Головна

модуль 1

  1. III. КРИТЕРІЇ ДОПУСКУ ДО ЗДАЧІ підсумкового МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ІСПИТУ).
  2. IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ.
  3. В історії розвитку шкільництва сформувалася Такі типи навчання: догматичне, пояснювально-ілюстратівне, проблемні, програмоване, модульно-розвівальне.
  4. В) виконан модульних (контрольних) завдання.
  5. Г) модульна контрольна робота
  6. для модульного контролю знань з ЗМ-1
  7. Для підсумкового модульного контролю

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

МЕДИЦИНСЬКА АКАДЕМІЯ"

КАФЕДРА АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

Г. В. Довгаль, С. Б. Крамар, Н. Ю. Жариков,

Л. В. Абдул-Огли, Е. А. Савенкова, І. В. Шевченко, Ю. В. Супонько

Навчально-методичний посібник

З анатомії людини

Опорно-руховий апарат

Іннервація і кровопостачання кінцівок

модуль 1

Дніпропетровськ


автори:

Г. В. Довгаль, С. Б. Крамар, Н. Ю. Жариков, Л. В. Абдул-Огли, Е. А. Савенкова, І. В. Шевченко, Ю. В. Супонько

Затверджено центральної методичною комісією ГУ «ДМА» 20.06.2013, протокол №7.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Волошин Н. А. - доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри анатомії людини Запорізького державного медичного університету МОЗ України.

Сирцов В.К. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гістології Запорізького державного медичного університету МОЗ України.


Тематичний план лекцій.

 ТЕМА ЛЕКЦІЇ
 1.  Введення в анатомію. Методики анатомічних досліджень. Історія анатомії. Вступ до остеологію. Стадії розвитку кісток.
 2.  Початкові стадії онтогенезу. Похідні зародкових листків.
 3.  Розвиток зябрових дуг. Похідні зябрових дуг. Розвиток черепа в онтогенезі. Аномалії розвитку черепа.
 4.  Загальна синдесмології. Анатомічна і біомеханічна класифікація з'єднання кісток.
 5.  Введення в міологія. Розвиток м'язової системи. Аномалії розвитку.
 6.  Введення в нейрології. Структурно-функціональна характеристика нервової системи. Розвиток спинного і головгного мозку
 7.  Периферична нервова система. Спинномозкові нерви.
 8.  Введення в ангіології. Судинна система і її класифікації. Великий і мале коло кровообігу.
 9.  Особливості кровопостачання кінцівок. Артеріальні анастомози.
 10.  Морфофункціональна характеристика венозної системи. Венозні анастомози.

Тематичний план практичних занять.

 тиждень  Зміст практичного заняття
 Прийом студентів і знайомство з організацією роботи на кафедрі. Анатомічні методики. Термінолоія. Осі і площини. Загальні ознаки хребців.
 Шийні, грудні, поперекові хребці. Крижі, куприк. Вигини хребта, його функції.
 Плечова кістка. Кістки передпліччя.
 Кістки кисті (зап'ястя, пясть, скелет пальців).
 Кістки пояса нижньої кінцівки (седалищная, клубова і лобкова кістки). Стегнова кістка. Надколенник.
 Кістки гомілки і стопи.
 Тестовий контроль та практичні навички по скелету тулуба і кінцівок. Перевірка самостійної роботи. Огляд черепа. Лобова, тім'яна і потилична кістки.
 Гратчаста і клиноподібна кістка.
 Скронева кістка, ЇЇ порожнини і канали.
 Череп в цілому. Структури зовнішнього і внутрішнього підстави черепа.
 Порожнини черепа (орбіта, носова порожнина). Тверде небо.
 Ямки черепа (скронева, підскронева, крилопіднебінної). Вікові і типові особливості черепа, його Рентгенанатомія.
 Тестовий контроль та практичні навички по краніологіі. Перевірка самостійної роботи. З'єднання кісток черепа. Скронево-нижньощелепний суглоб.
 З'єднання хребта. З'єднання хребта з черепом.
 З'єднання кісток пояса верхньої кінцівки. Плечовий суглоб.
 Ліктьовий суглоб. З'єднання кісток передпліччя і кисті. З'єднання кісток кисті.
 З'єднання кісток пояса нижньої кінцівки. Тазостегновий суглоб. Колінний суглоб.
 З'єднання кісток гомілки і стопи.
 Тестовий контроль та практичні навички з артрології. Перевірка самостійної роботи. М'язи і фасції голови.
 М'язи шиї. Фасції і топографія шиї.
 М'язи і фасції живота. Паховийканал.
 М'язи грудної клітки. Діафрагма.
 М'язи і фасції плечового пояса і плеча.
 М'язи передпліччя.
 М'язи кисті. Синовіальні піхви. Топографія верхньої кінцівки.
 М'язи і фасції таза і стегна. Стегновий канал.
 М'язи і фасції гомілки і стопи. Топографія нижньої кінцівки.
 Тестовий контроль та практичні навички по міології. Перевірка самостійної роботи. Огляд нервової системи. Рефлекторна дуга.
 Будова і топографія спинного мозку. Оболонки спинного мозку.
 Шийна сплетіння. Короткі гілки плечового сплетення.
 Довгі гілки плечового сплетення.
 Попереково-крижове сплетіння.
 Тестовий контроль та практичні навички по спинномозкових нервів. Перевірка самостійної роботи. Аорта: топографія, відділи, регіонарні судини.
 Підключичної, пахвова, плечова, ліктьова і променева артерії.
 Загальна, зовнішня, внутрішня клубова артерії. Стегнова артерія. Кровопостачання нижньої кінцівки.
 Система верхньої і нижньої порожнистих вен. Відня кінцівок.
 Іннервація і кровопостачання верхньої кінцівки.
 Іннервація і кровопостачання нижньої кінцівки. Перевірка самостійної роботи.
 Тестовий контроль і перевірка практичних навичок по кровопостачанню і іннервації кінцівок. Перевірка самостійної роботи.
 Підсумкове заняття за матеріалом модуля 1 «Опорно-руховий апарат. Іннервація і кровопостачання кінцівок »середня школа № 16, Северодвинск, Росія | I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І ОЦІНКИ поточного та підсумкового ЗАНЯТИЙ (змістовий модуль). | III. КРИТЕРІЇ ДОПУСКУ ДО ЗДАЧІ підсумкового МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ІСПИТУ). | Змістовний модуль 1: Скелет тулуба і кінцівок. | C. Тіла сусідніх хребців. | Змістовний модуль 2: Краніология. | E. Os sphenoidale. | D. maxilla. | E. canalis n. facialis. | E. Processus zygomaticus maxillae. | Перелік практичних навичок до змістовного модулю № 2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати