На головну

Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р |

Продовження додатка Р

  1. IV. ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ ЯК ЛОГІЧНЕ ПРОДОВЖЕННЯ РОЗВИТКУ КЛАСИЧНОГО ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА.
  2. Графічний матеріал виконується на аркушах міліметрового паперу формату А4 та підшивається в додатках до пояснювальнлї записки. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  3. Закінчення додатка К
  4. Закінчення додатка Л
  5. Закінчення додатка Р
  6. Знайомство із середовищем візуального проектування Visual Basic, створення найпростішого додатка.
  7. Продовження додатка 1

Розглянуто питання достовірного відображення інформації в системі бухгалтерського обліку. Проаналізовано методи оцінки фінансових результатів від валютних операцій, обґрунтована оптимальність використання методу середньозваженого курсу для відображення фінансових результатів банку.

Обґрунтовано пропозицію по введенню окремої групи рахунків для обліку розрахунків з господарськими одиницями, розташованими за кордоном. Узагальнено підходи до консолідації звітності в іноземній валюті, оцінені можливості їхнього використання у вітчизняній практиці.

Важливе місце відведене удосконалюванню методики аналізу валютних операцій банку, що включає оцінку організаційних аспектів їхнього здійснення й аналіз балансу і забалансових статей.

При цьому аналіз балансу здійснюється у двох основних напрямках: одночасно з аналогічними показниками в національній валюті й окремо по валютних операціях. Специфіка валютних операцій визначає необхідність обліку валютного курсу й обсягу операцій.

Запропоновано комплексний підхід до аналізу валютної позиції, що проводиться на трьох основних рівнях. Реалізація аналітичних процедур на макрорівні заснована на пропозиції розрахунку нормативу для обмеження забалансової складової валютної позиції. Проведення аналізу на рівні банку передбачає формування цілісної стратегії управління валютним ризиком. На основі систематизації існуючих поглядів на валютну позицію удосконалена її класифікація, проведений аналіз її структури.

Обґрунтовано необхідність обліку в структурі забалансової складової валютної позиції опціонних контрактів, розрахованих на основі дельта-методу. Аргументовано необхідність ведення валютної позиції по капіталу. Розраховано показники потенційної прибутковості від стану валютної позиції у виді річної ставки на основі курсів центрального банку. Проведено аналіз фінансових результатів від валютних операцій, особливе місце приділене аналізу чистого торговельного доходу від валютних операцій.Продовження додатка Р | Продовження додатка Р
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати