На головну

Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р |

Продовження додатка Р

  1. IV. ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ ЯК ЛОГІЧНЕ ПРОДОВЖЕННЯ РОЗВИТКУ КЛАСИЧНОГО ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА.
  2. Графічний матеріал виконується на аркушах міліметрового паперу формату А4 та підшивається в додатках до пояснювальнлї записки. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  3. Закінчення додатка К
  4. Закінчення додатка Л
  5. Закінчення додатка Р
  6. Знайомство із середовищем візуального проектування Visual Basic, створення найпростішого додатка.
  7. Продовження додатка 1

Тема:"Механізм реалізації соціальної функції банків у

транзитивній економіці"

АНОТАЦІЯ

Робота присвячена розробці теоретико-методологічних основ і практичних рекомендацій з формування й ефективного використання організаційно-економічного механізму реалізації банками в промисловому регіоні соціальної функції в умовах нестабільного ринкового середовища. Системно розглянута проблема місця і ролі специфічного фінансового інституту в процесах соціалізації економіки регіону з позицій макро- і мікроекономічних підходів. За результатами дослідження обґрунтована сутність суспільної функції банків у соціально орієнтованій економіці, визначений предмет діяльності банківської сфери і представлене визначення категорій "банківська послуга", "банківська операція" і "банківський продукт".

Для удосконалення аналітичного забезпечення механізму ефективної участі банків у соціальній конверсії економіки в роботі розроблена класифікація банківських послуг і відповідних їм банківських операцій і продуктів.

Здійснено аналіз процесів формування і використання потенціалу банківської системи в забезпеченні соціальної динаміки регіонів. Обґрунтовано причини і встановлені негативні тенденції в здійсненні банками соціально орієнтованої стратегії на рівні регіонів. На підставі досліджень динаміки надання банківських послуг і міри задоволення потреб у них зроблений висновок, що саме орієнтація в стратегії банків на короткострокові інтереси суб'єктів економіки обмежує їхній власний потенціал соціалізації.

З метою максимально можливого залучення банків, як об'єкта фінансово-економічного регулювання в регіоні, у процеси соціалізації улаштовується концепція банківського потенціалу. Досліджено особливості формування і повноти використання створеного за роки ринкового трансформування ресурсного потенціалу банківської системи України в цілому й у регіональному розрізі.Продовження додатка Р | Продовження додатка Р
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати