На головну

| | | | | | | | | |

D.3. Системи економетричних рівнянь

  1. CAD-системи
  2. Grid-системи
  3. I'a-чштіе школи і становлення шкільної системи
  4. I. Визначення рівнянь лінійної регресії
  5. II. Базові принципи побудови та основні завдання загальнонаціональної системи виявлення та розвитку молодих талантів
  6. II. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

приклад рішення типового завдання дивись в розділі 3.

Варіанти індивідуальних завдань

Дано системи економетричних рівнянь.

Вказати ендогенні (зліва) і екзогенні (входять в систему, але не ендогенні) змінні

потрібно

1.Застосувавши необхідна і достатня умова ідентифікації, визначте, яке дозволяє ідентифікувати вас чи кожне з рівнянь моделі.

2.Визначте метод оцінки параметрів моделі.

3.Запишіть в загальному вигляді наведену форму моделі.

Варіант 1

Модель протекціонізму Сальватора (спрощена версія):

де  - Частка імпорту в ВВП;  - Загальне число прохань про звільнення від митних зборів;  - Число задоволених прохань про звільнення від митних зборів;  - Фіктивна змінна, яка дорівнює 1 для тих років, в які курс долара на міжнародних валютних ринках був штучно завищений, і 0 - для всіх інших років;  - Реальний ВВП;  - Реальний обсяг чистого експорту;  - Поточний період;  - Попередній період.

Варіант 2

Макроекономічна модель (спрощена версія моделі Клейна):

де  - Споживання;  - Інвестиції;  - дохід;  - Податки;  - Запас капіталу;  - Поточний період;  - Попередній період.

варіант 3

Макроекономічна модель економіки США (одна з версій):

де  - Споживання;  - ВВП;  - Інвестиції;  - процентна ставка;  - грошова маса;  - державні витрати;  - Поточний період;  - Попередній період.

варіант 4

Модель Кейнса (одна з версій):

де  - Споживання;  - ВВП;  - Валові інвестиції;  - державні витрати;  - Поточний період;  - Попередній період.

варіант 5

Модель грошового і товарного ринків:

де  - процентні ставки;  - Реальний ВВП;  - грошова маса;  - Внутрішні інвестиції;  - Реальні державні витрати.

варіант 6

Модифікована модель Кейнса:

де  - Споживання;  - дохід;  - Інвестиції;  - державні витрати;  - Поточний період;  - Попередній період.

варіант 7

Макроекономічна модель:

де  - Витрати на споживання;  - Чистий національний продукт;  - Чистий національний доход;  - Інвестиції;  - Непрямі податки;  - державні витрати;  - Поточний період;  - Попередній період.

варіант 8

Гіпотетична модель економіки:

де  - Сукупне споживання в період ;  - Сукупний дохід в період ;  - Інвестиції в період ;  - Податки в період ;  - Державні доходи в період .

варіант 9

Модель грошового ринку:

де  - процентні ставки;  - ВВП;  - грошова маса;  - Внутрішні інвестиції.

варіант 10

Кон'юнктурна модель має вигляд:

де  - Витрати на споживання;  - ВВП;  - Інвестиції;  - процентна ставка;  - грошова маса;  - державні витрати;  - Поточний період;  - Попередній період.|
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати