Головна

VII розділ: Витрати на підготовку і освоєння виробництва.

  1. Аграрний сектор в економіці. Земля як фактор виробництва.
  2. Адміністративно-правова організація в галузях матеріального виробництва.
  3. Аналіз трудомісткості виробництва.
  4. Беззмістовних витрат ЕНЕРГІЇ І ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЛОКАДИ
  5. Квиток №7 Поняття, форми і типи відтворення.
  6. Квиток №9. Ефективність суспільного виробництва.

Ці витрати пов'язані з освоєнням в цехах нових виробів: перевірка, пуск, випробування і т. Д.

Кошторис витрат на підготовку і освоєння нових видів продукції включає етапи і відповідні витрати:

 I. Проектування і конструювання нової будівлі  Витрати: · Заробітна плата конструкторів, креслярів, копіювальників і ін. (Основна + додаткова); · Відрахування на соціальні потреби; · Витрати на друкарські, канцелярські, креслярські приналежності та ін.
 II. Розробка технологічного процесу виготовлення нового виробу  Витрати: · Заробітна плата технологів і ін. Працівників на підготовку технологічної документації (основна + додаткова); · Відрахування на соціальні потреби; · Оплата робіт стороннім організаціям; · Друкарські, копіювальні роботи.
 III. Проектування інструментального оснащення і її виготовлення  Витрати: · Заробітна плата фахівців (основна + додаткова); · Відрахування на соціальні потреби; · Оплата робіт стороннім організаціям; · Матеріальні витрати.
 IV. Економічне обгрунтування кошторисних витрат і собівартості одиниці продукції  Витрати: · Заробітна плата з відрахуваннями; · Витрати на канцелярські і типографські приналежності; · Лабораторні дослідження; · Інші.
 V. Випробування зразка  Витрати: · Заробітна плата з відрахуваннями; · Матеріали;
 сторінки:  <- Попередня наступна ->
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 Додаток N 1 Номенклатура статей витрат на підготовку і освоєння виробництва --- --- | N | Найменування статей витрат | Характеристика і зміст || п / п | | витрат || --- | --- | --- --- || 1 | 2 | 3 || --- | --- | --- --- || 1. | Проектування і | Витрати на проектування, || | конструювання нового | конструювання, розробку || | вироби (продукту), | технологічного процесу і || | розробка технологічного | складання технічної || | процесу його виготовлення | документації на новий виріб || | | (Продукт): оплата праці і || | | відрахування на соціальні потреби || | | конструкторів, технологів, || | | креслярів, копіювальників і ін. || | | працівників, зайнятих на || | | перерахованих роботах || --- | --- | --- --- || 2. | проектування | Витрати на проектування, || | інструментального оснащення і | конструювання і розробку || | розробка технологічного | технологічного процесу || | процесу її виготовлення | виготовлення інструментальної || | | оснащення (штампів, шаблонів, || | | моделей, інструментів, прес - || | | форм і пристосувань цільового || | | призначення): оплата праці і || | | відрахування на соціальні потреби || | | працівників підприємства, || | | зайнятих на перерахованих || | | роботах || --- | --- | --- --- || 3. | Розробка і оформлення | Витрати на оплату праці та || | витратних нормативів | відрахування на соціальні потреби || | | працівників підприємства та інші || | | витрати на розробку норм || | | витрат праці і на його оплату, || | | витрати матеріалів, палива, || | | інструментів, на складання || | | нормативних калькуляцій || | | собівартості виробів || | | (Продуктів) і ін. || --- | --- | --- --- || 4. | Коригування технічної | Ті ж види витрат, які || | документації перед переходом | вказані в статтях 1 - 3 || | на серійний (масовий) | || | випуск нового виробу | || | (Продукту) | || --- | --- | --- --- || 5. | Випробування сировини, матеріалів, | Витрати цехів і лабораторій на || | напівфабрикатів, інструментів | вивчення, підбір, випробування || | і пристосувань для | зразків сировини, матеріалів, || | виробництва нових виробів | напівфабрикатів, інструментів і || | (Продуктів) | пристосувань, використовуваних || | | при виробництві нового виробу || | | (Продукту) || --- | --- | --- --- || 6. | Перепланування, перестановка | Витрати на перепланування || | і налагодження устаткування | цехів, перестановку і налагодження || | | обладнання (за винятком || | | витрат капітального характеру), || | | вироблені в зв'язку з || | | організацією виробництва || | | нового виробу (продукту) || --- | --- | --- --- || 7. | Виготовлення дослідного | Витрати на виготовлення || | зразка (партії) виробів | дослідного зразка (партії) || | (Продукту) | продукції, за вирахуванням виручки || | | від його реалізації || --- | --- | --- --- || 8. | Розробка і освоєння нової | Витрати на проектування нової || | заводської технології | заводської технології процесів || | процесів виробництва | виробництва і складання || | | технічної документації на || | | новий технологічний процес. || | | Витрати, пов'язані з освоєнням || | | нової заводської технології || | | процесів виробництва || --- | --- | --- --- || 9. | Випробування на підприємствах - | Витрати на випробування на || | виробниках і у | підприємствах - виробниках та || | споживачів дослідної партії | у споживачів дослідної партії || | продукції | продукції, отриманої за новою || | | технології | --- ---

 Ціни на відвідування визначних пам'яток | Аналітичний облік ІС
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати