Головна

Складові частини ГІС | Історія розвитку ГІС | CAD-системи | Mapping-системи (АМ) | Відмінності ГІС від інших систем | Класифікація ГІС | Завдання значень атрибутів | поняття шару | системи координат | Визначення та поняття |

Структура баз даних

  1. Cклад та структура витрат та структура витрат на виробництво и реалізацію продукції
  2. Dasein-аналіз Л. Бінсвангера. Структура існування: буття-в-світі, буття-за-межами-світу.
  3. II. Підберіть пари антонімів з даних слів і навчіться їх.
  4. II. структура
  5. II. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
  6. II. Структура і чисельність ради
  7. II. Структура класу та взаємостосункі.
 
 

одиницею що зберігається в БД інформації є таблиця(Ріс.21.4.12). Кожна таблиця являє собою сукупність рядківи стовпців.

Мал. .4.12. Структура баз даних

рядки соотвествуют примірника об'єкта, конкретної події або явища. їх називаю записами.

стовпці відповідають атрибутам, тобто ознаками, характеристиками, параметрами об'єкту. Стовпці називають полями.

У таблиці 4.2 наведено короткий опис земельних ділянок. Таблиця містить 3 записи, які відповідають 3 ділянках. Для кожної ділянки виділено 5 полів: кадастровий номер ділянки, адреса розташування, землекористувач, площа ділянки і код виду права на ділянку.

Між окремими таблицями можуть існувати зв'язку. Наприклад, інформація про власника з попередньої таблиці може доповнюватися іншою таблицею (табл.4.3), яка містить розширену інформацію про землекористувачів - фізичних осіб.

У базах даних часто використовуються таблиці звані класифікаторами. Замість того, щоб для кожної ділянки писати вид права, вказується тільки його код, а опису міститься в окремій таблиці (табл.4.4).

Таблиця 4.2Локальні і віддалені СУБД | Реляційні бази даних
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати