На головну

E. canalis n. facialis.

  1. E. canalis n. facialis.

6. Програма самопідготовки студентів до теми:

6.1. Повторити відділи черепа.

6.2. Вивчити і визначити особливості будови скроневої кістки черепа.

6.3. Визначити на черепі розташування загальних частин скроневої кістки.

6.4. Визначити на препаратах поверхні і будова луски, кам'янистій і барабанної частин скроневої кістки.

6.5. Визначити на препаратах і записати 11 каналів скроневої кістки.

1. Тема 10: ВЕРХНЯЯ І НИЖНЯ щелепи. ЧЕРЕП В ЦІЛОМУ. СТРУКТУРИ зовнішнього І внутрішньої основи черепа.

2. мета: Вивчити на препаратах, схемах і малюнках особливості будови структур зовнішнього і внутрішнього підстави черепа.

3. Базовий рівень знань:

3.1. З курсу біології: філогенез кісткової системи.

3.2. З курсу анатомії:

3.2.1. Знати відділи скелета черепа, розвиток кісток черепа.

3.2.2. Знати загальну будову кісток черепа.

4. План самостійної роботи студентів на практичному занятті.

4.1. Визначити положення і описати будову верхньої щелепи.

4.2. Описати будову нижньої щелепи.

4.3. Визначити межі між підставою і склепінням черепа.

4.4. Визначити на внутрішньому підставі 3 черепні ямки.

4.5. Визначити, які кістки утворюють передню черепну ямку.

4.6. Визначити, які кістки утворюють середню черепну ямку.

4.7. Визначити, які кістки утворюють задню черепну ямку.

4.8. Вивчити на препараті структури, які розташовані в передній, середній і задній ямках.

4.9. Звернути увагу на кістки, які состовляют одночасно зовнішнє і внутрішнє підставу черепа.

4.10. На зовнішньому підставі черепа вміти показати структури окремих кісток і новоутворені отвори, ямки і інші структури (яремний отвір, рваний отвір, тверде небо, підскронева ямка, хоани).

4.11. На препараті визначити положення підскроневій ямки, скроневої ямки, твердого неба.

5. Форми і методи самоконтролю:

5.1. тести:

5.1.1. Що з'єднує крилопіднебінної ямку з внутрішнім підставою черепа?

A. Верхня глазничная щілину.

B. Круглий отвір. *

C. крилопіднебінної канал.

5.1.2. Які кістки утворюють foramen jugulare?

A. Os temporale et os occipitale. *

B. Os sphenoidale et os temporale.

C. Os sphenoidale et os occipitale.

5.2. Ситуаційні завдання:

5.2.1. У новонародженого визначили порок розвитку в вигляді розщеплення твердого піднебіння ( "вовча паща"). Аномальне розвиток яких структур черепа може привести до такого пороку?

A. Lamina horisontalis ossis palatini.

B. Processus frontalis maxillae.

C. Processus palatinus maxillae. *D. maxilla. | E. Processus zygomaticus maxillae.

модуль 1 | I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА. | II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І ОЦІНКИ поточного та підсумкового ЗАНЯТИЙ (змістовий модуль). | III. КРИТЕРІЇ ДОПУСКУ ДО ЗДАЧІ підсумкового МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ІСПИТУ). | Змістовний модуль 1: Скелет тулуба і кінцівок. | C. Тіла сусідніх хребців. | Змістовний модуль 2: Краніология. | E. Os sphenoidale. | Перелік практичних навичок до змістовного модулю № 2 | Змістовний модуль 3: артрології. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати