На головну

СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА | Цілі і завдання дисципліни | Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни | Тема 7. Правова культура і правова свідомість | Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни | Теоретико-методологічна частина. | Методична частина програми. | Рейтингова система оцінки якості навчальної роботи студентів | бібліографічний список | Семінар 2. Специфіка соціологічного пізнання правової реальності. Структура соціально-правового знання |

Тема 4. Історія становлення і розвитку соціологічних досліджень права (російський досвід)

  1. Aнализ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
  2. F1: Психологія розвитку
  3. I. Олександр II. Скасування кріпосного права в Росії.
  4. I. Історія економічних вчень про предмет економіка
  5. I. Забезпечення умов для формування максимально можливих фінансових ресурсів, необхідних для соціально-економічного розвитку Республіки Дагестан
  6. I.1. Історія виникнення і розвитку монополій в Росії.
  7. I.3. Еволюція антимонопольного законодавства в Росії. Етапи розвитку, функції і завдання.

Виникнення, формування та основні етапи розвитку вітчизняної соціально-правової думки: релігійні та світські традиції. Самобутність соціально-правових ідей в IX - XIII ст. (Іларіон, Кирило Туровський, Володимир Мономах). Становлення національної самосвідомості і російського типу мудрування в XIV - XVII ст. (Ніл Сорський, Йосип Волоцький, Юрій Крижанич, Андрій Курбський).

Соціально-правові ідеї російських мислителів XVIII - першої половини XIX ст. (Ф. Прокопович, Я. Козельський, С. Є. Десницький, М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев, П. Я. Чаадаєв).

Правове самосвідомість в Росії і його прояв в соціально-правовій сфері другої половини XIX ст. і початку XX ст. (М. Сперанський, А. Куніцин, А. Герцен, Н. Чернишевський, М. Бакунін, П. Кропоткін). Дискусії про долю Росії, її місце і роль в історичному розвитку людства: західники і слов'янофіли, почвенники і євразійці. Оформлення національно самобутніх, оригінальних соціально-правових систем (В. Соловйов, Н. Бердяєв, Б. Чичерін, П. Новгородцев, С. Муромцев, Н. Коркунов, Г. Шершеневич, Л. Петражицький).

Марксистсько-ленінська соціально-правова установка в 20-ті - 90-ті рр. XX ст. (Г. Плеханов, В. Ленін, П. І. Стучка, Є. Б. Пашуканіс, А. Я. Вишинський, С. Ф. Кечекьян, Л. С. Явич, А. К. Стальгевіч, Я. Ф. Миколенко ).

Соціально-правові дослідження в радянський період: апологія марксизму і критика політичного режиму. Сучасна вітчизняна соціологія права: спадкоємність і новації, проблеми та дискусії.

 Тема 3. Історія становлення та розвитку соціологічних досліджень права (зарубіжний досвід) | Тема 6. Правова соціалізація особистості
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати