Головна

Фенольні глікозиди: загальні відомості, будова, знаходження в природі | передпроектний аналіз | Ініціація проекту. | Ієрархічна структура робіт проекту | Бюджет наукового дослідження | техногенна безпека | Регіональна безпека. | Організаційні заходи забезпечення безпеки. |

На виконання випускної кваліфікаційної роботи

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I Актуальність дипломної роботи
  3. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  4. I. Виконання загальної частини курсового проекту
  5. I. Виконання письмового завдання (реферату).
  6. I. Лабораторні роботи
  7. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи

В формі:

 магістерської дисертації

(Бакалаврської роботи, дипломного проекту / роботи, магістерської дисертації)

Студенту:

 Група  ПІБ
 4ГМ31  Полтавець Дар'я Володимирівна

Тема роботи:

 Синтез фенолглікозіди, похідних пірокатехового і резорцілового спиртів
 Затверджена наказом директора (дата, номер)  
 Термін здачі студентом виконаної роботи:  08.06.2015

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ:

 Вихідні дані до роботи(Найменування об'єкта дослідження або проектування; продуктивність або навантаження; режим роботи (безперервний, періодичний, циклічний і т. Д.); Вид сировини або матеріал вироби; вимоги до продукту, виробу або процесу; особливі вимоги до особливостей функціонування (експлуатації) об'єкта або вироби в плані безпеки експлуатації, впливу на навколишнє середовище, енерговитратами; економічний аналіз і т. д.).  Фенольні глікозиди, похідні пірокатехового і резорцілового спиртів, які мають біологічну активність. Повний синтез глікозидів з доступної сировини з максимальною селективність
 Перелік які підлягають дослідженню, проектування та розробки питань(Аналітичний огляд за літературними джерелами з метою з'ясування досягнень світової науки техніки в даній області; постановка задачі дослідження, проектування, конструювання; зміст процедури дослідження, проектування, конструювання; обговорення результатів виконаної роботи, найменування додаткових розділів, що підлягають розробці; висновок по роботі).  1. Літературний обзор2. Обговорення отриманих результатов3. Експериментальна часть4. Фінансовий менеджмент, ресурсоефективність і ресурсосбереженіе5. Соціальна ответственность6. Виводи7. Розділ на іноземній мові
 Консультанти по розділах випускної кваліфікаційної роботи(Із зазначенням розділів)
 розділ  консультант
 Фінансовий менеджмент, ресурсоефективність і ресурсозбереження  Криницина Зоя Василівна, доцент кафедри МІН к.т.н.
 соціальна відповідальність  Нємцова Ольга Олександрівна, асистент кафедри ЕБЖ
 іноземна частина  Сумцова Ольга Вітельевна, ст.викладач кафедри іноземних мов,
 Назви розділів, які повинні бути написані російською та іноземною мовами:
 Розділи, написані російською мовою: літературний огляд, обговорення результатів, експериментальна частина, фінансовий менеджмент ресурсоефективність і ресурсозбереження, захист довкілля; висновки.
 Розділи, написані іноземними мовами: літературний огляд
     
 Дата видачі завдання на виконання випускної кваліфікаційної роботи за лінійним графіком  

Завдання видав керівник:

 Посада  ПІБ  Вчений ступінь, звання  підпис  Дата
 асистент  Степанова Е. В.  к.х.н    

Завдання прийняв до виконання студент:МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ | РЕФЕРАТ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати