Головна

Структура системи географічних наук | Тема 2. КОРОТКА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЇ | Та ранні натурфілософські вчення | Натурфілософські вчення античності | Для ознайомлення. Як Ератосфен виміряв Землю | Формування наукових географічних шкіл в Російській імперії. Географія в Україні | Стан зарубіжної географії з кінця ХІХ століття | Радянська й пострадянська географія | Міжнародне співробітництво в організації географічних досліджень | Сучасні тенденції у вітчизняній географії |

Список науково-популярної літератури

  1. Cписок рекомендованої літератури
  2. I. Формування полемічної літератури.
  3. IV. Список дополнительной литературы
  4. VI. Список використаних джерел
  5. VI. СПИСОК ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ
  6. VII. СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РЕЦЕПТОВ.
  7. VIІ. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Карпенко М. Universut sapiens (Вселенная разумная). - М.: Мир географии, 1992. - 400 с.

Крик мамонта. - М., 1991. - 224 с.

Кульский А. Л. На перекрестках Вселенной. - Донецк: Сталкер, 1997. - 437 с.

Мир географии. - СПб: МиМ-Экспресс, 1995. - 176 с.

Муранов А. П. В мире необыкновенных и грозных явлений природы. - М., 1979.

Очеретенко Ю. Е. Надприродне в світлі досягнень сучасного природознавства. - К, 1991. - 48 с.

Пугач А. Ф., Чурюмов К. И. Небо без чудес. - К.: Веселка, 1989.

Фурдуй Р., Швайдан Ю. Прелесть тайны. - К.: Лыбидь, 1992. - 200 с.

Хефлинг Г. Все чудеса в одной книге. - М., 1984.

Ресурси Інтернет:

Географический справочник [Электронный ресурс]. - Режим доступу: http://geo.historic.ru

Национальное географическое общество [Электронный ресурс]. - Режим доступу:

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml

Проект WGEO - всемирная география [Электронный ресурс]. -

Режим доступа: http://www.wgeo.ra

Краткая географическая энциклопедия. - http://geoman.ru/geography/info/index.shtml

Географічний портал. - http://geosite.com.ua/index/0-66


Зразки Т Е С Т І В для підсумкового контролю знань

Примітка: контрольна робота виконується за кількома варіантами. Кожен варіант включає по чотири завдання (максимальна оцінка за завдання - по 5 балів)

Варіант № 1

1. Об'єктом вивчення сучасної географії як науки є:

а) Земля; б) взаємодія природи й населення; в) географічна оболонка; г) навколишнє середовище.

2. Предмет вивчення географії - закономірності розвитку природних і суспільних систем ...

уставте потрібне: а) у часі; б) у просторі й часі; в) у просторі; г) без урахування розміщення в просторі.

3. Географія належить до блоку наук:

а) природознавчих; б) суспільствознавчих; в) і до природо - і до суспільствознавчих; г) загальноосвітніх

4. Заповніть пропуски в таблиці й запишіть, які природничі науки, зв'язані з фізико-географічними:

компонентні фізико-географічні науки природничі науки
геоморфологія ...
... ґрунтознавство
... фізика (розділ Гідравліка)
кліматологія ...


Словничок термінів і понять | Найдавніший метод отримання нової географічної інформації - ___
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати