Головна

Активна робота учнів на уроках біології - умова підвищення якості навчання

  1. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  2. I. ПІДГОТОВЧА РОБОТА
  3. I. РОБОТА НАД ТЕКСТОМ
  4. I. ПІДГОТОВЧА РОБОТА
  5. If <умова 1> Then
  6. II. 13. Чому дорівнює робота електростатичного поля при переміщенні заряду? Що таке циркуляція вектора?
  7. II. Контроль якості освоєння дисципліни

Найважливішим вимогою до уроку біології в 1-му відділенні допоміжної школи є активна діяльність учнів. Перш за все це їх активність у навчанні, яка характеризується певними зусиллями учнів для успішного виконання завдань, що виникають в процесі навчання.

Велику роль в активізації навчання школярів на уроках грає правильно організована пізнавальна діяльність. Вона ґрунтується на активному включенні учнів в пошук нових відомостей про об'єкти при виконанні різного роду розумових і практичних завдань, підборі оптимального рівня їх складності. Поєднання різних методів, засобів навчання створює умови для успішного пізнання школярами досліджуваних об'єктів і явищ.

Особливе місце в допоміжній школі займає дидактичний принцип наочності. Для активізації пізнавальної діяльності учнів, підвищення якості їх знань на уроках біології широко використовуються різноманітні наочні засоби навчання:

- Натуральні наочні посібники (натуральні живі об'єкти природи - рослини і тварини, що містяться в шкільному або класному куточку природи; натуральні неживі допомоги - гербарії, опудала, колекції, сухі і вологі препарати та ін.);

- Штучні або образотворчі об'ємні (муляжі, моделі, аплікації) і площинні динамічні (навчальні відеофільми) та площинні статичні (навчальні картини, таблиці, слайди, схеми) наочні посібники.

Наочні засоби застосовуються на уроках біології з різними дидактичними цілями: як засіб навчання, як методичний прийом, що підсилює пізнавальні можливості словесних методів, як шлях, що сприяє осмисленню навчального матеріалу, і ін.

Предметний зміст біології для 7-10 класів 1-ого відділення допоміжної школи надає великі можливості для організації різноманітної предметно-практичної діяльності:

- Спостережень за реальними об'єктами в навколишньому світі;

- Практичних дій з досліджуваними натуральними об'єктами;

- Виконання лабораторних робіт, проведення дослідів з використанням інструкційних карток, алгоритмічних приписів, запропонованого плану та ін .;

- Знайомства з біологічними об'єктами при виконанні природоохоронної діяльності;

- Виконання творчих робіт: замальовок, аплікацій, розфарбовування, конструювання, моделювання, ліплення, виготовлення гербарію, колекцій та ін.ТЕМА: МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ РОЗДІЛУ «РОСЛИНИ». | Навчальні посібники
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати