Головна

Загальне поняття про ГІС | Складові частини ГІС | Історія розвитку ГІС | CAD-системи | Mapping-системи (АМ) | Відмінності ГІС від інших систем | Класифікація ГІС | Завдання значень атрибутів | поняття шару | Структура баз даних |

Визначення та поняття

  1. C - матриця (за формою нагадує куб) застосовується для визначення взаємозв'язку елементів трьох списків одночасно.
  2. II. 17. Поясніть фізичну сутність визначення швидкості звуку методом резонансу.
  3. II. 7. Поясніть метод визначення довжини світлової хвилі в лабораторній роботі.
  4. II. Метод визначення розрахункового часу евакуації
  5. II. Загальні поняття оцінки
  6. II. Загальні поняття оцінки
  7. III 1. Сутність поняття «інноваційний процес» в освіті

Вперше поняття "база даних" з'явилося на початку 80-х років. базами даних (БД) називають електронні сховища інформації, доступ до яких здійснюється за допомогою одного або декількох комп'ютерів.

Для маніпулювання з даними, що зберігаються в БД, служать системи управління базами даних (СУБД). СУБД - це програмні засоби, призначені для:

· Створення БД;

· Наповнення БД (записи інформації в БД);

· Поновлення (редагування) інформації в БД;

· Видалення інформації з БД;

· Пошук інформації в БД;

· Сортування інформації в БД і т.д.

СУБД можна розглядати як диспетчера, який забезпечує зв'язок у програмному забезпеченні з збереженої інформацією.

У загальному випадку схема роботи з БД може бути представлена ??схемою, зображеної на рис.4.8.

 
 


Мал. 4.8. Взаємодія елементів при роботі з БД

додатки дозволяють вводити необхідну інформацію, здійснювати її первинний контроль, візуалізувати на екрані дисплея інформацію, наявну в БД, формувати запити до БД, генерувати необхідні звіти, здійснювати вивід на друк і т.д.системи координат | Локальні і віддалені СУБД
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати