загрузка...
загрузка...
На головну

Тематика дипломних робіт для студентів | Тематика дипломних робіт для студентів | Анотації до деяких тем магістерських робіт | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р |

Продовження додатка Р

  1. IV. ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ ЯК ЛОГІЧНЕ ПРОДОВЖЕННЯ РОЗВИТКУ КЛАСИЧНОГО ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА.
  2. Графічний матеріал виконується на аркушах міліметрового паперу формату А4 та підшивається в додатках до пояснювальнлї записки. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  3. Закінчення додатка К
  4. Закінчення додатка Л
  5. Закінчення додатка Р
  6. Знайомство із середовищем візуального проектування Visual Basic, створення найпростішого додатка.
  7. Продовження додатка 1

Даний підхід не обмежується окремим розглядом як джерела ліквідності активів і зобов'язань комерційного банку, а ґрунтується на комплексному управлінні банківським балансом.

Проведений аналіз впливу економічної ситуації і грошово-кредитної політики в Україні на ліквідність комерційних банків. Комерційні банки України протягом останніх п'яти років працюють у досить складних економічних умовах, а грошово-кредитна політика Національного банку України характеризується в переважній більшості грошових рестрикцій. Підтримка ліквідності в таких умовах стає для комерційного банку ще більш складною задачею, що висуває більш тверді вимоги до розробки моделей управління ліквідністю.

Досліджено існуючі підходи до регулювання ліквідності комерційних банків з боку держави. Запропоновано диференційований підхід при виборі критеріїв, що є основою для регулювання ліквідності з боку держави (критерії запасу) і критеріїв, що повинні застосовуватися для управління ліквідністю на рівні комерційного банку (комбіноване застосування критеріїв потоку і запасу).

Проведено вивчення структури ресурсної бази комерційних банків України з погляду її впливу на ліквідність українських комерційних банків. Результати аналізу свідчать про значну питому вагу зобов'язань без конкретного терміну вилучення в структурі ресурсної бази банків України.

У роботі також проаналізована структура активних операцій комерційних банків України з точки зору її впливу на банківську ліквідність. Найбільш істотну частину в структурі активних операцій комерційних банків України займають кредитні операції, що робить кредитний ризик одним з основних джерел ризику ліквідності. Також необхідно констатувати практично повну відсутність альтернативних напрямків можливого інвестування банківських активів.

Розроблено методику визначення "обріїв інвестування" тимчасово вільних коштів на поточних рахунках клієнтів "до запитання" у працюючі активи, метою якої є мінімізація ризику ліквідності при інвестуванні таких коштів з одночасним збільшенням прибутковості таких операцій.

 Продовження додатка Р | Продовження додатка Р
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати