На головну

СВIТЛОЛIКУВАННЯ

Iнфрачервонi променi здатнi проникати в тканину иа глибииу 3-4 мм. Поглинаючись тканинами органiзму, квант-епергiя iпфрачервоного опромiнювання перетворюЄться на теплову енергiю i спричинюЄ судинну реакппо - короткочасний спазм з паступни.у стiЙким розпiиренням кровоносних судин, ак-тивною гiперемiєю та пiдвищенням мiсцевого кровопостачання. Пiд впливом iпфрачсрвопого опромiнювання полiшпуються об-мiннi процеси, знижуЄться больова чутливiсть, усувасться спазм судпн, виводяться продукти метаболiзму, розсмоктутоться вогни-ща запалення. Використовують інфрачервоее опромiнюванмя при хронiчних i пiдгострих запальних процссах. Iнфрачервонi проме­нi дае лампа солюкс - переносна ламиа з рефлектором, а також лампа iнфраруж. Лампа Мiнiна випромiнюе, крiм теплових, ульт-рафiолетовi променi

Механiзм дгї ультрафiолетового опромiнювання. Показання та протипоказання до його застосування. Проникаючи на глибину 0,1-1 мм, ультрафiолетове опромiнювання активiзуе в органiзмi бiохiмiчнi процеси, змiнюе структуру клiтини та ДНК. Ультра-фiолетовi променi мають бактерицидну властивiсть, справляють протизапальну дiю, прискорюють розвиток сполучної тканини та епiтелiзацiю шкiри, знижують больову чутливiсть, стимулю-ють еритроцитопоез, знижують артерiальний тиск на початкових стадiях гiпертонiчної хвороби, нормалiзують лiпiдний обмiн при атеросклерозi.

Тому ультрафiолетовi променi дають високий терапевтичний ефект при багатьох захворюваннях (бронхiт, пневмонiя, плеврит, гiперїонiчна хвороба, виразкова хвороба, гастрит, екзема, трофiч-нi виразки, невралгiя та iн.). Крiм того, ультрафiолетове опромi-нення проводять вагiтним для профiлактики рахiту в дiтей; для загартування, пiдвищеi-iня стiйкостi органiзму до iнфекцiйних за-хворювань; особам, якi працюють у шахтах та на пiвночi, для компенсацiї природної ультрафiолетової недостатностi.

Протипоказаннями до ультрафiолетового опромiнення є зло-якiснi пухлини, схильнiсть до кровотеч, захворювання кровi, гi-пертиреоз, активний туберкульоз легень, гiпертонiчна хвороба III стадiї.ЗАСТОСУВАННЯ ЛIКУВАЛЬНИХ ВАНН | Послiдовнiсть дiй пiд час виконання процедур

Зберігання та облік ліків | Парентеральне введення лікарських препаратів | Стерилізація шприців та голок багаторазового використання | Внутрішньої язові ін'єкції | Застосування банок | Застосування гірчичників | Застосування тепла | Застосування грілок | ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ | ЗАСТОСУВАННЯ ВОДНИХ ВАНН |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати