Головна

Шляхи формування понять | Дидактичні засоби, що використовуються при формуванні понять і уявлень | ТЕМА: МЕТОДИ І МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ, активізує пізнавальні ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ. | Методичні прийоми. | Тема: Форми організації засвоєння природничого матеріалу | Сутність використання навчально-методичного комплексу в спеціальній школі. | Особливості використання ТПО в спеціальній школі. |

Модуль 1 Загальна методика викладання біології

  1. I. Загальна теорія статистики
  2. I. ЗАГАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ
  3. I. Загальна характеристика
  4. I. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції
  5. I. Загальна частина
  6. I.3. Методика викладання
  7. III 1. Загальна характеристика процесу навчання

Лекції (1 модуль)

ТЕМА. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ КУРСУ БІОЛОГІЇ

Дана категорія дітей в початкових класах, вивчаючи предмет «Людина і світ» і маючи певний життєвий досвід - мають уявлення в обмеженому обсязі про предметах і явищах живої і неживої природи.

Мета курсу біології - сформувати певний обсяг знань, які припускають:

а) уявлення про властивості і ознаках об'єктів живої і неживої природи

б) адекватне сприйняття навколишнього світу

в) розвиток сенсорних процесів

г) інтелектуальний обсяг знань і їх застосування на практиці

д) розвиток усного монологічного мовлення

Програма предмета включає наступні курси:

7 клас - рослини, гриби

8 клас - тварини

9 клас - людина

10 клас - природа і людина

Зміст предмета дає можливість вирішувати воєдино завдання:

освітні:

- Розширювати кругозір шляхом формування знання про основні об'єкти живої і неживої природи

- В доступному вигляді пояснити зв'язок між окремими природними явищами і показати причинний обумовленість

- Продемонструвати взаємозв'язок між людиною і природою

- Оптимізувати мають знання з предметно-діяльнісної роботу

корекційні:

- Розвивати і активізувати розумові процеси у вигляді завдань на порівняння, розрізнення і схожість, встановлення причинно-наслідкового залежності

- Розвиток мови в поєднанні з процесом спостереження досліджуваних об'єктів або явищ

виховні:

- Виховання правильного світорозуміння

- Формування екологічної культури

- Виховання культури праці

- Естетична влада

 Фактори, що визначають обсяг інвестицій. Нестабільність інвестицій. | ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСВОЄННЯ розумово відсталих школярів естествонаучного МАТЕРІАЛУ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати