Головна

III. КРИТЕРІЇ ДОПУСКУ ДО ЗДАЧІ підсумкового МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ІСПИТУ).

  1. Cистема контролю в організації зазвичай складається з
  2. I. Критерії поразки хвилею тиску
  3. II. Критерії поразки тепловим випромінюванням
  4. III етап підсумкового іспиту
  5. III. 3. Критерії оцінки педагогічних інновацій
  6. III. Перелік об'єктів контролю (види знань, умінь, контрольованих завданнями тесту).

До здачі підсумкового модульного контролю, який проводиться в кінці вивчення дисципліни, допускаються студенти, які:

Відвідали всі практичні заняття та лекції або відпрацювали пропущені заняття у встановленому порядку.

Мають позитивну оцінку за змістовні модулі (підсумкові заняття).

Мають поточну успішність за кожен семестр 50 балів і вище.

Мають зошит з протоколами самостійної роботи.

5. Здали ректорський контроль з результатом не менше 75% правильних відповідей.

План проведення практичного заняття

1. Організаційний момент - 3 хвилини.

2. Обговорення теоретичних питань теми практичного заняття - 10 (20) хвилин.

3. Інструктаж з практичної частини заняття - 10 хвилин.

4. Самостійна робота студентів на практичному занятті - 30 (40) хвилин.

5. Перевірка засвоєння теми - 25 (45) хвилин.

6. Домашнє завдання - 2 хвилини.

План проведення підсумкового заняття зі змістового модуля

1. Організаційний момент - 3 хвилини.

2. Опитування по темі змістовного модуля і перевірка самостійної позааудиторної роботи студентів - 35 (55) хвилин.

3. Інструктаж з матеріалу заняття - 10 хвилин.

4. Самостійна робота студентів на практичному занятті - 20 (35) хвилин.

5. Перевірка засвоєння теми - 10 (15) хвилин.

6. Домашнє завдання - 2 хвилини.

Рекомендована література для підготовки до практичних і самостійної позааудиторної занять з анатомії людини:

1. Анатомія людини. У трьох томах. Том перший. / За ред. В. Г. Черкасова та А. С. Головацького. - Винниця: Нова книга, 2006, 368 с. Іл.

2. Анатомія людини. У трьох томах. Том третій. / За ред. В. Г. Черкасова та А. С. Головацького. - Винниця: Нова книга, 2009 376 с. Іл.

3. Соботта Й. Атлас анатомії людини: у 2 томах. / Переробка та ред. В. Г. Черкасова. Пер.з нім. О. І. Ковальчука. - Київ: Український медичний вісник, 2009. - Т. 1, 2.

4. Синельников Р. Д. Атлас анатомії людини. - М.: Медицина, 1996. -Т. 1.

5. Міжнародна анатомічна термінологія (латінські, українські, російські та англійські еквіваленті). Черкасов В. Г. Бобрик І. І., Гумінській Ю. Й., Ковальчук О. І. / За ред. В. Г. Черкасова. - Вінниця: Нова Книга, 2010. - 392 с.

6. Анатомія судинної і периферичної нервової систем людини (атлас схем). Стебельський С. Є., Маковецький В. Д., Стефановская Т. П. - К .: Вища школа, 1984.
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І ОЦІНКИ поточного та підсумкового ЗАНЯТИЙ (змістовий модуль). | Змістовний модуль 1: Скелет тулуба і кінцівок.

модуль 1 | I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА. | C. Тіла сусідніх хребців. | Змістовний модуль 2: Краніология. | E. Os sphenoidale. | D. maxilla. | E. canalis n. facialis. | E. Processus zygomaticus maxillae. | Перелік практичних навичок до змістовного модулю № 2 | Змістовний модуль 3: артрології. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати