Головна

Гострі тромбози глибоких вен кінцівок | V. Інформаційний блок для самостійної підготовки студента до практичного заняття. | Особливості обстеження хворого з підозрою на гострий тромбоз поверхневих вен нижньої кінцівки. | Хірургічне лікування гострих тромбозів поверхневих вен нижньої кінцівки. | Особливості обстеження хворого з підозрою на ОТГВ нижніх кінцівок. | Патогенетично обгрунтована консервативна терапія | Діагностика і лікування можливих ускладнень гострих тромбозів магістральних вен нижніх кінцівок | Додаткові методи дослідження. | Лікування ТЕЛА. | Контрольні тестові завдання. |

II. Конкретні цілі вивчення теми

  1. II. Конкретні цілі вивчення теми
  2. III. Програма вивчення особистості учня.
  3. III.2. Конкретні цілі самопідготовки студента до практичного заняття по темі.
  4. Антропогенез. Етапи і методи вивчення еволюції людини. Раси і расогенез. Адаптивні екологічні типи людини
  5. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми
  6. БАЗОВІ ЗНАННЯ, ВМІННЯ, НАВИЧКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ (міждисциплінарна інтеграція).

1. Освоїти анатомо-фізіологічні особливості магістральних вен кінцівок.

2. Трактувати етіологію, патогенез і знати класифікацію гострих тромбозів магістральних вен кінцівок.

3. Вміти проводити опитування і фізикальне обстеження хворих з гострими тромбозами магістральних вен кінцівок.

4. Вміти визначати клінічні симптоми і синдроми, які характерні для типової клінічної картини у пацієнтів з гострими тромбозами магістральних вен кінцівок.

5. Вміти виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення гострих тромбозів магістральних вен кінцівок.

6. Вміти виділити провідний клінічний симптом або синдром захворювання і поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання у хворого.

7. Вміти призначити план лабораторного і інструментального обстеження хворих з гострими тромбозами магістральних вен кінцівок, використовуючи стандартні схеми, а також провести оцінку результатів досліджень.

8. Вміти провести диференційну діагностику можливого захворювання і встановити попередній клінічний діагноз.

9. Вміти на підставі попереднього клінічного діагнозу за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначити характер лікування хворого з гострим тромбозом магістральних вен кінцівок (консервативного або оперативного), визначити принципи консервативного або оперативного лікування, необхідну дієту, режим роботи і відпочинку при лікуванні даного захворювання.

10. Вміти при хірургічному лікуванні хворого з даним захворюванням визначати принципи його післяопераційного ведення і реабілітації, знати фактори ризику виникнення післяопераційних ускладнень і проводити їх профілактику, а при розвиту - їх лікування.

11. При наявності або виникненні при даному захворюванні невідкладного стану - вміти його діагностувати, визначити тактику надання та надати невідкладну допомогу.

12. Використовуючи стандартні методики, вміти виконувати діагностичні та лікувальні лікарські медичні маніпуляції, необхідні при даному захворюванні.

13. Якщо хворий з даним захворюванням підлягає диспансерному спостереженню, вміти визначити тактику обстеження та вторинної профілактики.

14. Вміти визначити прогноз для життя і провести експертизу непрацездатності у хворого при даному захворюванні.

15. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного працівника і принципами лікарської субординації, вміння ведення медичної документації в хірургічній клініці.

III. Навчальні завдання для самостійної підготовки студента до практичного заняття.I. Актуальність теми | Гострі тромбози підшкірних вен кінцівок
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати