Головна

Цілі освоєння дисципліни | Вимоги до результатів освоєння змісту дисципліни. | Розділ IV. Методика і принципи оцінки рекреаційно-географічних умов курортних районів і місцевостей |

Освітні технології.

  1. III. освітні технології
  2. Квиток № 20. Освітні технології і їх застосування в діяльності установ додаткової освіти.
  3. ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
  4. Державний випускний іспит (письмова форма) з математики для учнів, що освоїли освітні програми основної загальної освіти
  5. Групові заняття і освітні технології
  6. Гуманістичні виховні системи та технології.
  7. Інші установи, що надають освітні послуги (приватні школи, курси).

Відповідно до вимог ФГОС ВПО за напрямом підготовки 021000.62 «Географія» реалізація компетентнісного підходу передбачає широке використання в навчальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять.

У процесі вивчення дисципліни використовуються як традиційні, так і інноваційні технології, активні та інтерактивні методи і форми навчання: лекція, лекція-презентація, лабораторна робота, самостійна робота, консультація, розбір конкретних ситуацій, рішення ситуаційних завдань, реферативна робота, екскурсії на картографічне виробництво , дослідницька робота.

При лекційному викладі курсу активно використовується мультимедійна техніка і інтерактивна форма взаємодії зі студентами з метою розвитку у них професійних навичок.

При організації самостійної роботи занять використовуються наступні освітні технології: ділові та рольові ігри, розбір конкретних ситуацій, тренінги, перегляд навчальних фільмів, самостійна робота з літературою.

Оціночні кошти для поточного контролю успішності, проміжної атестації за підсумками освоєння дисципліни і навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів.Розділ V. Методика оцінки об'єктів історико-культурної спадщини | Опис лабораторної установки
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати