Головна

ТЕМА: МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ РОЗДІЛУ «РОСЛИНИ».

  1. C. р. № 3 Тема: Промислове природокористування
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I.3. Методика викладання
  4. III. Зміст, організація и методика проведення уроку.
  5. III. Методика написання тексту контрольної роботи
  6. III. СКЛАД І СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ, І ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ
  7. III.3. Методика організації домашньої навчальної роботи

Модуль 2 Особливості методики викладання окремих розділів біології

Лекції (2 модуль)

ТЕМА: МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ РОЗДІЛУ «РОСЛИНИ».

питання:

1. Особливості викладання розділу

2. Методичні рекомендації викладання розділу

1. Викладання даного розділу здійснюється з урахуванням етапів формування біологічних понять. Тому уроки даного розділу представлені в трьох видах:

1. Уроки з морфологічним змістом - на цих уроках провідним методом є практичний або наочно практичний, де вся діяльність учнів організовано в основному на етапі пройденого або повідомлення нового матеріалу. На всіх уроках використовується робота з зошитом, з роздатковим матеріалом, замальовками - вся ця діяльність сприяє формуванню біологічних понять і їх закріпленню.

2. Урок з анатомічним змістом - провідним методом є словесно-практичний, який передбачає спочатку пояснення, а потім лабораторну роботу за даними матеріалу. На всіх уроках широко використовується наочність. Рекомендовано в заключній частині уроку організовувати практичну діяльність ілюстративного характеру (замальовки, схеми, таблиці).

3. Урок з фізіологічним вмістом - провідним методом є наочний. Даний тип уроку передбачає закладку досвіду. У більшості випадків урок передбачає комбіновану структуру яка включає:

а. повідомлення нового матеріалу (зазвичай у вигляді вступної бесіди);

б. обумовлення досвіду або закладка досвіду;

в. обумовлення результатів досвіду у вигляді замальовування схеми, яка надалі є планом розповіді проведеного досвіду.

Обов'язковою на уроках є інформації про значення даного досвіду.

2. Рекомендації:

· При розробці уроку обов'язково враховувати можливість засвоєння дітьми біологічного матеріалу.

· При підготовки матеріалу до уроку необхідно опіратся на ті знання і уявлення які сформовані на матеріалі уроку «Людина і світ» і «Природознавство».

· Будь-який матеріал уроку повинен спиратися на життєвий досвід дітей.

· Рекомендовано повідомлення нових знань починати з короткої вступної бесіди, де метою є виявити наявні знання про досліджуваному рослині.

· Доцільно використовувати план-запис на дошці (саме план полегшує первинне засвоєння матеріалу і його систематизує).

· На різних етапах уроку по можливості частіше використовує схеми і таблиці.

· На різних етапах уроках при необхідності використовують схеми і таблиці.

· Замальовки вчителя на дошці при необхідності.

· При виконанні письмових рабів у вигляді закріпленні або повторення матеріалу завдання необхідно давати на весь клас (найважчим письмовим завданням є біологічний диктант на поняття).

· Вивчення деяких тем необхідно пов'язати з лабораторної роботою, з закладкою досвіду і феноменологическим наглядом.

· Завдання в зошиті використовується в основному в якості домашнього завдання або на

· Етапі закріплення матеріалу.

·Особливості використання ТПО в спеціальній школі. | Активна робота учнів на уроках біології - умова підвищення якості навчання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати