Головна

Модуль 1 Загальна методика викладання біології | ТЕМА: МЕТОДИ І МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ, активізує пізнавальні ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ. | Методичні прийоми. | Тема: Форми організації засвоєння природничого матеріалу | Сутність використання навчально-методичного комплексу в спеціальній школі. | Особливості використання ТПО в спеціальній школі. |

Шляхи формування понять

  1. I. Забезпечення умов для формування максимально можливих фінансових ресурсів, необхідних для соціально-економічного розвитку Республіки Дагестан
  2. II. Проблеми формування та управління відносинами власності в економічних системах.
  3. III. Порядок формування ради
  4. III. Цілі і завдання реформування спеціальної освіти
  5. V. Словник основних понять курсу
  6. XVIII. Зав'язка і розв'язка. Визначення цих понять. Значення зав'язки і розв'язки для характеристики трагедії.
  7. А формування фін.рез-тов.

При виборі шляхів формування понять педагог повинен враховувати можливості кожного учня і рівень його підготовки по предмету. прийнято виділяти 2 шляхи по формуванню природничих понять:

1. Індуктивний (в цьому випадку до усних словесним висновками, висновків, учні підводяться на основі спостереження і узагальнення конкретних фактів і ознак)

2. Дедуктивний (в цьому випадку робота йде від загальних ознак до індивідуальних і до особистісних особливостей об'єкта).

Більшість педагогів при формуванні понять даними шляхами доповнює цю роботу аналітичними і синтетичними прийомами роботи (приступаючи до нового розділу або теми педагог з'ясовує, що з цієї області дітьми вже засвоєно і на вступному уроці пропонує вправи на узагальнення знань з даної теми (синтезує), в іншому випадку, на вступному уроці пропонує групу об'єктів по темі і проводить аналітичний розбір окремих явищ). Дані види робіт мають спільну мету - на основі вже сформованих знань розробити систему зі збагачення і уточнення понять.

Послідовність формування понять і уявлень:

Весь процес побудови уроків по темі передбачає використання різних типів уроків відповідно до структури формування понять:

1. Вступний урок - виявлення запасу знань по темі і пов'язаних з ними понять.

2. Урок за повідомленням нового матеріалу - організація сприйняття, формування уявлення, підведення матеріалу об'єкта під поняття.

3. Урок закріплення, повторення - робота по формуванню уявлення, поняття, закріплення їх в практичній діяльності.

4. Урок узагальнення і систематизації знань - закріплення уявлень і понять, формування родових і видових понять; реалізація знань у практичній діяльності.ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ розумово відсталих школярів естествонаучного МАТЕРІАЛУ | Дидактичні засоби, що використовуються при формуванні понять і уявлень
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати