На головну

Особливості розподілу меблів серед школярів різного віку

  1. II. Нивелирование из середины.
  2. II. Римський період (середина І ст. до н. е. - IV ст. н. е.).
  3. IV этап(с середины XX в. по настоящее время)психология как наука, изучающая факты, закономерности и механизмы психики.
  4. а) як середньозважена;
  5. Абіотичне середовище та абіотичні фактори зовнішнього середовища.
  6. Аграрна реформа Столипіна та особливості її проведення на Україні.
  7. Ал Сувеїлан Х. Загальна характеристика концепцій справедливості в античній та середньовічній філософії( огляд визначень) // Філософська думка, 2001. - 3. - С. 60-71.
Ростова група, см Група меблів та колір маркування   Клас
до 115 1 - оранжевий +                      
116-130 2 - фіолетовий + + +                  
131-145 3 - жовтий   + + + + +            
146-160 4 - червоний       + + + + + +   + +
161-175 5 - зелений             + + + + + +
Понад 176 6 - блакитний                 + + + +

У навчальному приміщенні шкільні меблі розміщуються таким чином, щоб ближче до дошки знаходилися менші розміри, далі від неї - більші.

Робочі місця у виробничих майстернях школи повинні забезпечувати правильну робочу позу учнів та в повній мірі відповідати вимогам техніки безпеки.

Тому виробничі майстерні мають бути розраховані на 13-15 робочих місць, що обладнані верстатами.

Максимальна маса вантажу для підняття школярами складає у віці 11-12 років - до 4 кг, у віці 13-14 років - до 5 кг, у віці 15 років: для хлопчиків - 12 кг, для дівчаток - 6,0 кг, у віці 16 років - відповідно 14 та 7 кг, у віці 17 років - відповідно 16 та 8 кг.

Отже, санітарна експертиза правильності підбору та розстановки меблів у навчальних приміщеннях повинна передбачати аналіз наявності в кожному з них меблів не менше 2-3 різних номерів та адекватності їх взаєморозташування, характеристику відстані між рядами меблів та між меблями і боковими, передньою та задньою стінами приміщення, вивчення умов забезпечення правильної робочої пози та зручної посадки, вимірювання основних розмірів навчальних меблів тощо.

Після виміру основних елементів і визначення номера парти її маркують.

Отримані дані заносять у схему "Протоколу гігієнічного дослідження парти" (табл. 4).

Таблиця 4Гігієнічна оцінка навчальних меблів | Методика виготовлення універсального парто-ростоміра

Методи вивчення впливу чинників середовища у навчально-виховних установах на здоров'я дітей і підлітків | Гігієнічна оцінка організації навчального процесу у школі | Вихідний контроль рівня знань студентів | Проміжний контроль рівня знань студентів | E. 200-300 осіб | Кінцевий контроль рівня знань студентів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати