Головна

Модуль 1 Загальна методика викладання біології | ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ розумово відсталих школярів естествонаучного МАТЕРІАЛУ | Шляхи формування понять | Дидактичні засоби, що використовуються при формуванні понять і уявлень | ТЕМА: МЕТОДИ І МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ, активізує пізнавальні ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ. | Методичні прийоми. | Тема: Форми організації засвоєння природничого матеріалу |

Особливості використання ТПО в спеціальній школі.

  1. II. Особливості рухової сфери.
  2. II. Порядок утворення та використання грошових коштів на виплату соціальної підтримки.
  3. II. Структурний АНАЛІЗ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
  4. II. Встановлення максимально раціонального і ефективного розподілу і використання фінансових ресурсів
  5. III ДИСЦИПЛІНИ спеціальній ПІДГОТОВКИ
  6. III. Особливості проведення розслідування нещасних випадків, що сталися в організаціях і у роботодавця - фізичної особи
  7. III. Порядок зберігання, утримання і використання Державного прапора Російської Федерації під час віддання військових почестей

Розуміння змісту ділових статей учнями з інтелектуальною недостатністю сприяє система спеціальних вправ, яка представлена ??на сторінках робочих зошитів (ТПО). Матеріали зошитів доповнюють систему завдань, лабораторних робіт, питань, представлених в навчальних посібниках. зміст завдань в зошитах зорієнтоване головним чином на вичленення і відпрацювання найбільш істотних елементів змісту програмного матеріалу з предмета.

У зошитах представлені завдання, питання, для успішного вирішення яких учень повинен познайомитися з відповідною статтею навчальної книги. Більшість завдань, запропонованих в зошитах, вимагають письмового виконання з подальшим поясненням.

Використання зошитів розраховане в рівній мірі на фронтальні форми роботи з учнями, на організацію диференційованого підходу і індивідуалізацію навчання дітей. Завдання по навчальним темам в зошитах складені в декількох варіантів, різних за ступенем складності. Це сприяє здійсненню диференційованого підходу і створює умови для самостійної роботи учнів на уроках і вдома.

Навчально-методичні комплекси з природознавства та біології допоможуть вчителю дати предмет грамотно, творчо, а учням дадуть можливість вивчати його з інтересом, задоволенням і домагатися більш високої якості знань.

література

 Основна

1. Верзилин, Н. М., Корсунська В. М. Загальна методика викладання біології / Н. М. Верзилин, В. М. Корсунська. - М., 1983.

2. Ковальова, Е. А. Організація опитніческой роботи у впомогательной школі // 2004.

3. Конюшка, В. С. Методика навчання біології. / В. С. Конюшка, С. Є. Павлюченко, С. В.

Чубаров. - Мн., 2004.

4. Кручинина, С. С. Подолання труднощів при формуванні понять на уроках

природознавства в допоміжній школі // Дефектологія. 1998. №1

5. Кручинина, С. С. Активність прийоми роботи на уроках природознавства у

допоміжній школі. / С. С. Кручинина, О. Г. Деркачева, І. П. Макарчик. - Мн., 1990.

6. Круцініна, С. С .. Кабелка ІВ. Методика викладання природознавства в

допоміжної шкільництві.- Мн., 2002..

7. Кручинина, С. С., Курська С. В. До проблеми активізації пізнавальної діяльності

учнів допоміжної школи при вивченні природознавства // Особливості

формування психологічних процесів у дітей з порушеннями розумового і

фізичного розвитку. / С. З Кручинина, С. В. Курская.- Мн., 1997..

8. Кручинина, С. С. Використання карток інструкцій на уроках природознавства в 5-6

класів допоміжної школи. / С. С. Кручинина, О. Х. Середінская.- Мн., 1982.

9. Кручинина, С. С. Особливості засвоєння природничого матеріалу учнями

допоміжної школи // Психолого-педагогічне вивчення дітей з

порушенням умственногоі фізичного розвитку. - Мн., 1989.

10. Ліфанова, Т. М. Виховні завдання уроках естествозанія в допоміжній

школі // Корекційно-розвиваюча спрямованість навчання і виховання розумово

відсталої дитини. - М., 1985.

11. Пономарьова, І. Н. Загальна методик навчання біології. / І. Н. Пономарьова, В. П.

Слюмін., Г. Д., Сидельникова. - М., 2003.

12. Худенко, Е. Д. Стан природничих знань учнів допоміжної школи

// Вивчення, виховання і навчання розумово відсталого дитини. - М., 1984 ..

13. Худенко, Е. Д. Урок природознавства в допоміжній школі // корекційно

розвиваюча спрямованість навчання і виховання розумово відсталого дитини.-

М., 1985.

14. Худенко, Е. Д. Формування біологічних понять на уроках природознавства //

Корекційно-розвиваюча спрямованість навчання і виховання розумово

відсталої дитини. - М., 1983.

15. Яблокова, Г. Ф. Шляхи вдосконалення навчання дітей олігофренів на уроках

природознавства // Дефектологія. 1980., № 2.

 



Сутність використання навчально-методичного комплексу в спеціальній школі. | ТЕМА: МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ РОЗДІЛУ «РОСЛИНИ».
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати