Головна

Відомості перевірено. Зауваження рецензента враховано.

  1. Біологічні передумови та соціальні чинники виникнення і розвитку свідомості
  2. Взаємозв'язок свідомості і мови
  3. Виступ рецензента
  4. Відомості про засновників, посадових осіб та інших працівників ТОВ
  5. Відомості про навчальний стенд
  6. Відомості про розрахунки з постачальниками та покупцями на 01.01.20_ р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни

"Інформатика"

для студентів 2-го курсу денної форми навчання

спеціальності 7.090200.

Весь цифровий і фактичний матеріал та бібліографічні

відомості перевірено. Зауваження рецензента враховано.

Зав. кафедри Тесля Ю. М.
Укладачі: Яременко Г.І. Савельєва Т. В.
Відповідальний редактор  
Рецензент Олійник Г. Т.

ЧЕРКАСИ ЧДТУ 2003 рік


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Інформатика" для студентів 2-го курсу денної форми навчання спеціальності 7.090200 / Укл. Г.І. Яременко, Т. В. Савельєва - Черкаси: ЧДТУ, 2003.-49с.


ВСТУП

Однією з основних областей застосування ПК є математичні і науково-технічні розрахунки. Складні обчислювальні задачі, що виникають при моделюванні технічних пристроїв і процесів, можна розбити на ряд елементарних: обчислення інтегралів, рішення рівнянь, рішення диференційних рівнянь і т.д.

Ціль посібника - навчити користатися найпростішими методами обчислень з використанням сучасних інформаційних технологій. Найбільш придатною для цієї мети є одна із самих могутніх і ефективних математичних систем - MathCAD, що займає особливе місце серед безлічі таких систем (Matlab, Maple, Mathematica і ін.).

MathCAD - це могутнє і у той же час просте універсальне середовище для рішення задач в різних галузях науки і техніки, фінансів і економіки, фізики й астрономії, математики і статистики... MathCAD залишається єдиною системою, у якій опис рішення математичних задач задається за допомогою звичних математичних формул і знаків. MathCAD дозволяє виконувати як чисельні, так і аналітичні (символьні) обчислення, має надзвичайно зручний математико-орієнтований інтерфейс і прекрасні засоби наукової графіки.

Курсова робота повинна містити такі розділи:

1. Основи роботи з MathCAD.

2. Символьні обчислення, символьне рішення рівнянь.

3. Рішення нелінійних рівнянь

3.1 Метод хорд

3.2 Метод простої ітерації

4. Рішення систем нелінійних рівнянь

4.1 Метод Ньютона

5. Рішення систем лінійних рівнянь

5.1 Метод Зейделя

6. Рішення диференційних рівнянь

6.1Метод Ейлера

6.2 Рішення диференційних рівнянь другого порядку методом Рунге-Кутта.

7. Інтерполювання функції

7.1 Поліномом Ньютона

8. Апроксимація

8.1 Виконання лінійної регресії

8.2 Метод найменших квадратів.

8.3 Лінійна регресія загального виду

9. Висновок

10. Література

Кожен алгоритм повинен перевірятися існуючими вбудованими функціями MathCAD і супроводжуватися графічним представленням результатів.
ректорського контроля з матеріалу модуля 2 4 страница | ТИПИ ДАНИХ

ФУНКЦІЇ | ГРАФІЧНІ ОБЛАСТІ | ОПЕРАЦІЇ З ВИДІЛЕНИМИ ЗМІННИМИ. | Рішення рівнянь в символьному вигляді | Знайдемо рішення системи лінійних рівнянь | ОПЕРАЦІЇ З ВИДІЛЕНИМИ МАТРИЦЯМИ | ОПЕРАТОРИ ОБЧИСЛЕННЯ МЕЖ ФУНКЦІЙ | ПРОГРАМУВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ MATHCAD | Варіанти завдання 1 | Варіанти завдання 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати