На головну

Індивідуальних завдань

  1. III. РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
  2. III. Повідомлення теми і завдань уроку
  3. IV. Тематика домашніх завдань
  4. В) виконання модульних (контрольних) завдань.
  5. в)свідомість індивіда - результат взаємодії індивідуальних психологічних особливостей з соціальним оточенням.
  6. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 1 страница
  7. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 2 страница

До виконання індивідуального завдання слід приступати лише після вивчення відповідного теоретичного матеріалу. Весь теоретичний матеріал для виконання завдань можна почерпнути з підручників [1-15], а також з конспекту лекцій. У запропонованих методичних вказівках виконуються лише короткі (переважно табличні) теоретичні відомості, необхідні для розв'язання завдань.

Практичні завдання для кожного студента групи індивідуальні (кожне завдання складене із 30 варіантів). Відповідне цифрове значення замість символу «*» в індивідуальних завданнях визначає викладач дисципліни для кожної академічної групи або індивідуально для кожного студента. Студент виконує ті варіанти завдань, які визначить викладач. Кількість задач індивідуальної роботи визначається також викладачем.

Завершальним етапом роботи над індивідуальним завданням є його захист. Під час захисту студент повинен уміти правильно відповідати на теоретичні питання, пояснювати хід розв'язання завдань, вирішувати завдання аналогічного типу.

Умови завдань наведені у додатку.

При виконанні індивідуальних робіт необхідно строго дотримуватися наведених нижче правил. Роботи, виконані без дотримання цих правил, не перевіряються і повертаються студентові для переробки.Взаємне розташування прямої та площини у просторі | Завдання 1

Декартова прямокутна система координат на площині | Полярна система координат | Зв'язок між прямокутними декартовими та полярними координатами | Пряма лінія на площині | Взаємне розташування двох прямих на площині | Криві другого порядку | Аналітична геометрія у просторі | Різні види рівнянь прямої у просторі | Взаємне розташування двох прямих у просторі | Завдання 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати