На головну

Взаємне розташування двох прямих на площині

  1. Взаємне розміщення кілометрових ліній на стику сусідніх зон
  2. Взаємне розташування двох прямих у просторі
  3. Взаємне розташування прямої та площини у просторі
  4. Взаємовідносини худ літ ті її реципієнта в історичній площині
  5. Визначення похибки непрямих вимірів
  6. Вимоги до розташування устаткування та робочих місць
Загальне рівняння Канонічне рівняння Рівняння з кутовим коефіцієнтом
: : :
: : :
1. Умова паралельності двох прямих:

2. Умова перпендикулярності двох прямих:

3. Кут між двома прямими:
Пряма лінія на площині | Криві другого порядку

Декартова прямокутна система координат на площині | Полярна система координат | Зв'язок між прямокутними декартовими та полярними координатами | Аналітична геометрія у просторі | Різні види рівнянь прямої у просторі | Взаємне розташування двох прямих у просторі | Взаємне розташування прямої та площини у просторі | Індивідуальних завдань | Завдання 1 | Завдання 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати