Головна

Вимоги до результатів освоєння змісту дисципліни.

  1. I. Загальні вимоги
  2. I. Загальні вимоги до курсової роботи
  3. I. Загальні вимоги, що пред'являються до контрольної роботи
  4. I. Основні керівні документи і їх вимоги
  5. I. Вимоги до складання реферату
  6. II. Контроль якості освоєння дисципліни
  7. II. Вимоги безпеки перед початком

Згідно з іншими дисциплінами професійного циклу ФГОС ВПО дисципліна «Методи туристично-рекреаційних досліджень» спрямована на формування наступних загальнокультурних компетенцій (ОК) і професійних (ПК):

  • здатністю використовувати основні підходи і методи комплексних географічних досліджень, в тому числі географічного районування, теоретичні та науково-практичні знання основ природокористування (ПК-1)
  • здатністю застосовувати і аналізувати методи рекреаційно-географічних досліджень, оцінювати механізми організації рекреаційно-туристичної галузі, основи її ефективності (ПК-8)

Випускник повинен:

знати:

- Понятійно-термінологічний апарат рекреаційної географії;

- Принципи організації і зміст основних етапів рекреаційно-географічного дослідження;

- Принципи наукового аналізу і синтезу при вивченні туристично-рекреаційної діяльності;

- Методи оцінки природних рекреаційних ресурсів;

- Методи оцінки культурно-історичних ресурсів;

- Методику оцінювання туристсько-рекреаційного потенціалу регіону

- Методику оцінки рівня розвитку міжнародного туризму в країні

- Методику економіко-географічного вивчення туристського підприємства

вміти:

-проводити аналіз літературних, фондових і статистичних джерел інформації по туризму;

- Застосовувати методи рекреаційної оцінки для вивчення природного і культурно-історичного потенціалу території;

- Обробляти масиви статистичної інформації по туризму;

- Проводити розрахунки основних показників, що характеризують рівень розвитку туризму в регіоні, країні;

- Виявляти основні територіальні закономірності розміщення та розвитку туристично-рекреаційної діяльності;

володіти:

- Принципами наукового аналізу і синтезу при вивченні туристично-рекреаційної діяльності;

- Методами оцінки природних рекреаційних ресурсів;

- Методами комплексної характеристики рекреаційних ресурсів.

Структура і зміст дисципліни

Загальна трудомісткість дисципліни становить 2 залікові одиниці, 72 години.Цілі освоєння дисципліни | Розділ IV. Методика і принципи оцінки рекреаційно-географічних умов курортних районів і місцевостей
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати