Головна

Вірусології та імунології | Основи класифікації та морфології мікроорганізмів | ультраструктура бактерії | Глава 2 Фізіологія мікроорганізмів | харчування бактерій | дихання бактерій | Живильні середовища і мікробіологічне дослідження | Практична частина | методи посівів | культуральні властивості |

Зростання і розмноження мікроорганізмів

  1. безстатеве розмноження
  2. вегетативне розмноження
  3. Взаємовідносини мікроорганізмів в природних умовах
  4. Виживання деяких патогенних мікроорганізмів у воді
  5. ВИЯВЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КУЛЬТУРИ МІКРООРГАНІЗМІВ В ПРОЦЕСІ ЇЇ РОЗВИТКУ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ КОМПЛЕКСУ ХАРАКТЕРИСТИК
  6. ГЕНЕТИКА МІКРООРГАНІЗМІВ
  7. Глава 2 Фізіологія мікроорганізмів

Одним з проявів життєдіяльності мікроорганізмів є їх зростання і розмноження.

Зростання - це збільшення розмірів окремої особини.

Розмноження - здатність організму до відтворення.

Основним способом розмноження у бактерій є поперечний розподіл, яке відбувається в різних площинах з формуванням різноманітних сполучень, клітин (грона, ланцюжки, тюки і т. Д.). У бактеріальних клітин поділу передує подвоєння материнської ДНК. Кожна дочірня клітина отримує копію материнської ДНК. Процес поділу вважається закінченим, коли цитоплазма дочірніх клітин розділена перегородкою. Клітини з перегородкою поділу розходяться в результаті дії ферментів, які руйнують серцевину перегородки.

Швидкість розмноження бактерій різна і залежить від виду мікроба, віку культури, живильного середовища, температури.

При вирощуванні бактерій у рідкому поживному середовищі спостерігається кілька фаз росту культур:

1. Фаза вихідна (латентна) - мікроби адаптуються до живильному середовищі, збільшується розмір клітин. До кінця цієї фази починається розмноження бактерій.

2. Фаза логарифмічного інкубаційного зростання - йде інтенсивний поділ клітин. Триває ця фаза близько 5 годин. За оптимальних умов бактеріальна клітина може ділитися кожні 15-30 хв.

3. Стаціонарна фаза - число новопосталих бактерій дорівнює числу відмерлих. Тривалість цієї фази виражається в годинах і коливається в залежності від виду мікроорганізмів.

4. Фаза відмирання - характеризується загибеллю клітин в умовах виснаження живильного середовища і накопичення в ній продуктів метаболізму мікроорганізмів.

5ч 10 15 20 25 30 35 40 45 Час тижнів тижнів

Якщо живильне середовище, в якій культивуються мікроорганізми, буде оновлюватися, то можна підтримувати фазу логарифмічного росту.

При розмноженні на щільних поживних середовищах бактерії утворюють на поверхні середовища і всередині неї типові для кожного мікробного виду колонії. Колонії можуть бути опуклими або плоскими, з рівними або нерівними краями, з шорсткою або гладкою поверхнею і мати різне забарвлення: від білої до чорної. Всі ці особливості (культуральні властивості) враховують при ідентифікації бактерій, а також при відборі колоній для отримання чистих культур. Щоб знати, як отримати чисту культуру того чи іншого мікроорганізму, треба уважно ознайомитися з практичною частиною цього розділу.Ферментативна активність бактерій | Пігментообразованія у бактерій
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати