6. Державне приймання марок проводиться комісією, яка утворюється з числа представників Державної служби технічного регулювання, Державної податкової служби, СБУ та Мінфіну, у порядку, встановленому спільним рішенням зазначених органів.

Підприємство-виробник здійснює відвантаження марок після затвердження комісією акта про їх приймання.

Доставка марок до їх продавця здійснюється підприємством-виробником за рознарядкою Державної податкової служби.

7. Продавець зберігає марки в своїх приміщеннях або згідно з договором у приміщеннях банківських установ.

Приміщення, в якому зберігаються марки, повинні бути ізольованими, технічно укріпленими, обладнані засобами охоронно-пожежної сигналізації. Під час продажу марок двері приміщення повинні бути замкнутими зсередини.

Доступ до приміщення особам, не причетним до продажу марок, забороняється.

Марки повинні зберігатися у металевих шафах, які після закінчення роботи замикаються та опечатуються. Матеріально відповідальна особа, що займається продажем марок, зберігає ключі від металевих шаф та печатку і зобов'язана забезпечувати здійснення заходів до їх схоронності. Забороняється передавати ключі і печатку стороннім особам або виготовляти їх дублікати. Ключі від приміщення, де розміщуються марки, зберігаються в порядку, визначеному керівником органу державної податкової служби, що здійснює їх продаж.

Аналогічні умови для зберігання марок повинні створити їх покупці.

Обов'язки з продажу марок покладаються на матеріально відповідальну особу наказом керівника органу державної податкової служби, яка під розписку ознайомлюється з порядком їх продажу та ведення обліку, після чого марки передаються їй під звіт. При цьому зазначена особа несе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності прийнятих марок і за будь-яке заподіяння їм шкоди внаслідок умисних дій чи внаслідок недбалого або несумлінного ставлення до своїх обов'язків відповідно до законодавства.

Виконання обов'язків матеріально відповідальної особи з продажу марок покладається у разі потреби на іншу посадову особу в порядку, встановленому цим пунктом.

У разі зміни матеріально відповідальної особи, на яку покладено обов'язки з продажу марок, марки передаються іншій посадовій особі, яка перераховує їх у присутності членів комісії, призначених керівником органу державної податкової служби або його заступником. Про результати перерахування і передачі марок складається акт, що підписується зазначеними особами.

У встановлені керівником органу державної податкової служби або його заступником строки, але не рідше одного разу на квартал проводиться позапланова перевірка наявності марок та ведення їх обліку. Для проведення зазначеної перевірки наказом керівника органу державної податкової служби або його заступника призначається комісія, яка складає відповідний акт. У разі виявлення за результатами позапланової перевірки нестачі або надлишку марок в акті зазначаються причини, кількість марок, яких не вистачає, або кількість надлишкових марок.

Продаж марок

8. Марки продаються суб'єктам господарювання, які відповідно до законодавства є платниками акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

9. Плата за марки зараховується до державного бюджету і відповідно до бюджетного законодавства використовується для фінансування витрат, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням і створенням матеріально-технічної бази для зберігання марок акцизного податку, та покриття інших пов'язаних з виконанням основних функцій органів державної податкової служби витрат, не забезпечених коштами загального фонду державного бюджету за відповідною бюджетною програмою, за винятком видатків на оплату праці.

Державна податкова служба подає в установлений строк Державній казначейській службі звіт про надходження зазначених коштів та їх використання.

10. Продаж марок вітчизняним виробникам алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється на підставі:

довідки про сплату суми податку, яка розрахована за ставками для готової продукції (для алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

заявки-розрахунку кількості марок (далі - заявка-розрахунок);

звіту про використання марок, придбаних у попередньому місяці, за затвердженою Державною податковою службою формою у двох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця) - у виробника;

копії платіжного документа на перерахування плати за марки з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення.

Форми довідок та заявки-розрахунку затверджуються Державною податковою службою.

11. Кількість марок акцизного податку, яку можуть отримати виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, визначається відповідно до сплаченої суми податку. Виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких не використовується спирт етиловий неденатурований, та виробники тютюнових виробів визначають потребу в марках з урахуванням планових щомісячних обсягів реалізації продукції.

12. Реєстрація імпортерів (замовників) проводиться продавцем марок в окремому журналі.

13. Для одержання марок імпортер подає продавцю марок заявку-розрахунок у трьох примірниках за встановленою продавцем марок формою, платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки та сплату податку до відповідного бюджету. Один примірник заявки-розрахунку залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця марок про сплату податку) - повертається імпортеру для передачі митному органу, третій (з відміткою продавця марок про одержання заявки-розрахунку) - залишається у покупця (імпортера).

14. Органу державної податкової служби забороняється вимагати від імпортерів документи, що не передбачені статтею 226 Податкового кодексу України, для видачі марок.

15. Одержувач (покупець) марок ставить особистий підпис у журналі обліку видачі марок, форма ведення якого затверджується Державною податковою службою.

16. Покупець марок веде їх облік за видами і забезпечує схоронність.

У разі виявлення фактів порушення порядку ведення обліку і зберігання придбаних суб'єктом господарювання марок продавець марок має право тимчасово зупинити подальший їх продаж такому покупцю.

Продаж (передача) придбаних марок покупцем марок іншим особам забороняється, крім випадків, передбачених у пункті 18 цього Положення.

17. Імпортери - юридичні та фізичні особи, які уклали з іноземними виробниками контракт (договір) про постачання (ввезення) в Україну алкогольних напоїв і тютюнових виробів, мають право ввозити на митну територію України імпортні алкогольні напої і тютюнові вироби, якщо:

1) ввезення їх на митну територію України здійснюється виключно через визначені Кабінетом Міністрів України пункти пропуску через державний кордон, які зазначені покупцями марок (імпортерами) у заявці-розрахунку;

2) маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється в установленому порядку з використанням марок встановленого зразка;

3) алкогольні напої в автомобільних і залізничних цистернах, а також у баках, бачках та інших ємностях місткістю більш як 5 літрів ввозяться в Україну з метою продажу або обміну на митній території України та не підлягають маркуванню. У такому разі податок сплачується до або під час митного оформлення, контроль за його сплатою здійснюється митними органами;

4) покупець марок (імпортер) подав митному органу митну декларацію, копію декларації про максимальні роздрібні ціни (для тютюнових виробів) та один примірник заявки-розрахунку з відміткою продавця марок про сплату сум податку до відповідного бюджету в повному обсязі.

У разі ввезення покупцем марок (імпортером) на територію України за контрактом (договором) про постачання алкогольних напоїв і тютюнових виробів кількома партіями працівник Державної податкової служби робить у такому контракті (договорі) відмітки про кількість виданих марок із зазначенням дати їх видачі.

Строк одержання марок за кожним контрактом визначається покупцями марок (імпортерами) за погодженням з продавцем марок залежно від обсягу товарів, що ввозяться, але становить не більше п'яти робочих днів від дати подання документів для одержання марок.

У разі порушення порядку маркування ввезених алкогольних напоїв і тютюнових виробів та/або сплати податку не в повному обсязі товар не допускається до митного оформлення і ввезення його на митну територію України забороняється.

18. Придбані марки передаються покупцями марок (імпортерами) іноземним виробникам для маркування імпортованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів у процесі їх виробництва.

Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

19. Наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати акцизного податку та легальності ввезення товарів.

У разі виявлення фактів ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування та продажу на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка контролюючі органи вилучають такі товари з вільного обігу та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію).

20. У разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України покупці марок зобов'язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Контроль за наявністю марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання та продажу здійснюють органи державної податкової служби, а під час ввезення таких товарів на митну територію України - митні органи. Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється виробниками зазначеної продукції.

Для алкогольних напоїв використовуються марки із зазначенням суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, яка відповідає сумі, визначеній з урахуванням діючих на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари.

До 1 січня 2012 р. для маркування спиртних напоїв, одержаних шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами 2208 20 12 00, 2208 20 62 00, можуть використовуватися марки із зазначенням суми акцизного податку за ставкою, що була встановлена на 1 січня 2010 р. Законом України від 25 грудня 2008 р. N 797-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування".

Вважаються такими, що немарковані:

алкогольні напої та тютюнові вироби з підробленими марками;

алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з порушенням вимог цього Положення, та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції;

алкогольні напої з марками, на яких зазначення суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням чинних на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари.

Не підлягають маркуванню:

алкогольні напої і тютюнові вироби, які постачаються для реалізації магазинам безмитної торгівлі безпосередньо вітчизняними виробниками такої продукції за прямими договорами, укладеними між вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів і власниками магазинів безмитної торгівлі. При цьому переміщення алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що спрямовуються виробниками до магазинів безмитної торгівлі, здійснюється під митним контролем із застосуванням заходів гарантування доставки;

алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і розміщуються у митному режимі магазину безмитної торгівлі;

еталонні (моніторингові) чи тестові зразки тютюнових виробів, які не призначені для продажу вроздріб і ввозяться на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб'єктами господарювання, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції, для проведення досліджень чи випробувань (калібрування лабораторного обладнання, проведення дегустації, вивчення фізико-хімічних показників тютюнових виробів, дизайну упаковки).

21. Для прикріплення марок використовується клей (дисперсійний, дескрин тощо), який не дає змоги зняти їх з виробів без пошкодження і змивається у разі потреби в митті пляшок для повторного їх використання.

22. Марки наклеюються на пляшку П- чи Г-подібним способом через горловину.

У разі реалізації напоїв в упаковках (типу "Tetra Pak") марки наклеюються по осі упаковки на верхній площині.

23. На тютюнові вироби марки наклеюються:

на пачки сигарет та цигарок серійного виробництва, сигар, сигарил, а також цигарок, упакованих у сувенірні коробки (незалежно від їх розміру), - у такій спосіб, щоб марки обов'язково розривалися під час відкривання;

на тютюнові вироби в упаковці, що підлягає обгортанню у поліпропіленову плівку, - під плівку.

24. Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється.

Алкогольні напої та тютюнові вироби вітчизняного виробництва, марковані вітчизняними марками встановленого зразка, не можуть бути реалізовані підприємствами-виробниками на експорт та магазинам безмитної торгівлі.

Повернення марок продавцю

25. Марки, не використані для маркування товарів у зв'язку з пошкодженням, приймаються від покупців марок для утилізації з відшкодуванням фактично сплачених сум податку відповідно до цього Положення. Плата за марки поверненню не підлягає.

Сплачена сума акцизного податку відшкодовується покупцям марок або за їх бажанням зараховується в рахунок майбутніх платежів, крім суми акцизного податку, сплаченої в рахунок погашення податкового векселя.

26. Пошкоджені марки наклеюються на окремому аркуші паперу формату А3 (290 х 420 міліметрів) у такій спосіб, щоб чітко було видно центральну частину марки, окремі частини розірваних марок повинні бути з'єднані, а загальна частина кожної поверненої імпортером (замовником, виробником) марки повинна становити не менш як 60 відсотків початкового розміру.

27. Оформлені належним чином пошкоджені марки разом з реєстром марок повертаються їх продавцю. Продавець складає акт про знищення пошкоджених марок. Перший примірник акта разом із заявою платника про повернення сплаченої суми акцизного податку або про зарахування її в рахунок майбутніх платежів залишається у продавця марок.

У разі неможливості вирівнювання пошкоджених автоматом з наклеювання марок і наклеювання їх на окремому аркуші паперу на підприємстві-виробнику утворюється комісія, яка складає акт про списання таких марок. В акті обов'язково зазначається фактична кількість пошкоджених автоматом марок. До складу зазначеної комісії включається представник органу державної податкової служби за місцезнаходженням виробника (голова комісії) і представник відповідної місцевої держадміністрації.

Аналогічний порядок знищення марок поширюється і на партії неякісної продукції, що повертається підприємству-виробнику.

При цьому покупцям марок не відшкодовується сплачена сума акцизного податку і нові марки не видаються.

У разі виявлення продавцем марок невідповідності їх вимогам законодавства чи явних ознак підроблення такі марки повертаються підприємству-виробнику для проведення експертизи, про що покупцеві марок видається довідка. Після одержання висновку експертизи складається акт, на підставі якого зазначені марки підлягають знищенню, а у разі визнання марок фальшивими чи підробленими - надсилаються до відповідних правоохоронних органів.

28. У разі виявлення нестачі марок у їх покупця (у зв'язку з їх розкраданням, знищенням, маркуванням алкогольних напоїв і тютюнових виробів, призначених для продажу на експорт, тощо) виробники такої продукції несуть повну майнову відповідальність у розмірі розрахункової суми податку, яка повинна бути сплачена до бюджету в разі реалізації підакцизних товарів, для маркування яких придбавалися марки. Зазначені суми нараховуються за формою, встановленою Державною податковою службою.

Відповідальність за порушення порядку маркування, продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів, несплату чи несвоєчасну сплату податку несуть виробники (замовники), імпортери, продавці таких товарів та їх посадові особи згідно із законом.

29. Невикористані марки, що не пошкоджено, приймаються їх продавцем. При цьому сплачена сума акцизного податку за висновком продавця відшкодовується покупцям або за їх бажанням зараховується в рахунок майбутніх платежів з розрахунку кількості фактично повернутих марок, крім суми акцизного податку, внесеної в рахунок погашення податкового векселя.

Оформлені належним чином невикористані марки, що не пошкоджено, повертаються їх продавцю разом з реєстром марок. Продавець складає акт про знищення повернутих марок. Перший примірник акта разом із заявою платника про повернення сплаченої суми акцизного податку або про зарахування її в рахунок майбутніх платежів залишається у продавця.

Марки, які не можуть бути використані через невідповідність нанесеної на них суми акцизного податку сумі, визначеній з урахуванням діючої ставки акцизного податку на дату розливу продукції, повернуті суб'єктами господарювання та ті, що зберігаються у продавців марок, підлягають знищенню в місячний строк після зміни ставки акцизного податку відповідно до встановленого порядку.

Вартість марок не відшкодовується.

30. У разі неввезення готової маркованої продукції з об'єктивних причин або неможливості повернення пошкоджених марок імпортер видає продавцю марок документ Торгово-промислової палати або іншого органу (за процедурою, визначеною країною нерезидента) про підтвердження такого факту з обов'язковим зазначенням кількості використаних та/або пошкоджених марок, який легалізується в установленому порядку. Вартість марок та акцизний податок в такому разі не відшкодовуються.

31. У разі ліквідації суб'єкта господарювання - покупця марок невикористані марки повертаються продавцю марок без відшкодування їх вартості. У разі закінчення строку дії відповідної ліцензії у покупця марок марки здаються ним продавцеві марок на відповідальне зберігання на період до 365 календарних днів. Якщо протягом зазначеного періоду такий покупець марок не одержить нової ліцензії, вартість марок не відшкодовується, а продавець марок має право здійснити їх продаж.

Додаток до Положення

ІНДЕКСИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Автономна Республіка Крим
  Область:
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь

ПОРЯДОК

ВИПУСКУ, ОБІГУ ТА ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВИХ ВЕКСЕЛІВ, АВАЛЬОВАНИХ БАНКОМ (ПОДАТКОВИХ РОЗПИСОК), ЯКІ ВИДАЮТЬСЯ ДО ОТРИМАННЯ АБО ВВЕЗЕННЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ЛЕГКИХ ТА ВАЖКИХ ДИСТИЛЯТІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЯК СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕТИЛЕНУ

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України

від 27 грудня 2010 р. N 1215

1. Цей Порядок визначає механізм випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів (коди 2710 11 11 00 та 2710 19 31 30 згідно з УКТЗЕД) та на які встановлено нульову ставку акцизного податку або ввезення яких здійснюється без сплати акцизного податку відповідно до підпункту 229.2.1 пункту 229.2 та підпункту 229.3.1 пункту 229.3 статті 229 Податкового кодексу України для використання як сировини для виробництва етилену (далі - легкі та важкі дистиляти).

2. Векселедавцем є суб'єкт господарювання - виробник етилену, який одержує з нафтопереробного підприємства або ввозить на митну територію України нафтопродукти для їх використання як сировини для виробництва етилену.

Векселедержателем є орган державної податкової служби за місцем реєстрації векселедавця.

3. Векселедавець зобов'язаний видати векселедержателю належним чином оформлений податковий вексель:

до отримання з нафтопереробного підприємства легких та важких дистилятів - на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг нафтопродуктів, що отримуються з урахуванням ставки, яка визначається як різниця між ставкою акцизного податку, що передбачена пунктом 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, та ставкою 0 євро за 1000 кілограмів;

для ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів - на суму акцизного податку, що справляється під час ввезення товарів відповідно до законодавства.

4. Строк, на який видається податковий вексель, не може перевищувати 90 календарних днів:

від дати авалювання банком - для податкового векселя, який видається до отримання легких та важких дистилятів з нафтопереробного підприємства;

від дати оформлення митної декларації - для податкового векселя, який видається під час ввезення легких та важких дистилятів на митну територію України.

5. Податковий вексель складається у разі отримання легких та важких дистилятів з нафтопереробного підприємства у двох примірниках, а у разі їх ввезення на митну територію України - у трьох примірниках, перший з яких заповнюється на вексельному бланку, придбаному векселедавцем в банку, а два інші - на ксерокопії вексельного бланка, що мають однаковий з першим примірником номер.

Кожний примірник податкового векселя заповнюється окремо. Записи повинні бути тотожними.

Перший примірник податкового векселя залишається у векселедержателя, другий з відміткою векселедержателя про взяття на облік повертається векселедавцю для отримання на нафтопереробному підприємстві легких та важких дистилятів. У разі ввезення легких та важких дистилятів другий примірник податкового векселя подається органу державної митної служби, який здійснює митне оформлення зазначених товарів, третій - залишається векселедавцю.

6. Відповідальність за оформлення податкового векселя несе векселедавець.

7. Податковий вексель є звітним документом і підлягає обліку та зберіганню згідно з правилами та у строки, що встановлені для первинних бухгалтерських документів.

8. Векселедержатель веде облік податкових векселів у журналі обліку погашення податкових векселів за формою, встановленою Державною податковою службою.

На зворотному боці всіх примірників податкового векселя зазначаються дата та обліковий номер згідно із записом у журналі обліку погашення податкових векселів і робиться напис "Взято на облік", який засвідчується підписом керівника (заступника керівника) та печаткою векселедержателя.

9. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з векселедавцем.

10. За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів.

11. Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту цільового використання легких та важких дистилятів як сировини для виробництва етилену.

Для погашення податкового векселя векселедавець подає векселедержателю довідку про цільове використання легких та важких дистилятів за формою, що затверджується Державною податковою службою. Довідка складається на основі первинних документів та погоджується представником податкового поста, встановленого на підприємстві, що використовує легкі та важкі дистиляти.

Порядок роботи податкового поста визначається Державною податковою службою.

Копія довідки про цільове використання легких та важких дистилятів, які ввозяться на митну територію України, подається органу державної митної служби.

12. Погашення податкового векселя проводиться шляхом проставлення на лицьовому боці відбитка штампа з написом "ПОГАШЕНО", що засвідчується підписом керівника (заступника керівника) та печаткою векселедержателя.

У разі коли останній день строку погашення податкового векселя припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку погашення вважається наступний робочий день.

13. У разі коли податковий вексель не погашено в установлений строк, векселедержатель здійснює протест такого податкового векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль цього податкового векселя, з опротестованим податковим векселем.

Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати векселедержателю суму, зазначену в податковому векселі.

14. Векселедавець у разі нецільового використання легких та важких дистилятів є платником акцизного податку з обсягу продукції, використаної не за призначенням (відповідно до підпункту 212.1.7 пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу України), та несе відповідальність, передбачену підпунктом 229.2.16 пункту 229.2 і підпунктом 229.3.18 пункту 229.3 статті 229 зазначеного Кодексу.IV. Порядок заповнення Декларації акцизного податку | Тема 7. Договори міжнародної купівлі-продажу
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати