На головну

Продовження додатка К | Закінчення додатка К | Додаток Л | Закінчення додатка Л | Тематика дипломних робіт для студентів | Тематика дипломних робіт для студентів | Анотації до деяких тем магістерських робіт | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р | Продовження додатка Р |

Продовження додатка Р

  1. IV. ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ ЯК ЛОГІЧНЕ ПРОДОВЖЕННЯ РОЗВИТКУ КЛАСИЧНОГО ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА.
  2. Графічний матеріал виконується на аркушах міліметрового паперу формату А4 та підшивається в додатках до пояснювальнлї записки. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  3. Закінчення додатка К
  4. Закінчення додатка Л
  5. Закінчення додатка Р
  6. Знайомство із середовищем візуального проектування Visual Basic, створення найпростішого додатка.
  7. Продовження додатка 1

Обґрунтовано, що таке розмежування понять дозволяє уникнути розбіжностей у визначенні терміна «банківські ресурси», а також чіткіше структурувати задачу управління ресурсним потенціалом банку, що сприяє конкретизації змісту стратегічних і тактичних задач у банківській сфері.

Проведено узагальнений ретроспективний аналіз методичних основ управління активами і пасивами банку. Доведено, що більшість задач з управління активами і пасивами банку пов'язано з необхідністю правильного врахування тимчасового фактора. Розгляд управління фінансовими ресурсами комерційного банку у виді складного і багатогранного процесу дозволив обґрунтувати тезу про те, що дане управління є особливою складовою частиною фінансового менеджменту.

У роботі детально проаналізовано тенденції розвитку системи комерційних банків в Україні; проведений аналіз залучення коштів у комерційні банки й ефективність їхнього використання банківськими установами. З метою підвищення результативності управління банківськими ресурсами у роботі обґрунтований і розроблений відповідний стратегічний підхід. Для реалізації такого підходу виділені елементи регулятивного кільця управління ресурсами банку, визначені умови, що повинні відображати критеріальні функції управління ресурсним потенціалом комерційного банку, запропонована модель такого управління.

Для раціонального залучення і розміщення банківських ресурсів у магістерській роботі розглянуті нові критерії доцільності проведення активно-пасивних операцій комерційного банку. На основі введених критеріїв і формалізованої оцінки тенденції зміни обсягів залучених ресурсів і виданих кредитів розроблений підхід до збалансованого проведення активно-пасивних операцій банку і вибору джерел залучення коштів.

Одним з основних моментів у проведенні зваженої банківської політики в області управління його ресурсами є визначення взаємозалежної системи ставок по кредитних і депозитних операціях банку.Продовження додатка Р | Продовження додатка Р
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати