Головна

РЕФЕРАТ | Фенольні глікозиди: загальні відомості, будова, знаходження в природі | передпроектний аналіз | Ініціація проекту. | Ієрархічна структура робіт проекту | Бюджет наукового дослідження | техногенна безпека | Регіональна безпека. | Організаційні заходи забезпечення безпеки. |

МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

  1. Дисертація
  2. Дисертація є комплексним багатофункціональним клініко-експериментальним дослідженням.
  3. Магістерська дисертація
  4. Нал, що дисертація проте була захищена і стверджувати
  5. у напрямку 270800.68 Будівництво, магістерська програма «Проектування і будівництво автомобільних доріг» в 2015 р

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСЛІДНИЙ

МІНІСТЕРСТВО ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ »

інститут фізики високих технологій

Напрям підготовки 18.03.01 Хімічна технологія, профіль Хімія і технологія біологічно активних речовин

Кафедра біотехнології та органічної хімії

МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ

 Тема роботи
 Синтез фенолгдікозідов, похідних пірокатехового і резорцілового спиртів

УДК 661.715.7 + 661.727.8

 
 


студент

 Група  ПІБ  підпис  Дата
 4ГМ31  Полтавець Д. В.    

керівник

 Посада  ПІБ  Вчений ступінь, звання  підпис  Дата
 асистент  Степанова Е. В.  к.х.н.    

КОНСУЛЬТАНТИ:

Згідно розділу «Фінансовий менеджмент, ресурсоефективність і ресурсозбереження»

 Посада  ПІБ  Вчений ступінь, звання  підпис  Дата
 доцент  Криницина З. В.  к.т.н.    

Згідно розділу «Соціальна відповідальність»

 Посада  ПІБ  Вчений ступінь, звання  підпис  Дата
 асистент  Нємцова О. А.      

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ:

 Зав. кафедрою  ПІБ  Вчений ступінь, звання  підпис  Дата
 професор  Краснокутська Е. А.  д.х.н    

Томськ - 2015 р

Плановані результати навчання по ООП

 код результату  результат навчання
 професійні компетенції
 Р. 1  Застосовувати глибокі природно наукові знання для синтезу нових і природних сполук
 Р. 2  Здатність до експертному дослідженню властивостей і реальної структури матеріалів хімічної технології, в тому числі до самостійної висококваліфікованої експлуатації сучасного обладнання та приладів за обраним напрямом досліджень
 Р. 3  Використовувати сучасні прилади і методики, організовувати проведення експериментів і випробувань, проводити їх обробку і аналізувати їх результати
 Р. 4  Знаходити оптимальні рішення при створенні продукції з урахуванням вимог якості, надійності і вартості, а також термінів виконання, безпеки життєдіяльності та екологічної чистоти
 Р. 5  Пошук, обробка, аналіз і систематизація науково-технічної інформації за темою дослідження, вибір методик і засобів вирішення завдань
 універсальні компетенції
 Р. 6  Здатність і готовність розраховувати і оцінювати умови та наслідки (в тому числі економічні) які вводяться організаційно-управлінських рішень
 Р. 7  Активне володіння іноземною мовою на рівні, що дозволяє працювати в іншомовному середовищі, розробляти документацію, презентувати і захищати результати інноваційної діяльності
 Р. 8  Ефективно працювати індивідуально, в якості члена та керівника групи, що складається з фахівців різних напрямків і кваліфікацій і демонструвати відповідальність за результати роботи
 Р. 9  Самостійно вчитися і безперервно підвищувати кваліфікацію протягом усього періоду професійної діяльності
 Р. 10  Здатність до швидкої і якісної розробки бізнес-планів і проведення попередніх маркетингових досліджень для комерціалізації продуктів діяльності в галузі хімічної технології

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освітиСпеціальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за наявності вини працівника. 7 сторінка | На виконання випускної кваліфікаційної роботи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати