На головну

Пряма лінія на площині

  1. Верхняя прямая подача
  2. Взаємне розташування двох прямих на площині
  3. Взаємовідносини худ літ ті її реципієнта в історичній площині
  4. Відрядна систематакож має декілька різновидів - пряма відрядна, непряма від­рядна, відрядно-прогресивна.
  5. Горизонтально-проецирующая прямая изображена на рисунке ...
  6. График функции потребления - прямая, наклон которой определяется предельной склонностью к потреблению (MPC).
  7. Гур (кривая и прямая линии,
1. Рівняння прямої, що проходить через задану точку та перпендикулярно вектору (нормальний вектор прямої): .   2. Загальне рівняння прямої: , ( )
3. Канонічне рівняння прямої (рівняння прямої, що проходить через задану точку та паралельно вектору (напрямний вектор прямої)): . 4. Параметричне рівняння прямої:
5. Рівняння прямої, яка проходить через дві задані точки та : , ( )  
  6. Рівняння прямої у відрізках на осях: . 7. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом: , ( ). 8. Рівняння прямої, яка проходить у заданому напрямку через задану точку (рівняння зв'язки): . 9. Нормальне рівняння прямої:

Відстань від точки до прямої:

Пряма задана нормальним рівнянням Пряма задана загальним рівнянням


Зв'язок між прямокутними декартовими та полярними координатами | Взаємне розташування двох прямих на площині

Декартова прямокутна система координат на площині | Полярна система координат | Криві другого порядку | Аналітична геометрія у просторі | Різні види рівнянь прямої у просторі | Взаємне розташування двох прямих у просторі | Взаємне розташування прямої та площини у просторі | Індивідуальних завдань | Завдання 1 | Завдання 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати