На головну

ТЕМА: Методи оцінки стану здоров'я та фізичного розвитку дітей і підлітків

МЕТА РОБОТИ: Оволодіти методиками проведення антропометричних досліджень, оцінки стану здоров'я та фізичного розвитку дітей і підлітків.

ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:

1. Загальні закономірності росту і розвитку дитячого організму.

2. Методика комплексної оцінки стану здоров'я дітей і підлітків. Критерії і показники здоров'я дітей і підлітків.

3. Групи здоров'я. Групи для проведення фізичного виховання.

5. Фізичний розвиток як оцінка стану здоров'я. Основні показники фізичного розвитку. Загальні правила антропометрії.

6. Таблиці стандартів фізічного розвитку. Вимоги до таблиць стандартів.

7. Методи гігієнічної оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків. Метод сигмальних відхилень.

ЗАВДАННЯ:

1. Оволодіти методиками комплексної оцінки стану здоров'я та проведення антропометричних досліджень (визначення довжини та маси тіла, обводу грудної клітки, життєвої ємкості легень, сили м'язів).

2. Оцінити фізичний розвиток школярів з використанням методу сигмальних відхилень.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Гігієна та екологія / [В. Г. Бардов, В. Ф. Москаленко, С. Т. Омельчук та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 391-413.

2. Даценко И. И. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. - К.: Здоров'я, 1999. - С.532-534.

3. Габович Р. Д., Шахбазян Г. Х., Познанский С. С. Гигиена. - К.: Вища школа. 1983. - С. 248-252.

4. Покровский В. А. Гигиена. - М., Медицина, 1979. - С.93-114.

5. Общая гигиена // Румянцев Г. И., Воронцов М. П., Гончарук Е. Г. и др. - М.: Медицина, 1985. - С.338-346.

6. Общая гигиена. Руководство к практическим занятиям // Под ред. И. И. Даценко. - Львов: Вища школа, 1988. - С. 258-283.

7. Минх А. А. Методы гигиенических исследований. - М., Медицина, 1971. - С. 207-218.

8. Гигиена детей и подростков // Под ред. В. Н. Кардашенко. - М.: Медицина, 1988. - С. 197-261.

9. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков // В. И. Берзинь и др. - К.: Вища шк., 1989. - С. 118-126.

10. I. В. Сергета Практичні навички з загальної гігієни. - Вінниця, 1997. - 96 с.Кінцевий контроль рівня знань студентів | Методика комплексної оцінки стану здоров'я дітей та підлітків

Групи здоров'я. Групи для проведення фізичного виховання | Методика гігієнічної оцінки фізичного розвитку дітей та підлітків | Оцінка фізичного розвитку методом сигмальних відхилень | Показники фізичного розвитку школярів Вінницької області | СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ | Визначте групу здоров'я та дайте оцінку фізичного розвитку хлопчика з використанням методу сигмальних відхилень. | Вихідний контроль рівня знань студентів | Укажіть кількість стадій розвитку волосся на лобку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати