Головна

Лабораторний практикум побудови лексичних аналізаторів.

  1. II. УЧЕБНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, ПРАКТИКУМЫ
  2. Бюджетна система та принципи її побудови
  3. Бюджетна система України та принципи її побудови
  4. ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ НАЙМЕНУВАННЯ НОВОЇ
  5. Вимоги до побудови режиму дня.
  6. Вихідні дані для побудови карти стратегічних груп
  7. Глава 4. Практикум по системному проектированию информационных систем

1. Розробити та реалізувати представлення скінченого автомата в пам'яті ЕОМ. Реалізувати алгоритм перетворення недетермінованого скінченого автомата в еквівалентний йому детермінований скінчений автомат.

2. Розробити та реалізувати представлення скінченого автомата в пам'яті ЕОМ. Реалізувати алгоритм мінімізації детермінованого скінченого автомата.

3. Розробити та реалізувати представлення скінченого автомата в пам'яті ЕОМ. Реалізувати алгоритм пошуку слова мінімальної довжини, що допускається двома скінченими автоматами.

4. Розробити та реалізувати представлення скінченого автомата в пам'яті ЕОМ. Розробити та реалізувати алгоритм перевірки чи допускає скінчений автомат слова виду w=w0w1, де w0 - наперед задане (фіксоване) слово.

5. Розробити та реалізувати представлення скінченого автомата в пам'яті ЕОМ. Розробити та реалізувати алгоритм перевірки чи допускає скінчений автомат слова виду w=w1w0, де w0 - наперед задане (фіксоване) слово.

6. Розробити та реалізувати представлення скінченого автомата в пам'яті ЕОМ. Розробити та реалізувати алгоритм перевірки чи допускає скінчений автомат слова виду w=w1w0w2, де w0 - наперед задане (фіксоване) слово.

7. Розробіть алгоритм та реалізуйте програму, що моделює роботу недетермінованого скінченого автомата.

8. Реалізуйте лексичний аналізатор мови програмування С. Для зберігання класів лексем організуйте таблиці. Виведіть вміст таблиць після обробки тексту програми.

9. Реалізуйте лексичний аналізатор мови програмування С++. Для зберігання класів лексем організуйте таблиці. Виведіть вміст таблиць після обробки тексту програми.

10. Реалізуйте лексичний аналізатор мови програмування Pascal. Для зберігання класів лексем організуйте таблиці. Виведіть вміст таблиць після обробки тексту програми.

11. Реалізуйте лексичний аналізатор мови програмування Turbo Pascal 7.xx. Для зберігання класів лексем організуйте таблиці. Виведіть вміст таблиць після обробки тексту програми.

12. Реалізуйте лексичний аналізатор мови програмування Delphi. Для зберігання класів лексем організуйте таблиці. Виведіть вміст таблиць після обробки тексту програми.

13. Реалізуйте лексичний аналізатор мови програмування FORTRAN. Для зберігання класів лексем організуйте таблиці. Виведіть вміст таблиць після обробки тексту програми.
Методика програмування лексичних аналізаторів на основі скінчених автоматів. | Синтаксичний аналіз в мовних процесорах

Мови програмування та мовні процесори | Структура транслятора | Скінчені автомати | Мінімізація детермінованих скінчених автоматів | Скінчені автомати та праволінійні граматики | Регулярні множини та регулярні вирази | Польський інверсний запис для регулярних виразів | Застосування скінчених автоматів при розробці лексичних аналізаторів | На основі поточного стану. | Мал. 2. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати