На головну

Тестування. | Основна література | Додаткова література | Методика дослідження емоційної сфери | Методика оцінки рівня нервово-психічної стійкості (методика "Прогноз" за В. А. Бодровим). | Текст анкети "Прогноз". | Текст опитувальника Леонгарда-Смішека | Методика оцінки суб'єктивного стану "САН". | Методики оцінки розумової працездатності | Безпосередня (короткочасна) слухова пам'ять |

Складання чисел з переключенням

  1. List<int>::iteratot iter; //ітератор для цілочисельного списку
  2. А) Складання балансу ліквідності
  3. Аксиоматическая теория натуральных чисел.
  4. Алгебра і теорія чисел
  5. Аналіз чисельності і структури населення в Черкаській області за 2010-2012 роки.
  6. ВВОД ЧИСЕЛ В РАБОЧИЙ ЛИСТ.
  7. Ведення обліку та складання податкової звітності платника єдиного податку.

Методика спрямована на визначення особливостей вироблення й перебудови розумових навичок, зв'язаних з обчислювальною роботою, функцій переключення уваги й елементи оперативної пам'яті.

Зміст даної методики полягає в тому, що обстежуваному пропонується швидко й точно проводити двома способами, які чергуються, додавання та розташування двох однозначних чисел. Додавання кожним способом проводиться одну хвилину, тривалість роботи 10 хвилин. Перші 2 числа даються експериментатором і записуються як проста дріб, наприклад 1/5. По першому способу необхідно додати їх усно й суму записати в чисельник, а чисельник першої - в знаменнику: 1/5 6/1 7/6 7/6. Коли суму одержали двозначну (13), тоді записуємо тільки одиниці, а десятки відкидаємо. Другим способом додавання необхідно записувати суму двох чисел в знаменнику, а в чисельник переносити нижнє число дробу, наприклад 3/4 4/7 7/1 1/8 і т.і. Через хвилину кожний спосіб розділяється рискою за командою експериментатора. Для аналізу результатів дослідження використовують такі показники: продуктивність - кількість додавань двома способами за 10 хв.; загальна кількість помилок й відносна частота помилок - частка від ділення кількості помилок на продуктивність.

За даними досліджень операторів рядового складу середні показники такі: продуктивність 121 ± 15; кількість помилок 1,8 ± 0,3%.Методики вивчення якостей уваги. | Кількісні відносини
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати